İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

“Hokekalust yani Kutsal Ruh’un gelişi” yortusu / “Hokekalust, Kilise’nin Doğum Günüdür”

Hokekalust, Kutsal Ruh’un Gelişi (Pentekoste) yortusu. 15 Mayıs 2005 Beyoğlu Surp Yerortutyun kilisesi.

Patrik Hazretleri “Kutsal Ruh’un gelişi Kilisenin de kuruluş yıl dönümüdür. Havariler o gün kendilerine vaad edilen Tesellici’yi aldılar ve güçlendiler. Başka bir deyişle Rab İsa Mesih’in dirilişinden sonra Kutsal Ruh’un gelişiyle onlar resullük görevlerine yeni başlayacaklardı.



 Surp Badarak’ı ise Rahip Yeğişe Uçkunyan sundu.

Surp Badarak esnasında Patrik Hazretleri Kutsal Ruh’a adanan duayı okuduktan sonra vaaz etti. Patrik Hazretleri ilk önce Kutsal Üçlük (Teslis) öğretisine değinerek Hristiyanlar’ın bir Tek Allah’a inandıklarını, ancak Yüce Allah’ın kendini insanlara Özü (Baba), Sözü (Oğul) ve Ruhu ile açıkladığını belirtti.

Patrik Hazretleri daha sonra Rab İsa Mesih’in dirilişinin ellinci gününde, Kutsal Ruh’un gelerek Yukarı Oda’daki öğrencilerinin üzerine inişini Kutsal Kitap’ta yazılı olduğu gibi anlattı. Patrik Hazretleri “Kutsal Ruh’un gelişi Kilisenin de kuruluş yıldönümüdür. Havariler o gün kendilerine vaadedilen Tesellici’yi aldılar ve güçlendiler. Başka bir deyişle Rab İsa Mesih’in dirilişinden sonra Kutsal Ruh’un gelişiyle onlar resullük görevlerine yeni başlayacaklardı. Patrik Hazretleri Aziz Krikor’u Ermenilerin Aydınlatıcısı (Lusavoriç) yapanın da aynı Kutsal Ruh olduğunu söyledi. Allah’ın sözlerini halkına ulaştırmak için yanıp tutuşan Aziz Mesrob Maşdots ve Aziz Sahag Bartev’in yardımcısı da aynı Kutsal Ruh’tu. Mesrob Maşdots’un gördüğü rüyette bir elle duvara Ermeni harflerini yazan da aynı Kutsal Ruh’tu. Yazıların bulunuşundan yaklaşık elli yıl sonra Avarayr ovasında din ve vicdan özgürlüğü için mücadele veren Aziz Vartan’ı ve arkadaşlarını yüreklendiren de yine Kutsal Ruh’tu. Başka bir deyişle Ermeni Kilisesi tarihinde Aziz Resullerin, Aziz Krikor Lusavoriç’in, Aziz Çevirmenlerin ve şehitlik mertebesine erişen Aziz Vartan ve arkadaşlarının başlattığı tüm hareketler Kutsal Ruh’un eseriydi.

Surp Badarak’ın sonunda Kevork Amira Çarazlıyan, Mimar Garabed Amira Balyan, Mıgırdiç Şellefyan, Balıkcıyan fonu kurucusu Markrit Balıkçıyan ve tüm diğer merhum hayırseverler için hokehankist duaları edildi. Daha sonra kilisenin Naregyan salonunda bir sevgi yemeği düzenlendi.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: