İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Azınlıklar mallarına 60 günde kavuşacak

 Azınlık vakıflarının mallarının iadesiyle ilgili başvuru süreci başladı. Vakıflar başvurudan en geç 60 gün sonra mallarını geri alacak. Cemaat vakıflarının 75 yıl önce el konulan veya Hazine adına tescil edilen mallarının asıl sahiplerine iade edilmesiyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Ağustos ayında çıkarılan kararname ile azınlık vakıflarına aitken, kamu tarafından tescili yapılan mezarlık ve çeşmeler dahil tüm mal varlıklarının iade edilmesine imkan sağlanmıştı. 

Vakıflar Kanunu’na dayanılarak çıkarılan yönetmelikle birlikte, vakıfların kamu adına kayıtlı taşınmazlarıyla, mezarlık ve çeşmelerin tapu tescili ile üçüncü şahıslar adına kayıtlı taşınmazlarının bedelinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu. Buna göre cemaat vakıflarının başvurularında izleyeceği yollar şöyle: Cemaat vakıflarının, 1936 Beyannamesinde kayıtlı olmak şartıyla, kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına tapuda kayıtlı taşınmazlarıyla, kamu kurumları adına tescilli olup halen bu vasıflarını koruyan mezarlıklar ve çeşmelerin tapu tescili yapılacak. Vakıflar, tescil için gerekçeli vakıf yönetim kurulu kararı, taşınmazın işaretlendiği 1936 Beyannamesi, taşınmaza ait tapulama tutanağı veya kadastro beyannamesi dahil tüm tapu tedavül kayıtlarıyla birlikte vakıflar bölge müdürlüğüne başvuracak. Talepler 60 gün içerisinde sonuçlandırılacak. Vakflar taşınmazları için 12 ay içerisinde başvuru yapabilecek.
BEDELİ ÖDENECEK
Cemaat vakıflarınca satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tapuda kaydedilen taşınmazlardan üçüncü şahıslar adına kayıtlı olanların ise bedeli ödenecek. Vakıflar, rayiç değerinin ödenmesi için gereken formu doldurarak, gerekçeli vakıf yönetim kurulu kararı, taşınmaz satın alma yoluyla edinilmişse satın almaya ilişkin belgeler, vasiyet yoluyla edinilmişse vasiyetname gibi belgelerle vakıflar bölge müdürlüğüne müracaat edecek. Rayiç değer tespit işlemleri 30 gündesonuçlandırılacak. 15 gün içinde tebliğ edilecek bedele, 15 gün içinde itiraz edilebilecek. İtirazlar, 45 gün içinde rapora bağlanacak. Bedel, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde vakfa ödenecek.
ANKARA

Yorumlar kapatıldı.