İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dava açtı!

Meltem Günay
Ermeni cemaati ‘iç işlerimize karıştı’ diyerek İçişleri Bakanlığı’na dava açtı!..  1863 tarihli Osmanlı yasasına göre Patrik ölene kadar görevde kalıyor. Ancak cemaat yeterli sayıda imza toplayarak patriği azledip yenisini seçme hakları olduğunu iddia ediyor. Cemaat tarafından 2 yılda 6000 imza toplandı.
(Haberde pek çok yanlış var. Önce davayı açan cemaat değil. Davayı açan, Ruhani Meclisin eş patrik seçimi kararına göre, bir bölümü bu meclisçe atanan, bir bölümü vakıf başkanları tarafından seçilen eş patrik seçmekle görevli kendisine müteşebbis heyet diyen seçim heyetidir. Bu heyetin ne 1863 Nizamnamesinde ne de Cumhuriyet döneminde yapılan dört patrik seçiminde kullanılan Geçici Patrik seçimi yönetmeliğinde yasal bir dayanağı vardır. Patrikliğin tek yasal organı olan Ruhani Meclisin eş patrik seçimi kararına göre belirlenen seçimle görevli heyetin eş patrik seçimine karşı çıkması dava açması nedeniyle Hükümet seçim izni vermemiş geçici çözüm yoluna gitmiştir. Bütün Apostolik Hıristiyan kiliselerinde Patrikler ve Katolikoslar ömür boyu görev yapmak üzere seçilirler ve görevleri istifa ya da ölümle sona erer. Ermeni kilisesi tarihinde ve Apostolik Hıristiyan kilisesinde aksine bir örnek yoktur. Sağlık ya da başka bir nedenle görevden alınan bir patrik olmadığı gibi patriği o makamdan alacak bir organ da yoktur. Eş patrik seçmek üzere seçilen heyet, Mesrop II’yi haksız ve hukuksuz olarak görevden alarak yeni patrik seçmek istemesi nedeniyle bu günkü durum doğmuştur. Eş patrik seçimiyle görevli bir heyetin patriği görevden almaya kalkışması hak ve hukukla bağdaşmayacağı gibi Ermeni kilisesinin temel kurallarına da aykırıdır. Hükümeti ve Ruhani Meclis yapılacak patrik seçimlerinde patriğin eskiden olduğu gibi halk tarafından seçileceği açıkça belirtilmiştir. Bu konuda Ters Köşede pek çok yazıl bulabilirsiniz. HYETERT).

Meltem GÜNAY İSTİHBARAT
Ermeni Patriği 2. Mesrop’un rahatsızlığı nedeniyle boş kalan makama İçişleri Bakanlığı’nın Aram Ateşyan’ı vekil tayin ederek ‘patriklik seçimi’ni kitlemesi Ermeni Cemaati’nde tepkilere yol açtı. Cemaat, İçişleri Bakanlığı aleyhine dava açtı
Ermeni Cemaati, Patrik 2. Mesrop Mutafyan’ın hastalığı nedeniyle görevini yapamaması yüzünden yeni bir patrik seçme talebini İçişleri Bakanlığı’nın reddetmesi üzerine İçişleri Bakanlığı’na dava açtı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında avukatlar, İçişleri Bakanlığı’nın dilekçelerine ‘makamın boş olmadığı, bu yüzden de başvurunun hukuki bir dayanağı olmadığı’ yönünde yanıt verdiklerini belirttiler. Bu yüzden dava açmak zorunda kalındığını dile getiren avukatlar, bu değerlendirmenin yanlışlığının altını çizdiler. Patriklik makamının boş olma durumunun yasalarca belirlendiğini ve şu andaki Patrik 2. Mesrop’un yıllardır ciddi bir beyin rahatsızlığı ile mücadele ettiğini söyleyen avukatlar, birçok kurul raporu ile bu hastalığın ilerlediğinin kanıtlandığını dile getirdiler. Patriklik makamının boş kalmaması ve yeni bir Patrik seçilmesi için Ermeni toplumunda bir talep oluştuğunu söyleyen avukatlar, İçişleri’nin verdiği kararla Ermeni Cemaati’nin seçme hakkını elinden aldığını belirttiler.
Patriklik seçim aşamasında Ermeni Cemaati tarafından oluşturulan Seçim Müteşebbis Heyeti’nin yaklaşık beş ay önce İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu, İçişleri Bakanlığı’nın Patrik 2. Mesrof yerine Başepiskopos Aram Ateşyan’ı Patriklik Genel Vekili tayin ettiğini söyleyen avukatlar bunun laiklik hususunun çiğnenmesi anlamına geldiğini belirttiler.
Kararı bekliyoruz
Avukat Sebu Aslangil, İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı davada, bakanlığın verdiği kararla Partik seçimi yapılmasını engellediğini belirtti. Açılan dava ile bu kararın iptalini istediklerini söyleyen Aslangil, “Seçimin önündeki engelin kaldırılması için dava açtık. Hükümet, ‘Patrik ölene kadar görevini sürdürür’ diyor. Biz ise rahatsızlığı nedeniyle iş yapamaz durumuna düşmesinin yeni bir patrik seçimi için yeterli olacağını savunuyoruz. Şimdi artık İdare Mahkemesi’nin kararını bekliyoruz. Biz cemaat olarak seçim yapmak istiyoruz. Davayı kazanmamız durumunda seçim süreci devam edecek” dedi.
Seçme hakkı isyanı
“Patriğimizi Seçmek İstiyoruz Platformu sözcülerinden ve Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Tatyos Bebek de bu davanın Ermeniler için çok önemli olduğunun altını çizdi. 1863’den beri süregelen geleneklere ve teammüllere göre Ermeni cemaatinin kendi dini liderini kendi seçtiğini, devletin bu kararının bunlara aykırı olduğunu söyleyen Bebek, “Ermenileri hiçe sayan bir karar ve cemaata hiç danışılmadan alındı. Dünyada hiç bir kilisede olmayan sadece Ermeni Kilisesi’nde varolan seçim hakki Ermenilerin elinden alındı” dedi.
1863 tarihli Osmanlı yasasına göre Patrik ölene kadar görevde kalıyor. Ancak cemaat yeterli sayıda imza toplayarak patriği azledip yenisini seçme hakları olduğunu iddia ediyor. Cemaat tarafından 2 yılda 6000 imza toplandı.

Yorumlar kapatıldı.