İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

PATRİK VE EŞ PATRİK SEÇİMİ

PATRİK VE EŞ PATRİK SEÇİMİ

Okurlarımızın ne kadar dikkatini çektiğini bilmiyorum ama Kirkor Döşemeciyan’ın yazısı hem toplumumuz, hem de Patrikliğimiz için hayati önemde. Ne mutlu ki, küçük toplumumuzun büyük bölümünün bir akıl tutulması yaşadığı ve akıl tutulmasının bir kısım basınca ve yarı aydınlarca tetiklendiği böyle bir dönemde Kirkor Döşemeciyan gibi gerçekleri gören, bilen ve bunu güçlü lobiye rağmen yazan bir aydınımız, değerli bir yöneticimiz var. Şu toplumun 15-20 Kirkor Döşemeciyan’ı olsa eminim toplumun çehresi değişirdi. 

Kötü para iyi parayı kovar diyen Gresham kanunu1 ekonomi dışında pek çok alanda uygulama sahası bulduğundan çok söz edilen bir kanundur. Özellikle sosyal ve politik alanda kötünün iyiyi kovması sık rastlanan bir durumdur. Bizim küçük toplumda da son dönemlerde görülen yanlışın ve kötünün hâkimiyeti, Gresham kanunu doğruluyor. Toplumu bölüp parçalayan, başsız bırakanlar ve yandaşları kurtarıcı kahraman olurken, karşı çıkanlar suçlanıyor. Kötü ve yanlış, iyi ve doğruyu kovuyor. Son on yılın modası olarak Patrikliği ve din adamlarımızı küçük düşürmek, insanlarımızı Patriklikten ve kiliseden uzaklaştırmak çağdaşlaşma, demokratlaşma sanılıyor. 

Neyse, sadede gelirsek, Kirkor Döşemeciyan’ın tespitlerine ve önerilerine katılmamak mümkün değil. Olan oldu. Bu gidişi durdurmak için Patrikliğe, Patrik genel vekiline ve Ruhani meclise saldırmak, hele utanmadan, sıkılmadan küfür ve hakaret mesajları göndermek ne halkımıza ne de patrikliğe bir yarar sağlar. Bu saldırıların olsa olsa seçimi engelleyenlerin aklamak, yandaşlarının yalana dayalı girişimlerini övmek ve insanlarımızı kilisemizden, patrikliğimizden soğutarak asimilasyon ateşine benzin dökmek gibi bir yararı (!) olur.

Sonuç almanın mümkün olmayacağını, en azında kısa dönemde sonuç almanın mümkün olmayacağını bile bile, bir yandan hükümete yanaşıp bakanla görüşüp, diğer yandan hükümete karşı yargı yoluna gitmenin cemaate ve özellikle yandaşlarına güç gösterisinden başka bir amacı olduğuna inanmak zor. Özellikle patrik karşıtları bu durumdan artık şikâyetçi değil. Çeşitli kesimler dumanlı havada kendilerini toplum için önemli ve vazgeçilmez oldukları kanaatine kapılıyor. Çoğu Dunning Kruger sendromlu2 bu kişiler ne gariptir ki, toplumu temsil ettiklerini düşünüyor. Patriklik toplumdan soyutlanıyor, bilen bilmeyen sorunlarımıza çözüm aramak derdine düşüyor. Bu da sorunu daha çok büyütüyor. Toplumun bu kargaşadan kurtarılabilmesi için ilk ve en önemli iş seçilmiş bir patriğin önderliğidir.

Patrik ya da eş patrik seçimi ile ilgili olarak en doğru hatta belki tek çözümün, yeni bir patrik ve eş patrik seçim yönetmeliği hazırlayıp onaylatmak olduğu da açıktır. Bu konuda yetkili tek kurum da Patriklik ve Ruhani Meclistir. Eş patrik seçimini de düzenleyen, yeni ve çağdaş bir seçim yönetmeliği en azından bundan sonra, on, on beş kişinin toplumu felç etmesi engeller, bu nedenle toplumun duyduğu gelecekle ilgili kaygıları giderir. Seçim yönetmeliğinde, günün koşullarına göre gözden geçirilmesi, fiilen uygulanan ama yönetmeliklerde yer almayan seçim heyeti gibi konuların da yer alması gerekir. Ruhanilerin seçimdeki yedide bir oranındaki etkisini başka bir şekilde çözmedikçe iki dereceli seçimden vazgeçmek ciddi bir yanlış ve haksızlık olur.

Patriklik yeni ve çağdaş bir seçim yönetmeliği ile ilgili çalışmaları başlatıp bu yıl bitmeden, ülke seçim ortamına girmeden yönetmeliğin onaylanmasına çalışması yerinde bir karar olacaktır. Yeni yönetmelik hazırlanırken, meşhur heyetin 1961 yılından kalma yönetmelikte seçmen yaşı dışında en küçük bir değişiklik bile istemediklerini unutmamak, yandaşlarının patrikliklerde eş patrik seçimi olmadığını öne sürdükleri, Kudüs patriğindeki eş patrikleri görmezden geldikleri de gözden ırak tutulmamalıdır.3

Yeni bir Patrik ve eş patrik seçim yönetmeliğinin onaylanarak yürürlüğe girmesi, cemaat açısından çok önemli bir gelişme, Patriklik ve Ruhani Meclis için tarihe geçecek büyük ve çok önemli bir başarı olacaktır. Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, kamu düzenine, genel ahlaka aykırı olmamak, Apostolik Ermeni Kilisesinin geleneklerine, Cumhuriyet dönemindeki uygulamalara ve günün koşullarına uygun olarak hazırlanacak Patrik ve eş Patrik seçim yönetmeliğinin resmi makamlarca onaylanmaması için de haklı bir neden gösterilemez. Bu onay AB’ne girmeye aday laik Türkiye Cumhuriyeti’nin ve mevcut hükümetin din ve vicdan özgürlüğüne müdahale etmediğinin, din özgürlüğüne saygılı olduğunun açık belgesi, kanıtı olacaktır.

Kirkor Dosemeciyan’ın da belirttiği gibi, bir seçim yönetmeliğinin onayı aynı zamanda, toplumun bir bölümünün Patrik Hazretlerinin ölümünü bekleyen akbabalar, sırtlanlar gibi görülmesi gibi vahim bir durumu engelleyecektir. Ayrıca bu gelişme patrik hazretlerinin koltuğunu ve asasını elinden almak isteyenlere karşı olan, güçlü karşıtlarına ve lobiye rağmen Patrikliğe, Patrik Hazretlerine sevgi ve saygı ile bağlı grupları da mutlu edecektir.

Not: 1) “Kötü para iyi parayı kovar” cümlesiyle özetlenen Gresham Kanunu, insanların değerli parayı saklayarak piyasadan çekeceklerini, piyasada değersiz paranın kalacağını savunur. Sir Thomas Gresham (1519-1579) İngiltere kraliçesi I.Elizabeth”in danışmanıydı ve 1588″de ifade ettiği yasa onun adıyla anılır oldu. Daha önce İngiltere’de, Fransa’da aynı kanunu dile getirenler olduğu gibi, Aristophanes’in de Kurbağalar adlı oyununda bu ampirik durumu ifade ettiği bilinmektedir. 

http://www.bilgininadresi.net/Madde/15057/Gresham-Kanunu- 

2) https://web.archive.org/web/*/http://www.hyetert.com/yazi3.asp?s=3&Id=715&DilId=1

3) https://web.archive.org/web/*/http://www.hyetert.com/yazi3.asp?s=0&Id=734&DilId=1
https://web.archive.org/web/*/http://www.hyetert.com/yazi3.asp?s=0&Id=713&DilId=1

Sevgiler.
Murat Bebiroğlu

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: