İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 5-րդ ԽԱՂԵՐ ՍԵՂԱՆԻ ԹԵՆԻՍ ԹԻՄԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ/ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 5-րդ ԽԱՂԵՐ ՆՎԱՃԵԼ ԵՆ ՄԵԴԱԼՆԵՐ


Talin Nayir; ntalin@yahoo.com

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ   5-րդ   ԽԱՂԵՐ
                             ՍԵՂԱՆԻ   ԹԵՆԻՍ
                     ԹԻՄԱՅԻՆ   ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Կ Ա Ն Ա Յ Ք
1-ին տեղ      Երևան
2-րդ տեղ      Ստեփանակերտ
3-րդ տեղ      Թբիլիսի
4-րդ տեղ      Վանաձոր
5-րդ տեղ      Գյումրի
6-րդ տեղ       Սպիտակ

ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ
1-ին տեղ      Շուշի  
2-րդ տեղ      Երևան
3-րդ տեղ      Գյումրի
4-րդ տեղ      Թեհրան
5-րդ տեղ      Բրբանք
6-րդ տեղ      Բուխարեստ
                 
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ   5-րդ   ԽԱՂԵՐ
                    1-6-րդ տեղեր գրաված մարզիկներ
                                    ՍԵՂԱՆԻ   ԹԵՆԻՍ
 ԹԻՄԱՅԻՆ   ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Կ Ա Ն Ա Յ Ք
1-ին տեղ      Երևան
2-րդ տեղ      Ստեփանակերտ
3-րդ տեղ      Թբիլիսի
4-րդ տեղ      Վանաձոր
5-րդ տեղ      Գյումրի
6-րդ տեղ       Սպիտակ
ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ
1-ին տեղ      Շուշի  
2-րդ տեղ      Երևան
3-րդ տեղ      Գյումրի
4-րդ տեղ      Թեհրան
5-րդ տեղ      Բրբանք
6-րդ տեղ      Բուխարեստ
      
ՄԵՆԱԽԱՂԵՐ
Կանայք
1-ին տեղ  Շահատյան Մարիանա           Ստեփանակերտ
2-րդ տեղ Կանդելակի Անգելինա     Թբիլիսի
3-րդ  տեղ Նազարյան  Լուիզա          Երևան
4.-րդ տեղ  Աղայան  Թամար             Թբիլիսի
5-րդ տեղ    Վարդանյան Ռուբինա    Երևան
6-րդ տեղ    Մուրադյան Լիանա         Երևան
Տղամարդիկ
1-ին տեղ   Ապագունի Էդուարդ        Սոչի
2-րդ տեղ    Ղուկասյան Մեսրոպ       Երևան
3-րդ տեղ    Ասատրյան  Մուրադ       Գյումրի
4-րդ տեղ     Դիարյան Ալեքսանդր      Երևան
5-րդ տեղ     Բոլբոլյան  Արմոնդ          Բադֆոսլաու
6-րդ տեղ     Հարությունյան Արշակ    Երևան
ԶՈՒԳԱԽԱՂԵՐ
կանայք
1-ին տեղ Փարսադանյան Ռաիսա  – Խաչատրյան Հասմիկ       Երևան
2-րդ տեղ Վարդանյան Ռուբինա-Մուրադյան Լիանա     Երևան
3-րդ տեղ  Մարիանա Սահակյան   Ստեփանակերտ-
                   Լուիզա Նազարյան          Երևան
4-րդ տեղ   Անգելինա Կանդելակի-Թամարա Աղայան    Թբիլիսի
5-րդ տեղ   Հասմիկ  Սիմոնյան-Մարիամ Խաչատրյան    Երևան
6-րդ տեղ   Աննա Ադամյան     Նանար Հովսեփյան  Ստեփանակ
Տղամարդիկ
1-ին տեղ  Բոլբոլյան Արմոնդ Բադֆոսլաու    Շահնազարի Ռոբերտ       Բրբանք
2-րդ տեղ  Ասատրյան Մուրադ Գյումրի-  Ղուկասյան Մեսրոպ   Երևան
3-րդ տեղ  Ապագունի Էդուարդ/Սոչի/-Հակոբյան Համլետ    Երևան
4-րդ տեղ  Սարոյան Վարդգես – Աբրահամյան Գևորգ                   Երևան
5-րդ տեղ  Դիարյան Ալեքսանդր- Հարությունյան Արշակ              Երևան
6-րդ տեղ  Ղոթանյան Դավիթ     – Մկրտչյան Գարիկ                       Երևան
                               ԲԱԴՄԻՆԹՈՆ
Տղամարդիկ
Մենախաղեր
1-ին տեղ                             Հակոբյան Սարգիս             Սոֆիա
2-րդ տեղ                             Պողոսյան Գուրգեն             Երևան
3-րդ տեղ                    Մնացականյան Հրաչյա      Երևան  
4-րդ տեղ                    Գասպարյան Հարություն  Վառնա 
5-րդ տեղ                    Գասպարյան Օհանես         Վառնա
6-րդ տեղ                             Հակոբյան Գոռ                       Երևան
Զուգախաղեր
1-ին տեղ                   Միսակյան Հայկ /Երևան/ – Բյուզանդ Կասաբյան /Սոֆիա/
2-րդ տեղ                   Հակոբյան Սարգիս/Սոֆիա/ – Գասպարյան Օհանես /Վառնա/
3-րդ տեղ                   Պողոսյան Գուրգեն/Երևան/ –  Հակոբյան Գոռ /Երևան/
4-րդ տեղ                   Ղազարյան Արայիկ /Երևան/ –   Երեմյան Եդգար /Թբիլիսի/
Կանայք
Մենախաղեր
1-ին տեղ                    Պողոսյան Լիլիթ                 Երևան
2-րդ տեղ                              Հակոբյան Ռուզաննա       Կիև
3-րդ տեղ                             Վարդանյան Սվետլանա   Թբիլիսի                         
4-րդ տեղ                    Մինասյան Լիլիթ                 Երևան  
5-րդ տեղ                    Քոչարյան Մելինե                Երևան                   
6-րդ տեղ                    Կարապետյան Նարինե      Եղվարդ
Զուգախաղեր
1-ին տեղ Պողոսյան Վարդիթեր /Իջևան/ – Հակոբյան Ռուզաննա /Կիև/ 
2-րդ տեղ Պողոսյան Լիլիթ /Երևան/    Մինասյան Լիլիթ/Երևան/                        
3-րդ տեղ Քոչարյան ՄելինեՂազարյան Մարիամ /Երևան/
4-րդ տեղ Բդոյան Վեներա – Զավարյան Հերմինե /Երևան/
                              
Շ  Ա  Խ   Մ  Ա  Տ
 Կանայք
1-ին  տեղ   Սուսաննա  Գասպարյան         Երևան
2-րդ  տեղ    Հասմիկ        Ղամբարյան         Վանաձոր
3-րդ  տեղ    Դիանա         Մնացականյան    Աբովյան
4-րդ  տեղ     Սվետլանա  Միրզաբեկյան      Երևան
5-րդ  տեղ     Սիրանուշ    Ղուկասյան           Երևան
6-րդ  տեղ     Աստղիկ        Ղալիկյան             Գյումրի
Տղամարդիկ
1-ին տեղ      Զոհրակ        Ապրեսյան           Երևան
2-րդ տեղ      Գոռ               Վիրաբյան            Նոր  Հաճն
3.-րդ տեղ     Մանուել       Պետրոսյան         Շուշի
4-րդ  տեղ     Տիգրան          Գասպարյան      Երևան
5-րդ  տեղ     Ռաֆաել        Բակունց               Երևան
6-րդ  տեղ     Արմեն      Տեր-Կարապետյան  Թբիլիսի
                       
Ա Թ Լ Ե Տ Ի Կ Ա
սահմանվել է 5 ռեկորդ,որից 1-ը`հանրապետական
Տղամարդիկ
վազք    800, 1500,5.000մ
գնդի հրում
Կանայք- 4 x 100 մ փոխանցումավազք
Լ   Ո   Ղ
սահմանվել է  10 ռեկորդ,այդ թվում 2-ը`հանրապետական
փոխանցումալող – 2 ռեկորդ  կանայք,տղամարդիկ
50մ 100մ   ազատ ոճ—կանայք,տղամարդիկ
50մ,100մ   բրաս        – կանայք,տղամարդիկ
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ  5-րդ  ԽԱՂԵՐ
ՆՎԱՃԵԼ  ԵՆ  ՄԵԴԱԼՆԵՐ
14-21.08.2011
No
Քաղաք
Մեդալներ
Ոսկե
Արծաթե
Բրոնզե
1.
Երևան
26
20
21
2.
Թեհրան
5
1
4
3.
Մոնտեվիդեո
4
4.
Ստեփանակերտ
3
2
2
5.
Գյումրի
2
7
5
6.
Ախլցխա
2
2
1
7.
Սոֆիա
2
1
8.
Տարտու
2
2
9.
Վանաձոր
1
3
2
10.
Թբիլիսի
1
1
4
11.
Սոչի
1
1
1
12.
Կիև
1
1
13.
Բրբանք
1
1
14.
Շուշի
1
1
15.
Իջևան
1
16.
Բադֆոսլաու
1
17.
Չալդիր
1
18.
Լոս Անջելես
1
19.
Բոստոն
4
20.
Մոնրեալ
2
1
21.
Արտաշատ
2
1
22.
Գլենդել
2
1
23.
Իսֆահան
1
2
24.
Նոր Հաճն
1
25.
Վառնա
1
26.
Օրյոլ
1
27.
Բ.Նեկլինովկա
1
28.
Սիսիան
1
29.
Կապան
3
30.
Աբովյան
2
31.
Բառնաուլ
1
32.
Բյուրեղավան
1
33.
Բուենոս Այրես
1

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: