İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KINAMA / ՄԵՂԱԴՐԱՆՔ.

Mübbet hapis cezası ile Macaristan’da tutuklu bulunan ,Azerbeycan askeri katil Ramil Safarov’un Macaristan’dan Azerbeycan’a naklini ve orda Azerbeycan Devlet başkanı tarafından suçu af edilip kahraman ilan edilmesini şiddetle kınıyor ve bunu, uluslararası ilişkileri zora sokan, halkalar arası kin ve nefret tohumları eken, düşmanlık ve etnik radikal duyguları köpürten ,insan hakları ve adalet ilkelerini yaralayan , vicdanları sızlatan ve aynı zamanda hassas Kafkasya bölgesinde  gerginlik yaratabilecek  bir davranış olarak nitelendiriyorum.

Genellikle ,bedava kahramanlar yaratmak insanlığa yarar değil zarar getirir.Ben,bu durumu şiddetle kınıyor ,ilgilileri sağ duyuya davet ediyorum.
Ramil Safarov  2004 yılında Budapeşte’de,NATO programı cerçevesinde uygulanan askeri seminere katılan Ermeni subayı Karekin Markaryan’ı  Ermeni olduğu için( Ramil Safaorov’un kendi deyimi ile)öldürmek suçuyla, Macaristan adliyesi tarafından müebbet hapse mahkum olmuştu.
Dr.med.Sarkis Adam/  sarkis_adam@yahoo.de
                                            ՄԵՂԱԴՐԱՆՔ.
 Ցմահ ազատազրկման  պատիժով դատապարտուած ,Ատրպէյջանցի զինծառայողոճրագործումարդասպան  Ռամիլ Սաֆարովին Հունգարիայէն,Ատրպէյջան տեղափոխութեանորոշումըեւայնտեղԱտրպէյջանիՀանրապետութեաննախագահիկողմէներումշնորհուիլըկըպաղարակեմ, ուկանուանեմ  անարդարութիւն,ատելութիւն,ժողովուրդներումիջեւհակաեղբայրութիւնութշնամութիւնսերմանողունաեւտարածաշրջանային  լարուածութիւնը սրող գործողութիւն, որըմիջազգային  համերաշխութիւնը ,մարդակային  հիմնական իրաւունքները ու նաեւ մարդակայինխղճիարդարութիւնըկըվիրաւորէ.
Խիստ ձեւով կը մեղադրեմ , մարդ սպանելու յանձանքով ցմահ ազատազրկման պատիժով  դատապարտուածմարդասպանիմըբանտարկուածՀունգարիայէնԱտրպէյջանտեղափոխուլիուհոններուիլը..
Ռամիլ Սաֆարով ,Հունգարիայի  դատարանիկողմէցմահազատարզրկմանպատիժով  դատապարտուած էր,2004 թուականինՊուտաբեշթէիՆԱԴՕիուսումնասիրականծրագիրիժամանակՀայսպայԳարեգինՄարգարեանըսպանելունհամար.
Տօքթ.Սարգիս Ատամ

Yorumlar kapatıldı.