İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ցոյց` Ընդդէմ Պոլսոյ Մէջ Հայ Կիներու Դէմ Կիրարկուած Բռնութիւններուն

ՀՅԴ ,Նիկոլ Աղբալեանե ուսանողական միութիւնը, Երիտասարդ դիւանագէտներու ակումբ երիտասարդականհասարակականկազմակերպութիւնըեւԵրիտասարդԳետաշէներիտասարդականբարեգործականհիմնադրամըներկայացնողխումբմըցուցարարներերէկցոյցկատարեցինդէպիԵրեւանիմէջՄԱԿի գրասենեակ` բացնամակյանձնելուԹուրքիոյմէջհակամարդասիրականբռնութիւններունվերաբերեալ:

,Ցեղասպան Թուրքիան պէտք է պատժուիե, ,Ոչ մէկ զիջում Թուրքիոյե, ,Ամբողջական Հայաստան, ամբողջական հայութիւնե ցուցապաստառները պարզած գործիչներըկըվանկարկէին. ,Ամօ՛թմիջազգայինհանրութեան, ցեղասպանԹուրքիանպէտքէպատասխանտայե:
Բաց նամակին մէջ գրուած էր հետեւեալը. ,Թուրքիոյ Պոլիս քաղաքի Սամաթիա թաղամասին մէջ հայազգի կիներու նկատմամբ կ՛իրականացուին շարունակական յարձակումներեւբռնութիւններ: Այսառնչութեամբթրքականիշխանութիւններութոյլտուութեանեւկրաւորականկեցուածքըպարարտհողստեղծածենայդերկրինմէջատելութեան, անհանդուրժողականութեան, հայութեանմէջվախիմթնոլորտիձեւաւորմանհամար:
,Անյապաղ կը պահանջենք Թուրքիոյ իշխանութիւններէն` ապահովել իրենցքաղաքացիներունապահովութիւնըեւհետամուտըլլալվերոնշեալոճիրներուբացայայտմանեւդատապարտման:
,Կոչ կ՛ուղղենք ՄԱԿին, Եւրոպական Միութեան, Եւրոպական խորհուրդին եւ այլ միջազգային ու իրաւապաշտպան կառոյցներուն` անյապաղարձագանգելութրքականիշխանութիւններուանգործութեանեւհամապատասխանմիջոցներձեռնարկելուայդերկրինմէջազգայնամոլականհետապնդումներուկասեցմանուանմեղմարդոցպաշտպանութեանհամարե:

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: