İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Başbakan: Biz Türkiye’ye gecikmeden diplomatik ilişki tesis etme ve sınırları açmayı öneriyoruz

Türkiye’nin AGİT elçisinin Ermenistan ve Türkiye’nin geleceğe bakarak ileri yönde hareket etmeleri yönündeki ifadesiyle ilgili olarak başbakan Sarkisyan şunları kaydetti: ″Biz size gecikmeden diplomatik ilişki tesis etme ve sınırları açmayı öneriyoruz. Sizin bu yaklaşımınızı, Türk halkının da, bugün de ileriye bakarak Ermenistan’la diplomatik ilişkiler tesis edilebileceği yönündeki  görüşlerinizi paylaşması için, Türkiye’de yayabileceğiniz umudundayım. Sadece siyasi irade göstermek gerekiyor. Biz bu siyasi iradeyi gösterdik.″

***
Başbakan Tigran Sarkisyan bölge ziyareti çerçevesinde Erivan’da bulunan AGİT’e akredite elçilerle Ermenistan’ın ekonomi siyaseti, gerçekleştirilen reformlar, AB’yle işbirliğine ilişkin konuları değerlendirdi.
Elçilere hoşgeldiniz diyen Ermenistan başbakanı Tigran Sarkisyan şunları kaydetti: ″Ermenistan’da gerçekleştirilen reformlar bunlar arasında iş ortamının iyileştirilmesi de olmak üzere  bir dizi meselenin çözümüne yöneliktir. Son yıllardaki reformlarımızın aşama-aşama olumlu sonuçlarını gösterdiğini görüyoruz, özellikle «Doing Business» raporları bunu göstermekte, bunlar  Ermenistan’ın iş ortamını adım adım iyileştirdiğini göstermekte. Dünya Rekabet Raporunda da Ermenistan, durumunda iyileşme kaydetti. Bütün bunlara rağmen bu doğrultuda yapacak hala ciddi işlerimiz var.″
Başbakan, reformları gerçekleştirme yolunda AB desteğinin Ermenistan için esaslı önemi olduğunu kaydederek ″Bugün biz AB’yle Ortaklık Anlaşması müzakerelerini verimli şekilde gerçekleştiriyoruz ve reformlara ilişkin Avrupa’lı çalışma arkadaşlarımızın  olumlu değerlendirmelerini aldık. Biz bu doğrultuda müzakere sürecini 2013 yılı Kasım-Aralık aylarında tamamıyla sona erdirmeyi ve «Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması»nı imzalamaya hazır olmayı düşünüyoruz, bu bizim için esaslı öneme sahiptir″ dedi.
Başbakan Ermenistan’ın bu strateji ve reformlarının ülkemizdeki hayat kalitesini esaslı yükseltme olanağı vereceği kanaatini ifade ederek ″Bizim bir numaralı siyasi ve ekonomik sorunumuz orta sınıfın şekillenmesidir. Ne yazık ki toplumumuzda kutuplaşma büyük ve hala yoksulluk sorununu çözmede başarılı olamadık. Kriz de kendi payına ilk darbeyi güvencesiz tabakalara vurmakta ve biz devlet bütçesinden sosyal tahsisatları artırmak durumunda kalmaktayız. Yani yoksulluğun aşılması bizim için esaslı öneme sahip. Biz bu stratejiyi uluslararası farklı kuruluşlarla işbirliği içinde küçük ve orta çaplı teşebbüslere de uyguluyoruz. Bu amaçla başbakan başkanlığında küçük ve orta çaplı işletme temsilcilerinin katılımıyla bir Ulusal Konsey oluşturduk, burada varolan sorunları tartışıp çözüm bulmaya çalışıyoruz.″ dedi.
Ermenistan’da serbest rekabetin temini konusundaki meselelerin varığına ilişkin olarak Tigran Sarkisyan, bu konuda AB’yle işbirliği içinde köklü adımlar atıldığı bilgisini vererek şunları kaydetti: ″Bizim meselemiz iş ve siyaseti ayırmak, devlet görevlilerinin faaliyetlerini şeffaf hale dönüştürmek, bunların gelirlerine ilişkin beyanları toplum için erişilebilir kılmak.Böylesi kökten değişiklikler farklı hukuki normların kabulü ve diğer işlemlerle biz icraatta bulunduk ve bunların reformlara yeni başlangıç olduğunu sanıyorum.″
Tigran Sarkisyan Ermenistan’ın AB’ye yargı organları, insan hakları alanlarında, demokratik kurumların pekişmesi, eşit rekabet koşulları yaratılması, vergi ve gümrük idaresinin iyileştirilmesi vb. olmak üzere 31 doğrultuda yeni reform gündemini sunduğunu hatırlattı.
Türkiye’nin AGİT elçisinin Ermenistan ve Türkiye’nin geleceğe bakarak ileri yönde hareket etmeleri yönündeki ifadesiyle ilgili olarak başbakan Sarkisyan şunları kaydetti: ″Biz size gecikmeden diplomatik ilişki tesis etme ve sınırları açmayı öneriyoruz. Sizin bu yaklaşımınızı, Türk halkının da, bugün de ileriye bakarak Ermenistan’la diplomatik ilişkiler tesis edilebileceği yönündeki  görüşlerinizi paylaşması için, Türkiye’de yayabileceğiniz umudundayım. Sadece siyasi irade göstermek gerekiyor. Biz bu siyasi iradeyi gösterdik.″
News from Armenia – NEWS.am

Yorumlar kapatıldı.