İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Belgesel gösterimi: Zabel Yesayan’ı Bulmak / Վաւերագրական ֆիլմի ցուցադրութիւն՝«Զապէլ Եսայեանը Գտնելով»

İki kadın yönetmen, Talin Suciyan ile Lara Ahoranian, İstanbul’lu yazar, soykırım kurtulanı, sonrasında Stalin kurbanı yazar Zabel Yesayan’ı anlatıyor.

Belgesel Gösterimi
Share29
 Belgesel gösterimi: Zabel Yesayan’ı Bulmak
18 Mart Pazar, Saat 15:00
“Edebiyat bir gösteriş, bir süs değil, bütün haksızlıklara karşı verdiğim mücadelenin güçlü bir aracıdır.”
Zabel Yesayan (1878 – 1943?)
“Zabel Yesayan’ı Bulmak”, 20. yüzyılın en tanınmış Ermeni kadın entelektüelinin hayatını, eserlerini, diaspora ve Ermenistan bağlamında anlamaya çalışan bir belgesel. Yesayan’ın hayatındaki önemli dönüm noktaları; doğup büyüdüğü İstanbul, Paris’te üniversite yılları, evliliği, çocukları, 1909 Adana Katliamı’nı araştırma ekibine katılması, 1915 Soykırımı’ndan kaçışı, Kafkaslar ve Ortadoğu’da 1915 sonrasında yetimleri toplamak ve hayatta kalanların yaşadıklarını kayda geçirmek için yaptığı çalışmalar, Sovyet Ermenistanı’na göçü ve 1937 sonrasında Stalin rejim tarafından sürgün edilip, bilinmeyen bir yerde öldürülmesine dair ailesinin anlatımları, devlet arşivleri, kendi yazdıkları, fotoğraflar ve ses kayıtları, edebiyat eleştirmenlerinin eserleri üzerine yaptıkları yorumlarla bir araya getiriliyor.
12 kitabı ve sayısız makalesi bulunan Yesayan’ın 1934 yılında kaleme aldığı başyapıtı “Silahtar’ın Bahçeleri”, günümüzde bile, İstanbul’daki günlük yaşamı yansıtan en etkileyici otobiyografik eserlerden biridir.
Filmin yönetmenleri Talin Suciyan ve Lara Aharonian gösterimde bizlerle birlikte olacaklar ve sorularınızı yanıtlayacaklar.
Film daha önce Yerevan, İstanbul, Beyrut, Londra, Berlin, Michigan, New York, Toronto ve daha birçok şehirde gösterildi.
Yönetmenler: Talin Suciyan & Lara Aharonian
Süre: 41 dk.
Yapım Yılı: 2008
Dil: Ermenice
Altyazı: Türkçe
Salonumuz 35 kişiliktir.
Talin Suciyan, İstanbul’da doğdu. 2008 yılından beri Münih’te yaşayan Suciyan, Ludwig Maximilian Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olmanın yanı sıra doktora çalışmasını da sürdürmektedir.
Lara Aharonian, Beyrut’ta doğdu, Montreal’de yaşadı. Karşılaştırmalı edebiyat ve psikoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2003 yılında, ailesiyle birlikte yerleştiği Yerevan’da Kadın Kaynakları Merkezi’ni kurdu ve halen bu STK’nın başında.
————————————————————————————————————————————
Վաւերագրական ֆիլմի ցուցադրութիւն՝
«Զապէլ Եսայեանը Գտնելով»
Կիրակի, Մարտ 18, ժամը 15:00, Հայ Մշակոյթի եւ Զօրակցութեան Միութիւն
Գրականությունը զարդ մը, պերճանք մը չէ, այլ զորավոր միջոց մը, զենք մը, որով կը պայքարեմ այն բոլոր բաներու դեմ, որ կը համարեմ անարդար:”
Զապէլ Եսայան
«Զապէլ Եսայեանը Գտնելով» 20րդ դարու ամենածանօթ հայ գրագիտուհիին կեանքն ու գործերըՍփիւռքիեւՀայաստանիշրջագիծինմէջհասկնալջանացողվաւերագրականշարժանկարմընէ։ԱնկըպատմէԵսայեանիկեանքինամենէնյատկանշականհանգրուանները։Այսպէս, հոսկըտողանցենծնունդնուաճմանտարիները՝Պոլսոյմէջ, Փարիզիտարիներըամուսնութիւննուզաւակները, մասնակցութիւնը՝1909իԱտանայիկոտորածըհետաքննողխումբին, 1915ինցեղասպանութենէփրկութիւնը, ԿովկասիեւՄիջինԱրեւելքիորբերըմէկտեղելուեւվերապրողներուպատմածներըարձանագրելուհամարտարածաշխատանքը։Այնուհետեւ, շարժանկարըկ՚անդրադառնայգրագիտուհիինԽորհրդայինՀայաստանհաստատումին, 1937ինստալինեանիշխանութիւններունկողմէաքսորինեւանծանօթտեղմըսպանութեան՝նոյնքանանորոշպայմաններումէջ։Այսնպատակով, մէկտեղուածենընտանիքիանդամներունպատմածները, նամակներեւհազուագիւտլուսանկարներ, ինչպէսնաեւկատարուածենտեսակցութիւններգրաքննադատներուհետ, որոնքարտայայտուածենԵսայեանիգործերունմասին։
Զապէլ Եսայեան տասներկու գիրք եւ անթիւ յօդուածներ հրատարակած է։ 1934 թուականին գրած «Սիլիհտարի Պարտէզները» ինքնակենսագրական գործը, այսօրիսկ, Պոլսոյամէնօրեայկեանքընկարագրողամէնէնտպաւորիչերկերէնմէկնէ:
Ցուցադրութեան միջոցին, Թալին Սուճեան եւ Լարա Ահարոնեան մեզ հետ պիտի ըլլան եւ հարցումները պիտի պատասխանէն։
Այս շարժանկարը ցուցադրուած է զանազան քաղաքներու մէջ, ներառեալ Երեւան, Պոլիս, Պէյրութ, Լոնտոն, Պերլին, Տիթրոյիթ, Նիւ Եորք եւ Թորոնթօ:
Բեմադրիչներ՝ Թալին Սուճեան եւ Լարա Ահարոնեան
41 վրկ., 2008
Թալին Սուճեան ծնած է Պոլիս: 2008էն ի վեր, ան Միւնիխ կը բնակի, ուր կը դասաւանդէ «Լուտվիկ Մաքսիմիլիըն» համալսրանի ՄիջինԱրեւելքիԱշխատանքներուամպիոնինմէջ։Անմիաժամանակկ՚աշխատիիրտոքթորայիաւարտաճառինվրայ:
Լարա Ահարոնեան ծնած է Պէյրութ եւ ապրած՝ Մոնրէալ։ Ան մագիստրոսական աշխատանքներ տարածէբաղդատականգրականութեանեւհոգեբանութեանմէջ։2003ինընտանեօքԵրեւանփոխադրուածէ, հիմնելովԿանանցՌեսուրսայինԿենտրոնը, ուրկըշարունակէաշխատիլմինչեւհիմա։

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: