İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

CHP Bursa milletvekili Doç.Dr. Aykan Erdemir’in Gökçeada’da Rumca eğitim için verdiği kanun teklifi

“Gökçeada’da bir Rum İlkokulu’nun açılması için geçtiğimiz mart ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izin verilmiş ancak 1964 yılında çıkan ve hâlen yürürlülükte olan kanunun adalarda Rumca eğitimi yasakladığı oraya çıkmıştı… CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir dün konuyu Meclis gündemine taşıyarak, yasakçı maddenin kaldırılması için kanun teklifi verdi. Taraf’a konuşan Erdemir, güncelliğini yitirmiş, anlamsız, mevzuat maddelerinin temel hak ve özgürlüklerin önünde ciddi bir engel oluşturduğunu belirtti…” (İnsan ve Azınlık haklarına aykırı bu kanunun kaldırılması  için yapılan girişim nedeniyle Sayın Milletvekilini yürekten kutluyor ve başarılar diliyoruz. HYETERT)

***
CHP Bursa milletvekili Doç.Dr. Aykan Erdemir’in Gökçeada’da Rumca eğitim için verdiği kanun teklifi
CHP Bursa milletvekili Doç.Dr. Aykan Erdemir’in geçtiğimiz haftalarda TBMM başkanlığına verdiği kanun teklifi ile ilgili dosyanın tam metnine buradan (http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/221199.pdf) ulaşabilirsiniz. İlgili kanun teklifi daha önce Taraf gazetesi tarafından da haber yapılmıştı.
“Gökçeada’da bir Rum İlkokulu’nun açılması için geçtiğimiz mart ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izin verilmiş ancak 1964 yılında çıkan ve hâlen yürürlülükte olan kanunun adalarda Rumca eğitimi yasakladığı oraya çıkmıştı. Daha sonrasında ise, Bakanlık yetkilileri söz konusu kanunun unutulduğunu ifade ederek Rum İlkokulu’nun açılacağını ancak yasakçı maddenin kaldırılmayacağını belirtmişlerdi. Hukukçular ise Bakanlığın açıklamasına tepki göstererek açılacak okulun hukuki statüsünün olmayacağını ve herhangi bir vatandaşın mahkemeye başvurması halinde okulun kapatılabileceğine yöneticilerinin ise ceza alabileceğine dikkat çekmişlerdi.
CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir dün konuyu Meclis gündemine taşıyarak, yasakçı maddenin kaldırılması için kanun teklifi verdi. Taraf’a konuşan Erdemir, güncelliğini yitirmiş, anlamsız, mevzuat maddelerinin temel hak ve özgürlüklerin önünde ciddi bir engel oluşturduğunu belirtti.
TBMM Başkanlığı’na verilen teklifte; Gökçeada’da Rum İlkokulu açılmasını yasaklayan 1151 sayılı kanunun 14. maddesi nedeniyle yeni açılacak Rum okulunun kapatılması için hukuki sürece başvurulabileceği belirtildi.“
Hyetert Notu:  
Madde 14 – (Mülga: 5/2/1951 – 5713/1 md.; ihya: 16/7/1964 – 502/1 md.)
Her iki adada maarif umur ve muamelatı, Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun ile İlk Tedrisat Kanunu ahkamına tevfikan tensik ve idare olunur. Tedrisat Türkçe, umumi, meccani ve ladinidir. Çocuklarına kendi dini ve lisanını öğrettirmek istiyen veliler ehliyeti Hükümetçe musaddak ve tedrisatı Hükümetin daimi teftişine tabi bulunmak ve masrafı kendileri tarafından tesviye edilmek şartı ile hususi bir hocaya,umumi mektep binaları dahilinde tahsis edilecek dershanelerde program ve ders saatleri haricinde tayin olunacak bir saatte din ve lisan derslerini okutabilirler. Her iki adada nahiye Maarif Encümeni, tedrisatı iptidaiye meclisi salahiyetini haiz olmak üzere nahiye müdürünün riyaseti altında tedrisat müfettişi veya başmuallim ve tabip ile nahiye meclisince kendi azası içinden müntehap iki azadan terekküp eder.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: