İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին Տեղեկատուական համակարգ տնօրէն` Տ. Վահրամ քահանայ Մելիքեան

Յուլիսի 26-28-ը Նորուէգիայի Թրոնդհայմ քաղաքում տեղի ունեցաւ «Կրօնների եւ  բնապահպանութեանալեանսի» ներկայացուցիչներիերկրորդհանդիպումը: ՀանդիպմանըմասնակցումէրՀայաստանեայցԱռաքելականՍուրբԵկեղեցուեւԷջմիածինքաղաքիպատուիրակութիւնը, որիկազմումէինՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածնիՄիջեկեղեցականյարաբերութիւններիբաժնիտնօրէնՏ. ՅովակիմեպիսկոպոսՄանուկեանը, ԷջմիածնիքաղաքապետտիարԿարէնԳրիգորեանըեւԵկեղեցիներիհամաշխարհայինխորհրդիԿլորՍեղանմիջեկեղեցականբարեգործականհիմնադրամիգործադիրտնօրէնտիարԿարէնՆազարեանը:

***
հեռ.: (374 10) 517 128
հեռապատճէն` (374 10) 517 301                                            
Էլփոստ` mothersee@etchmiadzin.am
կայք` www.armenianchurch.org
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կրօնների եւ բնապահպանութեան ալեանսի» ներկայացուցիչների
երկրորդ հանդիպումը
Յուլիսի 26-28-ը Նորուէգիայի Թրոնդհայմ քաղաքում տեղի ունեցաւ «Կրօնների եւ  բնապահպանութեանալեանսի» ներկայացուցիչներիերկրորդհանդիպումը: ՀանդիպմանըմասնակցումէրՀայաստանեայցԱռաքելականՍուրբԵկեղեցուեւԷջմիածինքաղաքիպատուիրակութիւնը, որիկազմումէինՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածնիՄիջեկեղեցականյարաբերութիւններիբաժնիտնօրէնՏ. ՅովակիմեպիսկոպոսՄանուկեանը, ԷջմիածնիքաղաքապետտիարԿարէնԳրիգորեանըեւԵկեղեցիներիհամաշխարհայինխորհրդիԿլորՍեղանմիջեկեղեցականբարեգործականհիմնադրամիգործադիրտնօրէնտիարԿարէնՆազարեանը:
Հանդիպումը, որին մասնակցում էին աշխարհի աւելի քան տաս հաւատքային խմբերի ներկայացուցիչներ` քրիստոնեաներ, հրէաներ, մահմեդականներ, սիկխեր, հինդուներ, դաոիստներ, շինտոներ, կոնֆուցիոսականներ, բուդդիստներ, նպատակէրհետապնդումզարգացնելուկանաչուխտագնացութիւնը` հաշուիառնելովբնապահպանութիւննուդրահրամայականները:
Հանդիպման ընթացքում ելոյթով հանդէս եկան Եւրախորհրդի Գլխաւոր Քարտուղար Տոբեօրն Եագլանդը, Թրոնդհայմի քաղաքապետ Ռիտա Օտերուիկը, Կոնֆուցիոսական համաշխարհային էկոլոգիականալեանսիգլխաւորքարտուղարեւՊեկինիհամալսարանիպրոֆէսորՏուՎեյմինգը, ինչպէսնաեւհամաշխարհայինտարբերկրօններիներկայացուցիչներ:
Հայաստանի պատուիրակութեան անդամները կազմակերպեցինհայկականծէսովաղօթքիարարողութիւն, ներկայացրեցին«Կանաչաւանդականկերակուր» ծրագիրը, ինչպէսնաեւԷջմիածնիքաղաքապետարանիուՄայրԱթոռիկողմիցիրականացուողծրագրերը: ՀանդիպմանմասնակիցներըհնարաւորութիւնունեցաննաեւծանօթանալուԹրոնդհայմքաղաքումիրականացուողբնապահպանականծրագրերին: Վերջումհայաստանեանպատուիրակութիւնըհրաւէրուղղեց«Կրօններիևբնապահպանութեանալեանսին»  յաջորդ հանդիպումը գումարել Հայաստանում: ###

Armash Nalbandian [damastem@hotmail.com]

Yorumlar kapatıldı.