İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Surp Azduvadzazin Verapohum Yortusu Kutlandı

Ermeni kiliselerinde bu gün İsa Mesih’in Annesi Maryam Azdvadzazin’in göğe yükselişi yortusu kutlandı. Yortu gününde aynı zamanda törenle üzüm kutsandı.  

SURP ASTVATSATSİN veya VERAPOKHUM YORTUSU
Meyrem Ana veya göğe alınış yortusu.. Ermenilerin Hristiyan olmadığı çağlarından beri kutlanagelen ve yeni yıl (ürünlerin kutsanması) günü üzerine Meyrem ana nın vucudunun (göğe alınışı) yortusu. Hristiyanlığın kabulünden sonra yeni yıl kutlamaları İsa mesih in doğum gününe bağlanırken kuzey yarım küresi için bolluk bereket günleri olan Ağustos ortalarına (eski =NAVASART) da Astvatsatsin (Meyrem ana)ya da Verapokhum (Göğealınış) bayramı yerleştirilmiş. Bunun bir nedeni de Kutsal meyrem in vefatının Ermenilerin en önemli tanrıçası olan Anahit gününe rastlamasıdır. Böylece de Anahit tanrıçanın yerine hıristiyanlık sonrası tüm dua ve ilahiler Meyrem Ana ya ithaf edilmiş, Astvatsatsin kadınlar için en önemli bayram olagelmiş, dahası isim günleri olmayan kadın adları bu bayram ve onu takip eden günlerde kutlanmıştır. İlk gün Maryam ikinci gün Taguk, üçüncü gün Srpuk, dördüncü gün Paystar, beşinci gün Yeranik, altıncı gün Hamasik, (hamaspür), yedinci gün Antaram, sekizinci gün Tiruk (Tiruhi), dokuzuncu gün ise Margrit isimleri kutlanır. Bu günün arifesinde, Deray (papaz) sağ eline makas sol eline haç alıp tören giysileriyle ve yardımcıları eşliğinde, mumlar veya kandiller yakarak manastır olan yerlerde manastır bahçesine, olmayan köy veya kasabalarda ise muhtarın ya da köy ağasının bağına gidip açık hava ayini (andastan) icra eder. Daha sonra bir salkım üzüm kesip Tanrı nın bağları, Nuh Peygamberin gemisi, Hz. Musa nın ilk mabedi, İsa nın Haçı, Meryem Ana nın gözyaşı ve Aziz Grigor un imanı ile kutsar. Böylece bağların her dem yeşil ve salkımların dopdolu olacağına inanılır. Bu kutsamadan sonra bağlardan üzümler toplanır, ancak ertesi gün, kilisede Maştotz ile (Ayinler Kitabı) kutsanmadıkca üzüm yenmez. Kutsanan ilk üzüm salkımlarından, kuşların da mahrum kalmaması için Ayazmalara (Lusağpür kutsal pınar) ve Haçkarların üzerine bırakılır. Aynı üzümden şarap fıçılarına da atılır, bir salkım da evlerde bereket niyetine ertesi yıla kadar saklanır.
Verapokhum Yortusu
Surp Guys Maryam’ı andığımız en büyük yortu O’nun göğe alınmasını kutladığımız Verapokhum yortusudur. Kilisemiz bu yortuyu 15 Ağustos tarihine en yakın Pazar günü kutlar. Bugünde aynı zamanda tarlaların verimli olması dileğiyle en asil meyve olarak kabul edilen üzüm de kutsanır.
Surp Guys Maryam kimdir? Bu sorunun yanıtı çok basittir, O Rabb’i içinde taşıyandır. Rabb O’nu sınırsız lütuflarıyla seçmiş ve bereketlemiştir. Surp Maryam bu şekilde Kutsal Ruh’tan gebe kalarak Dünya’yı kurtaracak olan Tanrı’nın oğlunu Dünya’ya getirmiştir. O,görev ve sorumluluklarına sıkıca bağlı, Tanrı korkusu ve sevgisi ile dolu Rabb’e itaat eden ve Tanrı’nın isteğini alçakgönüllülükle yerine getiren sadık planıdır.
Kilise bu yortuyla sadece Maryam Ana’nın kutsal anısını hatırlatmakla kalmaz, aynı zamanda O’nun örnek analığını da hatırlatır.
Kutsal Kilise Maryam Ana’ya armağan edilen tüm yortuları coşkuyla kutlamaya devam edecektir. O,tüm inananlar için sınırsız bir esin kaynağıdır. O,karanlık Dünya’mızın aydınlanmasını sağlayan, Rabb’in ışığını bizlere ulaştıran penceredir. Rabb’i taşıyan Maryam kutsal ve verimli bir toprak misali kendini tamamen açmış ve tüm insanlığı kurtaracak olan esenlik ve sevgi Prensi Hisus Krisdos’u Dünya’ya getirmiştir. Bu nedenle O,tüm zamanlar boyunca ve herkes tarafından övülmeye layıktır. Surp Guys Maryam’ın büyüklüğü O’nu alçakgönüllülüğümde ve mütevazı kişiliğinde görülmektedir.
O, Tanrı’nın meleğine şöyle yanıt vermiştir: “Ben Rabb’in kuluyum, bana dediğin gibi olsun.” (Luka 1:38) Rabb’i taşıyanın göğe alınışını kutladığımız bugünlerde bilmeliyiz ki O, dua ve şefaatleriyle Rabb’in kilisesine hizmet etmeye devam etmektedir. O’nun kıymetli anısını hep birlikte kutlayalım. Bu yortu aynı zamanda imanda yenilenmek ve tazelenmek için güzel bir fırsattır, özellikle anneler için. Dua edelim ki Rabb’i taşıyan Maryam Ana’mız hepimizin yaşamlarında eşsiz bir örnek olarak yer alsın.
Amen.
http://isigincocuklari.blogspot.com/2010/08/surp-astvatsatsin-veya-verapokhum.html

Yorumlar kapatıldı.