İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

“Varlık ve Yokluk Kıskacında Ermeniler: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek”

Konuşmacı: Ümit Kurt / Clark Üniversitesi

Tarih: 18 Mayıs 2013 Cumartesi
Saat: 14:00- 18:00
Yer: Taksim Hill Otel, İstanbul
Emval-i Metruke Kanunları, “normal ve sıradan” görülen ve öyle algılanan kanunlardır. Bu nitelikleri itibarıyla varlıkları hiç bir zaman sorgulanmamıştır. Onların “doğal sayılması” tüm bir Cumhuriyet tarihi boyunca Ermeni soykırımının niçin yok sayıldığının da cevabıdır. Çünkü bu “normallik”, yok sayma ile eş anlamlıdır. Türkiye, bir varlığın –genel olarak Hristiyan özel olarak Ermeni varlığının– bir yokluk haline çevrilmesi üzerine kurulmuştur.

 ***
KONU ÖZETİ:
Emval-i Metruke Kanunları, “normal ve sıradan” görülen ve öyle algılanan kanunlardır. Bu nitelikleri itibarıyla varlıkları hiç bir zaman sorgulanmamıştır. Onların “doğal sayılması” tüm bir Cumhuriyet tarihi boyunca Ermeni soykırımının niçin yok sayıldığının da cevabıdır. Çünkü bu “normallik”, yok sayma ile eş anlamlıdır. Türkiye, bir varlığın –genel olarak Hristiyan özel olarak Ermeni varlığının– bir yokluk haline çevrilmesi üzerine kurulmuştur.
Cumhuriyet, Hristiyanların varlığının yokluk haline getirilmesi yani bir varlığın yokluk üzerine inşa edilmesidir. Ülkemizde ‘Ermeni sorunu’ olarak adlandırılan konunun esas olarak ulusal güvenlik sorunu olarak ele alınmasının nedeni budur. Konuyu hatırlatma veya üzerine açık tartışmaya çağrı bile ulusal varlığa ve ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit olarak algılanır. Bunun nedeni çok basittir; kendi varlığımızı, diğerinin yokluğu üzerine kurduğumuz için, bu varlık üzerine her konuşma bize ürküntü ve korku vermektedir. Ülkemizde Ermeni sorunu üzerine konuşmanın ana zorluğu bu varlık–yokluk ikileminde yatar.
Hristiyan–Ermeni varlığını yok etmeyi kurumsallaştırmak ise bir çok başka şeyin yanında, esas olarak Emval–i Metruke Kanunları ile gerçekleştirilmiştir. Bu kanunlar soykırımın yapısal unsurudurlar ve Cumhuriyet dönemi hukuk sisteminin esasa ilişkin unsurlarından birisidir. Bu nedenle Cumhuriyetin, soykırımı kendi yapısal temeli haline getirmiş bir rejim olduğundan söz ediyoruz. Bu da, bir hukuk sistemi olarak Cumhuriyet ile soykırım arasındaki ilişkiye yeni bir gözle bakmamız gerektiğini bize hatırlatmaktadır.
Emval-i Metruke kanunları 1915 Ermeni soykırımının ve bugünkü hukuk sisteminin yapısal bir unsurudur ve bu kanunlara göre Ermenilerin malları üzerindeki haklarını hala korumaya devam ettikleridir. İlgili kanun ve yönetmeliklerin büyük bir çoğunluğu Cumhuriyet döneminde çıkartılmıştır. Cumhuriyet ve onun hukuk sistemi, bir anlamda Ermeni kültürel, sosyal ve ekonomik zenginliğine el konulması, Ermeni varlığının ortadan kaldırılması gerçekliği üzerine inşa edilmiştir.
Ümit Kurt:
1984’te Gaziantep’te doğdu. 2006’da ODTÜ l.l.B.Fden mezun oldu. 2006-2007’de İngiltere’de Keele Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji Bölümü’nde araştırmacı olarak bulundu. 2008’de Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Gaziantep Zirve Üniversitesi İ.İ.B.F.’de tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Türkiye’de ordu ve siyaset, sekülarizm ve din, Türkiye düşünce ve siyasi tarihi, Türkiye-AB ilişkileri gibi konularda Culture and Religion, Turkish Studies, European Journal of Economic and Political Studies, Turkish Journal of Politics, Civil Academy Journal of Social Sciences, Turkish Review ve Turkish Policy Quarterly gibi dergilerde makaleleri yayımlanan Kurt’un, AKP Yeni Merkez Sağ mı? başlıklı ilk kitabı 2009’da (Dipnot Yayınları); Bülent Aras ve Şule Toktaş ile birlikte kaleme aldığı Araştırma Merkezlerinin Yükselişi: Türkiye’de Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Kültürü (SETA Yayınları) başlıklı kitabı 2010’da yayımlandı. ‘Türk’ün Büyük, Biçare Irkı: Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916) başlıklı kitabı Mayıs 2012’de; Taner Akçam ile birlikte kaleme aldığı Kanunların Ruhu: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek kitabı ise Kasım 2012’de İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.
Bunun yanında Kurt’un Toplumsal Tarih, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Kebikeç, Birikim, Cogito, Virgül, Notos Edebiyat, Milliyet Sanat ve Mesele dergilerinde, Radikal İki, BirGün, Zaman, Agos ve Taraf gazetelerinde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Halen Clark Üniversitesi Tarih Bölümü Holocaust and Genocide Studies Merkezi’nde Antep Ermenileri üzerine doktora çalışmasına devam etmektedir.
Adres: Abide-i Hürriyet Cad, No 74, Çınar Apt. Kat 1, Daire 5 Şişli 34349 İstanbul
Telefon: 0212 240 33 73 – Fax: 0212 240 33 93

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: