İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tek maddelik devrim

Erdal Şafak / Sabah
Resmi Gazete’de dün bir kanun hükmünde kararname yayınlandı… Türkiye, Lozan Antlaşması’nın 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45’inci maddelerinde “Doğuş, milliyet, dil, ırk ya da din farkı gözetmeyeceğini”, “Gayrimüslim azınlıklara mensup Türk uyrukluların Müslümanlarla aynı yurttaşlık ve siyasal haklara sahip olacağını”, “Herkesin din farkı gözetilmeksizin yasa karşısında eşit olacağını”, “Gayrimüslim azınlıkların her tür hayır kurumu, dini ve toplumsal kurum, her türden okul ya da eğitim ve öğretim amaçlı başka kuruluş kurmak hakkına sahip olacağını” taahhüt etmesine ve “38 ile 44 arasındaki maddelerle yer alan hükümleri temel yasa kabul edeceğine, hiçbir yasa, yönetmelik, ya da resmi uygulamanın bu hükümlerle çelişmeyeceğini peşinen kabul etmesine rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan Lozan’ı açıkça çiğneyen tüm düzenlemeler, anlayışlar tarihin çöplüğüne gönderiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde başımızı sürekli ağrıtan bir ayrımcılık sona eriyor. Ve nihayet, AB’nin Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkanların sürekli başımızın üstünde sallayıp durdukları “Demokles’in Kılıcı” ellerinden alınıyor.

Resmi Gazete’de dün bir kanun hükmünde kararname yayınlandı. Başlığı epeyce uzun: “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”.
Özetle 41 maddelik bir “Torba kararname”.
Ve bu 41 maddenin içinde sadece bir maddede öyle bir karar yer alıyor ki, Avukat Kezban Hatemi’nin ifadesiyle, adeta “Bir devrim yapılıyor.”
Kanun hükmündeki kararnamenin 17’nci maddesini tarihe not düşmek için aynen aktarıyorum:
***
Not: Yasak nedeniyle haberin tamamını yayımlayamıyoruz. Haberin tamamını http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/safak/2011/08/28/tek-maddelik-devrim linkinden okuyabilirsiniz.

Yorumlar kapatıldı.