İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tarih Kitapları Yine Sınıfta Kaldı

Emre Ertani
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye  Kurulu’nun 2009’da ders kitabı olarak okutulmasına izin verdiği ortaöğretim 10. sınıf tarih kitabında Süryanilere yönelik ayrımcı ifadelerin Radikal gazetesinde “Süryani çocuklara tarih şoku” başlığıyla yer alması, kamuoyunda yankı uyandırdı.Kitapta, Süryanilerin dışında Ermeni ve Rumlarla ilgili nefret söylemi olarak tanımlanacak ifadeler de yer alıyor. Ermeniler, Rumlar Süryaniler “hain”, “dış güçlerin emrinde” ve “bölücü” olarak gösteriliyor. Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz, MEB Talim ve Terbiye İnceleme Kurulu’undan adını vermek istemeyen bir yetkili, “Belki biraz sert olmuş olabilir, kitapta yazılanlar o zaman yaşanmış tarihsel gerçekler” derken, MEB’in konuyla ilgili olarak çalışma başlattığı öğrenildi.

********************************
MEB Talim ve Terbiye İnceleme Kurulu’undan adını vermek istemeyen bir yetkili, “Belki biraz sert olmuş olabilir, kitapta yazılanlar o zaman yaşanmış tarihsel gerçekler” derken, MEB konuyla ilgili çalışma başlattı.
Emre ERTANİ
İstanbul – BİA Haber Merkezi 01 Ekim 2011, Cumartesi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye  Kurulu’nun 2009’da ders kitabı olarak okutulmasına izin verdiği ortaöğretim 10. sınıf tarih kitabında Süryanilere yönelik ayrımcı ifadelerin Radikal gazetesinde “Süryani çocuklara tarih şoku” başlığıyla yer alması, kamuoyunda yankı uyandırdı.
Kitapta, Süryanilerin dışında Ermeni ve Rumlarla ilgili nefret söylemi olarak tanımlanacak ifadeler de yer alıyor. Ermeniler, Rumlar Süryaniler “hain”, “dış güçlerin emrinde” ve “bölücü” olarak gösteriliyor. Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz, MEB Talim ve Terbiye İnceleme Kurulu’undan adını vermek istemeyen bir yetkili, “Belki biraz sert olmuş olabilir, kitapta yazılanlar o zaman yaşanmış tarihsel gerçekler” derken, MEB’in konuyla ilgili olarak çalışma başlattığı öğrenildi.
TBMM İnsan Hakları Komis­yonu Başkanı Ayhan Sefer Üs­tün ise, tarih ders kitaplarında Süryanilerin ülkeye ihanet etmiş gibi gösterilmesini eleştire­rek, “Birlikte yaşamaya karar verdiğimiz insanlarla ilgili daha dikkatli bir dil kullanılması ge­rek” dedi.
Ermeniler katil
Lise ikinci sınıf öğrencileri­ne okutulan tarih kitabının 65 ve 66. sayfalarında “Osman­lı Devleti’nde Süryanilerin Durumu” başlıklı bölümde Birinci Dünya Savaşı sürecinde özellikle Rusların ve Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Süryanilerin ayaklandığı, başa­rılı olamayınca büyük çoğunlu­ğunun Anadolu’dan ayrıldığı ifade ediliyor.
Yine 10. sınıf tarih kitabı­nın 179. sayfasında “Ermenile­rin Kışkırtılması ve Örgütlen­meleri” başlığında Rusya’nın, Ermenileri kışkırtmak için propaganda yapmaya başladığı, bu propagandanın da Ermeni­ler üzerinde kısa zamanda etki gösterdiği anlatılıyor.
“Ermeni­lerin Çıkardığı Olaylar” başlığı altında, Ermenilerce, ayaklan­malar çıkartıldığı, Osmanlı Devleti’nin isyanı bastırma ça­balarının, Avrupa’ya “Ermeniler katlediliyor” diye duyurulduğu ifade ediliyor.
Ülkenin her tara­fında Ermeni okullarının oldu­ğu ve bu okulların Ermeni çete­leri tarafından cephane deposu ve karargâh olarak kullanıldığı da çocuklara öğretilen “tarihsel gerçekliler” arasında.
“Biraz sert olmuş”
Okullarda okutulan bu ki­tapların nasıl ve hangi kaynak­lardan yararlanılarak hazırlan­dığını sorduğumuz MEB Talim ve Terbiye İnceleme Kurulu’ndan bir yet­kili, konuyla ilgili bir süre bilgi verdikten sonra, “Ermenilerle Rusların işbirliğini yaptığını bi­zim zaten bilmemiz gerektiği­ni”, söylediklerinin yayımlan­mamasını istedi.
Yetkili, soru­larımızı şöyle yanıtladı:
“MEB’in birtakım kriterleri var, onlara göre inceliyoruz. Bize basında Süryanilerle ilgili çıkan haberlerle ilgili bir not geldi; biz de bir not yazdık. Kitaplardaki yazılanları gelecekte hazırlaya­cağımız kitaplarda yumuşataca­ğız büyük ihtimalle. Zaten öğ­retmenlerimiz okullarda Süryanileri düşman olarak gösteren ifadeler kullanmıyor.
”Belki bi­raz sert olmuş olabilir, ama ki­tapta yazılanlar o zaman yaşan­mış tarihsel gerçekler, böyle şeyler olmuş. Genel olarak söy­lüyorum, bu sadece Süryanileri kapsamıyor.
”Mesela Ermeniler, Ruslarla işbirliği yaptı, sonra tehcir edildiler. Yoksa yıllarca bu ülkede Ermeniler generallik yapmış, milletvekilliği yapmış. Ermeniler Ruslarla işbirliği yapmadı mı? Ya, sen bunları daha iyi bilmiyor musun da so­ruyorsun arkadaşım!” (EE/NV)
http://www.bianet.org/biamag/genclik/133082-tarih-kitaplari-yine-sinifta-kaldi

Yorumlar kapatıldı.