İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Konuşma: Tanzimat’tan 20. Yüzyıl Başına dek İstanbul’da Modern Ermeni Edebiyatı

Kevork B. Bardakjian, Tarih: 19 Kasım Cumartesi Saat 19.00
Yer: Cezayir Toplantı Salonu
Detayli bilgi icin: 05332415998 ya da 05353602191


Tanzimat Osmanlı modernleşmesinin ana dönemeçlerinden birisidir. Tüm Osmanlı halkları bu çağda kendi serüvenleri içerisinde önemli bir dönüm noktasından geçtiler. Modernleşmenin etkileri ile birlikte geleneksel toplum yapılarından, farklı momentumlarla da olsa ardı ardına sıyrılan bu halklar hızla modern bir kamuoyu fikrinin bilincine vardılar. Çeşitli fikirlerin ilk kez bu denli çeşitlilik içeren bir biçimde değiş tokuş edildiği kamusal platformda en etkin faaliyet alanı her zaman edebiyat oldu. Bu yüzden, kökenleri 18. yüzyıla dek uzanan “Zartonk”un çocukları olan Osmanlı Ermenilerinde de edebiyatın ve edebiyatçıların her zaman çok daha fazla söyleyecek sözü olması ya da söyleyecek sözü olan herkesin edebiyatla uğraşmayı tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Konunun dünyadaki en önemli uzmanlarından olan Kevork B. Bardakjian, Osmanlı halkları, yüzü  modern çağa dönük tutkulu bir uyanış yaşarlarken Ermeni toplumu içerisinde vuku bulan edebiyat hareketleri ve dönemin önemli edebiyatçıları üzerine konuşacak.
Kevork B. Bardakjian Kimdir?
Prof. Dr. Kevork B. Bardakjian Michigan Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Departmanında Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisidir. Damascus Şehir Üniversitesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde başladığı akademik eğitimine Yerevan Şehir Üniversitesi’nde Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümünde devam etmiştir. Prof. Bardakçıyan doktorasını Oxford Üniversitesi’nde tamamlamış ve doktora tezini Hagop Baronyan üzerine yazmıştır. Bardakçıyan Ermenice, Arapça, Azeri Türkçesi, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Türkçenin yanı sıra Yunanca ve Farsçaya da hakimdir.
Eserlerinden bazıları şunlardır: Ermeni Kültürüne ve İlmine Mıkhitarist Katkılar, Hagop Baronyan’ın Bazı Alegorik Çalışmalarında Yer Alan Tarihsel Figürler ve Olaylar, Hitler ve Ermeni Soykırımı, Doğu Ermenicesi (Ders Kitabı), Modern Ermeni Edebiyatı için Bir Başvuru Rehberi.
Serda Arslan [serdaa@acro.com.tr]

Yorumlar kapatıldı.