İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İmarsız arazilerde ‘özel mezarlık’ için kapı açıldı

Fatma Aksu
İstanbul’daki özel ya da tüzel kişilerin elinde bulunan ancak imarı olmayan yerler ‘mezar işletmeciliği’ne açılıyor. Artan nüfus nedeniyle merkez dışına çıkarılan mezar yerlerine alternatif olarak getirilen özel mezar işletmeciliğiyle, Boğaz’a nazır özel mezarlık dönemi başlamış oldu… Mezar yeri alanlarla yapılacak olan mezar üst bakım sözleşmesi ve bedeli idarenin onayına sunulacak. Müslüman mezarlığına gayrimüslim, gayrimüslim mezarlığına da Müslüman defnedilemeyecek.

İstanbul’daki özel ya da tüzel kişilerin elinde bulunan ancak imarı olmayan yerler ‘mezar işletmeciliği’ne açılıyor. Artan nüfus nedeniyle merkez dışına çıkarılan mezar yerlerine alternatif olarak getirilen özel mezar işletmeciliğiyle, Boğaz’a nazır özel mezarlık dönemi başlamış oldu.
İmar yasağı nedeniyle yapılaşma olmayan arazilerin mezarlık olarak işletilebilmesinin önünü açacak yönetmelik değişikliğine belediye meclisinden onay çıktı. Yeni düzenlemeyle mezarlık alanı olarak gösterilmeye uygun araziler, özel şahıslar tarafından mezarlık olarak satışa sunulup, işletilebilecek. Defin işlemi ve mezar satış denetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait olacak.
İBB’ye devredilmesi gerekiyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, özel ya da tüzel kişilerin mezar işletmeciliğine ilişkin protokolün imzalanması ve uygulanması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a yetki verdi. Yeni uygulamaya göre, imar planlarında mezarlık alanı olarak belirlenen özel şahıs ve özel hukuk tüzel kişilerine ait yerler, mülkiyetlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine devri karşılığında, devredenler tarafından mezarlık alanı olarak işletilebilecek.
Çengelköy örnek proje
İstanbul’da önemli bir ticari gelir sağlayacak yönetmelik kapsamında, Boğaz ön görünümü veya SİT alanı gibi yapılaşma yasağı nedeniyle imara kapalı araziler mezarlık olarak kullanılabilecek. KİPTAŞ’ın da, işletme ve bakım hizmetlerini yürütmesini planladığı çalışma kapsamında, imar yasağı bulunan arazilerin doğal dokuyu bozmadan değerlendirilmesinin de önü açıldı. Kiptaş, daha önce de örnek proje olarak yeni Çengelköy Mezarlığı’nın projelendirmesini yapmıştı. Yeni uygulama ile, işletme ve bakım hizmetlerini ücretsiz sağlayan belediye hizmetlerine ek olarak, talep eden kişiler belirlenen bedeli ödeyerek özel mezar hizmetinden faydalanabilecek.
Ticari işletmeye izin verilmeyecek
İŞLETMECİ, mezarlık alanının uygulama projesi ve imalat kesitlerini (duvar, lahit, ara yollar, vs.) mezar üst yapısı projelerini ve yapacağı işleri belediyenin onayına sunacak. Belediye de mezar üst yapımı ve işletim süresi 1 yıl süreyle mezarlık olarak işletmeciye devredecek. Mezarlık alanlarında belirtilen işler haricinde ticaret amaçlı işletmeler kurulup işletilemeyecek. Elektrik, doğalgaz, su, telefon gibi hizmetleri işletmeci tarafından karşılanacak. Bakım, onarım, tamir, güvenlik gibi işler işletmecinin sorumluluğunda olacak. Mezar yeri alanlarla yapılacak olan mezar üst bakım sözleşmesi ve bedeli idarenin onayına sunulacak. Müslüman mezarlığına gayrimüslim, gayrimüslim mezarlığına da Müslüman defnedilemeyecek.
Anlaşmazlık çıkarsa mezar nakledilecek
MEZARLIK yapımı aşamasında kontrol, mezar satışları ve kullanma belgesi verilmesi, Mezarlıklar Müdürlüğü’nce yapılacak. Satılan mezar yeri bedelleri, aylık tahakkuklar düzenlenip, yüzde 50’si işletmeciye ödenecek. İşletmeci bu bedelden başka belediyeden ne ad altında olursa olsun, hiçbir talepte bulunamayacak. Cenaze hizmetlerinin tamamı belediyeye ait olacak.
İşletmeci ile mezar sahibi arasındaki sözleşmeden çıkan itilaflarda, mahkeme kararına
göre gerekirse nakli kubur (mezar nakli) yapılabilecek. Uygulamada doğan aksaklıklar ve protokolde yapılması zorunlu değişiklikler için koordinatör makam İBB Meclisi olacak.

Yorumlar kapatıldı.