İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

«Հորիզոն» շաբաթաթերթի նոր ու ձեւափոխուած կայքէջ / Horizon Weekly new website announcement

«Հորիզոն»
«Հորիզոն»ը պաշտօնաթերթն է Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Գանատայի Կեդրոնականկոմիտէին: Կըհրատարակուի28 Մայիս1979-էնիվեր։1984-ի դեկտեմբերէն սկսեալ «Հորիզոն» օժտուած է գրական բաժինով, որ այսօր Սփիւռքի հազուագիւտ գրական բեմերէն մէկը կը հանդիսանայ։


1992-էն ի վեր թերթին մէջ իբր ներդիր լոյս կը տեսնէ անգլերէնֆրանսերէն յաւելուածը:


Թերթը ունի նաեւ իր մանկապատանեկան յաւելուածը: 2001-էն ի վեր, տարեկանդրութեամբ«Հորիզոն» կըհրատարակէիրգունաւորտարեգիրքը:
«Հորիզոն»ի կողմէ հրատարակուած են Վարուժան Պոյաճեանի՝ «Հայ լուսաւորչութեան կեդրոններ» (1996), ՀամլէթԳէորգեանի՝«Պետոն» (1996) եւԼարիսաԳէորգեանի՝«Եստեսայիմերկիրը» (2005) գիրքերը:
«Հորիզոն» անդամ է The National Ethnic Press and Media Council of Canada (NEPMCC) կազմակերպութեան:

Yorumlar kapatıldı.