İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ՔԱՐԵՐՈՒ ԳԱՂՏՆԻՔՆ ՈՒ ՀՄԱՅՔԸ

Անին՝ հազարումէկ եկեղեցիներու քաղաքըՀայաստանի մայրաքաղաք հռչակուեցաւ շուրջ 1050 տարի առաջ, Բագրատունի Աշոտ Գ. (Ողորմած) թագաւորին կողմէ ։ԱնգոյութիւնունեցածէրՆորքարիդարաշրջանէն, ուՄիջինդարերունդարձաւմշակութայինուտնտեսականկարեւորկեդրոնմը։Անինդիմացաւ  բազմաթիւ պատերազմներու, յարձակումներու ու պաշարումերու։Բայց1131-իահաւորերկրաշարժըաւերակներուվերածեցքաղաքը։  Այսօր UNESCO Անիի աւերակներըկըճանչնայիբրեւհամաշխարայինմշակութայինժառանգութիւն։

Յիշատակելու համար այս կարեւոր յոբելեանը, Գանատայի հայ առեւտրական խորհուրդի Կամար ճարտարապետականճարտարագիտական յանձնախումբի  կազմակերպութեամբ ու մասնակցութեամբՄոնթրէալիհայմշակութայինմիութիւներուն, ինչպէսնաեւզօրակցութեամբՔեպէգիՃարտարապետներուկարգին(Ordre des architectes du Québec), ՍէնԼօրանի Musée des maîtres et artisans du Québec թանգարանէններս, 27 փետրուարէն24 մարտ2013
/2
տեղի պիտի ունենայ ցուցահանդէս մը, իսկ պիտի կազմակերպուին նաեւ դասախօսութիւններՄոնթրէալի, ԹորոնթոյիեւՕթթաուայիքաղաքներուհայհամայնքայինկամմշակութայինկեդրոններունմէջ։
Պիտի ցուցադրուին հին ու նոր լուսանկարներ, քարտէսներ, գծագրութիւններեւբացատրութիւններ՝երեքլեզուներով, Անիիպատմութեանուճարտարապետութեանվերաբերեալ։ԴասախօսելուհրաւիրուածէԴոկտ. փրոֆ. ԱշոտԳրիգորեան՝տնօրէնըՀայաստանիՃարտարապետականազգայինթանգարանինստիտուտին, որմեծապէսմասնակիցէցուցահանդէսիպատրաստութեան։Կըծրագրուինհայկականվարժարաններուաշակերտներուայցելութիւններցուցահանդէսին։ 
Ահա ցուցահանդէս մը, որ պէտք չէ փախցնել։
Կազմակերպիչ մարմին՝
ԿԱՄԱՐ Ճարտարապետներու եւ ճարտարագէտներու յանձնախումբ
Գանատայի հայ առեւտրական խորհուրդի
գործակցութեամբ հետեւեալ կազմակերպութիւններուն
Գանատայի ՀԱՅ ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ հայ կրթական եւ մշակութային միութեան
ՍԱՆԱՀԻՆ մասնաճիւղ
ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
2013-02-06

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: