İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԵՐ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ / PRESS RELEASE

Երբ արիւնահոսութիւնը անվերջ կերպով կը շարունակուի մեր սիրելի սուրիական հայրենիքին մէջ եւ երբ սուրիահայութիւնը կը փորձէյաղթահարելողբալիներկայկացութիւնը, այստագնապինմէջմեզներքաշուածտեսնելուանյաջողփորձերըդժբախտաբարկըշարունակուին:

Սուրիահայութիւնը խաղաղ գոյակցութեան երկարամեայ պատմութեանփորձովկըյայտարարէ, որթէ° նկարագիրովեւթէսկզբունքովամէնտեսակիվայրագութեանցուարիւնահեղութեանցդէմեղողհամայնքմըկտրականապէսդէ°մ է եւ դէ°մ կը մնայ զինեալբախումներուն:
Մեր հաւատքն է, որ միմիա°յն երկխօսութեան ճամբով կարելի պիտի ըլլայ վերահաստատել հաշտութիւնն ու խաղաղութիւնըսուրիականհայրենիքինմէջ, ապահովելովբոլորհամայնքներուհամակեցութիւնըª հանդուրժողութեան, յարգանքիուսիրոյսկզբունքներով:
14 Սեպտեմբեր 2012                               ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԵՐ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
PRESS RELEASE
As the bloodshed continues unabated in our dear country, and as our communities try to cope with the tragic situation, unfortunately, what adds to our anguish are the unsuccessful attempts of presenting the Syrian Armenians as taking part in the armed battles of the current Syrian crisis or trying to actually drag them into such a crisis.
We reiterate today, that the peaceful co-existence that the Syrian Armenians have cultivated throughout the decades continues, and the Armenian community is characteristically and unequivocally against every kind of cruelty and bloodshed, and it will definitely stay against all kinds of violence and armed collisions.
The re-establishment of peace and reconciliation can only come through dialogue in Syria, and dialogue alone will insure the peaceful co-existence of all communities, based upon the principles of tolerance, respect and love.
September 14th 2012                                
Heads of the Syrian Armenian Communities

بـــــــيــــــــان

 

إن أبناء الشعب السوري الأرمن يعلنون عدم انحيازهم في الأزمة التي يمر بها الوطن بالرغم من كل المحاولات المغرضة والساعية إلى جرهم نحو الفتنة.
إن أبناء الشعب السوري الأرمن، انطلاقاً من تجربتهم الطويلة خلال التاريخ، يعلنون عن إيمانهم بالعيش السلمي، وموقفهم المبدئي والأخلاقي ضد العنف وإراقة الدماء، ويؤكدون رفضهم لأي نوع من الصراع المسلح.
نحن نؤمن بأن المصالحة والسلام في الوطن السوري لن يتحققا إلا عن طريق الحوار، مما يؤمن لجميع الفئات العيش المشترك تعزيزاً لمبادئ قبول الآخر والاحترام المتبادل والمحبة الأخوية.
14 ايلول 2012                                                                                رؤساء الطوائف الأرمنية في سورية

Yorumlar kapatıldı.