İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Müslüman bir kadın neden Hıristiyan erkekle evlenemez?

Ahmed Şahin
Okuyucumun anlattığına göre Avrupa’da yaşayan bazı gençler, evlilik konusunda yanlış kıyas yaparak diyorlarmış ki:– Madem Müslüman bir erkek Hıristiyan bir kadınla evlenebiliyor. Öyle ise Müslüman bir kadın da Hıristiyan bir erkekle evlenebilir, ikisi de aynıdır, arada fark yoktur!.. Tabii bu kıyaslamayı yapan gençler aradaki büyük farkı fark edemiyor, yanlış bir kıyasla yanlış bir hükme vardıklarını da bilemiyorlar. Bu durumda aileler de şüpheye düşüyor, doğruyu öğrenmek için soruyorlarmış. Gerçekten Müslüman kadın da Hıristiyan erkekle evlenebilir mi? ‘Bizi bu türlü iddiaların verdiği şüpheden kurtarın’ feryadında bulunuyorlarmış adeta. Aslında mesele şüpheye düşecek kadar karışık değildir. Müslüman kadının Hıristiyan erkekle evlenmesi, (aradaki fark edemedikleri büyük farktan dolayı) caiz olmaz.

İsterseniz konuyu baştan inceleyelim.
Aslında esas olan, Müslüman erkeğin de kendisi gibi Müslüman bir hanımla evlenmesidir. Aile ancak aynı inanca sahip eşlerle huzur bulur, inanmış nesil ancak böyle ortak inançlı yuvada kolay yetişebilir. En başta bu gerçek unutulmamalıdır. Bununla beraber, Müslüman erkeğin ehli kitap Hıristiyan bir kadınla mecbur kaldığı yerde evlenmesi de caiz görülmüştür. Yapılan nikâh, şüpheye düşülmeyecek şekilde geçerlidir.
Ancak Müslüman aileye Hıristiyan bir gelin gelince, halli zor sosyal sorunlar da ileride ortaya çıkabilir. Çünkü iki ayrı inanç mensubu eşlerin bir gün çocukları olacaktır. Bu çocuklar, hangisinin inancına göre yetişecekler?
İslam’da doğan çocuklar, ana babanın hayırlısına tabi olurlar. Yani Müslüman babaya nispet edilirler. Ama buna ne ölçüde razı olur Hıristiyan ana? Ana şefkatiyle etkili olduğu çocuklarını kendi inancına göre yetiştirmeye çalışırsa nasıl bir nesil yetişir Müslüman aile içinde?
İleride çıkabilecek bu gibi sorunları baştan düşünmeye ihtiyaç olsa gerektir. Belki de Hıristiyan ana, Müslüman ailenin kendisine gösterdiği şefkat ve sıcak ilgiden etkilenerek Müslüman olacak, böylece aileyi topyekûn mutlu ve huzurlu kılacaktır. Öyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde elbette konu mutlu şekilde tatlıya bağlanmış olacaktır.
– Gelelim Müslüman erkek Hıristiyan kadınla evleniyor, öyle ise Müslüman kadın da Hıristiyan erkekle evlenmelidir, arada fark yoktur iddiasının yanlışlığına.
Arada fark vardır. Hem de büyük fark vardır. Şöyle ki:
– Hıristiyan bir kadının vardığı Müslüman erkek, Hıristiyan kadının kitabını, peygamberini inkar etmiyor, aksine daha doğrusuyla tasdik ediyor, hürmet ve saygıda kusur etmiyor. Böylece Hıristiyan kadın, Müslüman’la yaptığı evlilikte din açısından bir aşağılanmaya maruz kalmıyor. Aksine dinde kendisinden ileride biriyle evlenmiş oluyor, dinini inkar eden birine boyun eğmesi söz konusu olmuyor.
Ancak Müslüman bir kadının varacağı Hıristiyan erkeğin, Müslüman kadının inandığı peygamberini de, Kur’an’ını da kabul etme yolunda bir inancı söz konusu olmuyor. Böylece Müslüman kadın kitabını da, peygamberini de, dinini de inkar eden bir Hıristiyan erkeğin inkar aşağılamasına boyun eğerek evlenmiş oluyor. Evliliğin engeli de işte bu inkar aşağılamasına boyun eğmekle meydana geliyor.
Bu evliliğin caiz olması, Hıristiyan erkeğin de alacağı Müslüman kadının kitabını, peygamberini tanıyarak şehadet kelimesini söyleyip kadının dinini kabul etmesiyle mümkün olacaktır. Böylece Müslüman kadın da dinini inkar etmeyip tasdik eden bir Müslüman erkekle evlenmiş olma şerefini taşıyacaktır.
İşte bu önemli farktan dolayı Müslüman bir kadın, duygularına mağlup olup da dinini inkar eden bir Hıristiyan’la evliliğe boyun eğer hale gelmemeli, ömür boyu pişmanlık duyacağı yanlış bir karara imza atar duruma düşmemelidir.
a.sahin@zaman.com.tr
19 Ocak 2011, Çarşamba
http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1080952&title=musluman-bir-kadin-neden-hiristiyan-erkekle-evlenemez

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: