İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın Surp Zadig Mesajı

MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ!
Her şeye egemen Tanrı’ya Hamd ve yücelik olsun. Büyük Oruç dönemini tamamlayarak Kurtarıcımız Hisus Krisdos’un Dirilişi yortusuna ulaştık. Melek tarafından aktarılan müjde bizlere eski yaşama son noktanın konulduğunu ve insanın üzerinden ölümün lanetinin kalktığını hatırlatıyor. Ölümün karanlık korkusu kalkmış ve yargının mührü çözülmüş ve sonsuzluğa giden yeni bir hayatın yolu açılmıştır.
MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ! MESİH’İN DİRİLİŞİ KUTLUDUR!

Güneş her sabah ışığını göndererek gecenin karanlığını dağıttığında gün doğumunun güzelliğini yaşıyoruz. Bu doğal olay bizlere eski günlere eklenen yeni bir günün başlangıcını müjdelemektedir. Hepimiz sevinç ve umutla evrenin yaratıcısının bizlere sunduğu sonsuz iyiliklerin tadını çıkarmaya davet edilmeyi bekliyoruz. Böylece yüreklerimiz ve ruhlarımız sevinçle doluyor.
Eğer her gün karşımızda olan güneş bizleri bu kadar sevindiriyorsa tarihte bir eşi daha bulunmayan ve Hıristiyan bir imanlı için temel teşkil eden ve asla parçalanamayacak bir sütun niteliğindeki bu muhteşem gün doğumu daha sevindirici olmayacak mı? Bu sütun sarsılamaz ve hayatın tüm yüklerini, acılarını ve bedbahtlıklarını kaldırabilecek güçtedir. Kendisine güvenenlerin iradesini güçlendirir ve yaşama sevinci ve isteği sağlar. Resul Pavlus’a olduğu gibi Yüce mücadeleyi sürdürme, yarışı bitirme ve imanı koruma ve doğruluk tacına ulaşmak için gerekli gücü sağlar (bknz. II Timoteos 4:6-7). 
Hıristiyan imanlı için gündoğumu Kurtarıcı’nın boş mezarından yayılan Kutsal Diriliş ışığıdır. Soğuk bir mağara, ölümlüler için hazırlanmış taşa oyulmuş bir mezar, donmuş yürekleri ve ruhları dirilişin sıcaklığıyla ısıtmaya gelmekte, dolu ve anlamlı bir hayatın ateşini yakmakta ve Tanrı’nın sonsuz sevincini ve pederane şefkatini hissettirmektedir.
Bu yüzyıllardır inanç hayatımızı aydınlatan ve aydınlatmaya devam eden eşsiz gündoğumudur. Bu öyle bir gün doğumudur ki onun ışığıyla hayatın olumsuzlukları ümit ekmeğine dönüşerek teselli arayan ruhları beslemiştir. Bir gün doğumu, ki hafızamızı tazeleyerek Tanrı’nın Kelamı’nın “dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık” (bknz. Yuhanna 1:9) olduğunu hatırlatır. O Işığı takip edenler “asla karanlıkta yürümeyecek ama yaşam ışığına sahip olacaktır” (bknz. Yuhanna 8:12).
İşaya Peygamber Tanrı’nın Görkemi’nin parlayan nurunun oluşturduğu harika sonucu yani Mesih’in Kutsal Kilisesini anlatıyor. O görkemli ışığın zaferi Rab’bin emrettiği şekilde tüm dünyada ilan edildi, şimdi ilan edilmekte ve gelecekte de dünyanın sonuna kadar ilan edilecektir. Tanrı’nın çocukları olmaya hazır kişiler, bilgisizliğin kalın perdesini yırtarak Diriliş’in hayat veren ışığına kavuştular. Dünyanın dört bir yanında Tanrı’nın görkemine adanmış kiliselerin üzerinde yükselen Kutsal Haç Mesih’in mezarından yayılan ışığın zafer işaretidir.
Diriliş yortusu hayatın bayramıdır; ışığın bayramıdır; aydınlığın bayramıdır; Tanrı’nın görkeminin açıklanışının bayramıdır. Bu bağlamda bu bayramı iman ve huşu içinde karşılıyoruz. Aynı duygularla Mesih’in Kutsal Diriliş sırrına lütuf beklentileriyle ve sınırlı bilgeliğimizi Sınırsız olanın önünde alçaltarak yaklaşıyoruz. Mesih’in adını taşımamıza rağmen eğer diriliş yortusuna sadece sosyal bir etkinlik olarak yaklaşırsak sadece samanı kullanmak için buğday eken bir adama benzeriz. Aynı zamanda eğer diriliş gerçeği konusunda şüphelerimiz varsa aynı zamanda imanımızı da şüphe altına sokarız. Çünkü Resul şöyle diyor: “Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınız da boştur… Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır, siz de hâlâ günahlarınızın içindesiniz” (I. Korintoslular 15:14,17).
Dirilmiş Kurtarıcı bizimledir. Onun adıyla her toplandığımızda aramızda belirir. Her bir adımımızı takip eder, bize konuşur, bazen uyararak, bazen azarlayarak, bazen de teselli ederek hayat sözlerini hatırlatır, tıpkı Emmaus yolundaki iki yolcuyla olduğu gibi. Dirilmiş Kurtarıcımız bizim davetimizi kabul etmeye ve bizlerin içinde yaşamaya, soframızda oturmaya, bizlerle ekmek bölmeye, gözlerimizi açmaya hazırdır. Öyle ki daha aydın bir şekilde görebilelim ve haçın acısını dirilişin sevincine çeviren büyük sevgiyi anlayabilelim.
Mesih’in dirilişine ve O’nun hayat yenileyen gücüne yücelikler olsun, simdi ve sonsuzlara dek. Amen.
Zadig coşkusunu yaşadığımız bu günlerde Patriğimiz Mesrob II Hazretleri’ni de unutmuyor sağlığı için tüm dua ve dileklerimizde kendisini hatırlıyoruz. 
Kutsal Diriliş yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, tüm episkoposları, rahipleri, pederleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, sargavakları, tıbirleri, danışmanları, Patrikliğimiz Mali komisyonu’nu, kadın ve gençlik kollarımızı, Kullanılmış Giysi ve Eşya Değerlendirme Komisyonu’nu, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni ve tabiplerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kollarını, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kollarını, İstanbul’daki okullarımızın derneklerini, insanî yardım kuruluşlarını, Diaspora’daki tüm İstanbul Ermeni derneklerini, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, İstanbul’daki, Anadolu’daki ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Diriliş Yortusu dilerken, ruhanî, içtimaî ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Tüm kardeş kiliselerin, özellikle Ermeni Katolik ve Ermeni İncili Kiliseleri’nin önderlerini, din adamlarını ve cemaatini, Diriliş yortusu vesilesiyle Mesih’teki sevgiyle kutlarız.
Diriliş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Patrik Mesrob II. Hazretleri için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz.
Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Torkom II. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Diriliş Yortusu’nu kutluyoruz.
Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.
MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ! MESİH’İN DİRİLİŞİ KUTLUDUR!
Başepiskopos Aram Ateşyan
Patrik Genel Vekili
http://lraper.org/main.aspx?Action=DisplayNews&NewsCode=N000003690&Lang=TR

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: