İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Üç Adaya Sorduk: 1.- Eş Patriklik İçin Ne Düşünüyorsunuz? 2.- Müteşebbis Heyet’in Tutumu Hakkındaki Göüşleriniz Nelerdir?  Nor Marmara

Patriklik Seçiminde Yaratılan Kriz İle İlgili Olarak 

ÜÇ ADAYA SORDUK: 1.- EŞ PATRİKLİK İÇİN NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 2.- MÜTEŞEBBİS HEYET’İN TUTUMU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ NELERDİR?

İstanbul Ermeni Cemaati bir süreden beri Ruhani Kurul ve Müteşebbis Heyet arasında ortaya çıkan çok ciddi bir krizi yaşıyor. Ruhani Kurul’un Patrik Mesrob II’nin vefatına kadar Patrik olarak kalacağını açıklamasına ve bir Eş Patrik seçilmesine karar vermesine rağmen, bu amaçla Vilayet’e başvuruda bulunmuş olmasına ve Müteşebbis Heyeti kurmuş olmasına rağmen Müteşebbis Heyet’in, heyette bulunan iki hukukçunun önerisiyle kendi başına bir Eş Patrik değil de bir Patrik seçmeye karar vermesi ve kendi hesabına vilayete ikinci bir başvuruda bulunması bu krizin patlak vermesine neden oldu.
Ruhani Kurul bir taraftan, Müteşebbis Heyet diğer taraftan oldukça sert bildiriler ile birbirlerine karşı açıklamalarda bulundular. Maalesef sorun henüz çözülmüş değil, ve bizler de herkes gibi kaç gündür Müteşebbis Heyet’in yaratılan krizi aşmak yönünde adımlar atmasını boşuna bekliyoruz.
Geçen günler zarfında Eş Patriklik seçimine adaylıklarını koymuş olar üç din adamımızın bu konuyla ilgili görüşlerini açık ve net olarak bir kez daha öğrenmek istedik. Başepiskopos Aram Ateşyan’ın görüşlerini zaten biliyoruz, Ruhani Kurul Başkanı ilk günden beri Patrik Mesrob II’nin haklarını savunuyor ve Eş Patriklik taraftarı. Müteşebbis Heyet’in tutumunu da sert bir dille kınıyor.
Ancak bir kez daha bunu üç din adamımızdan net olarak öğrenmek için kendilerine şu iki soruyu sorduk.
1.- Eş Patrik seçme seçeneği için ne düşünüyorsunuz?
2.- Müteşebbis Heyetin aldığı karar ve yaptığı resmi başvuru için ne düşünüyorsunuz?
Sorularımıza Almanya Ermenileri Ruhani Reisi Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ın, Gougark Bölgesi Ruhani Reisi Episkopos Sebuh Çulcuyan’ın ve Ruhani Kurul Başkanı Başepiskopos Aram Ateşyan’ın verdiği yanıtlar şöyle:

BAŞEPİSKOPOS KAREKİN BEKÇİYAN’IN YANITI
Başepiskopos Karekin Bekçiyan bize aşağıdaki yazılı yanıtı gönderdi.
*
Sayın Bay R. Haddeciyan,
Marmara Gazetesi Başyazarı,
Tarafınızdan bana gönderilen iki soruyu aldım, teşekkür ederim. Yanıtlarımı şu şekilde özetleyebilirim:
1.- Eş Patrik Seçimi için yanıtım, benim gazetenizde daha önce de yayınlanmış görüşlerim doğrultusunda, bunun tek ve en uygun çözüm olduğu yönündedir. Patrik Hazretlerinin sağlık durumu görevini yapmasına olanak bırakmamakla birlikte, resmen böyle bir hak sahibi olmadığımıza göre, bizim kendimize onu görevden alma hakkı vermemiz gerekir. Onun varlığının ihmal edilmesi için hiç bir dayanak göremiyorum.
2.- Müteşebbis Heyetin kararının doğru veya yanlış olduğu yönünde kararı, o heyeti resmen kuranların vermesi gerekiyor. Ben şahsen yapılan görüşmelere şahit olmadım, ve yazışmalardan haberdar değilim. bu yüzden varsayımlarda bulunmak istemem.
En iyi dileklerimle
Başepiskopos Karekin Bekçiyan
Not.- Son günlerde Başepiskopos Aram Ateşyan hakkında yapılan yakıştırmaları üzüntüyle okudum. Burada ruhani kardeşime desteğimi açıklamak ve söz konusu sorunun abartılarak ortaya sürülmemesini rica etmek istiyorum. Adaylara zarar verecek açıklamalardan kaçınmamız gerektiğini İstanbul’da bulunduğum günlerde sürekli tekrarladım, çünkü böyle bir tutum tüm kiliseyi ve ruhanileri karalar. Aksine ne pahasına olursa olsun ruhanilerimizin ve kilisemizin onurunu korumamız gerekir. Uygun gördüğünüz takdirde bu beyanımı da yayınlamanızdan çok memnun olurum. Teşekkürlerimle.

BAŞEPİSKOPOS ARAM ATEŞYAN’IN YANITI
Başepisokops Aram Ateşyan’ın görüşleri belli olmasına rağmen kendisiyle de görüştük ve bir kez daha bu iki soruyu kendisine yönelttik.
*
Başepiskopos Aram Ateşyan ilk soruya yanıt verirken Eş Patrik seçiminin iyi niyetli ve vicdan sahibi herkes için tek çözüm olduğunu ve kendisinin sonuna kadar bunu savunacağını söyledi. Cemaatin yüzde 90’nın da bu yönde düşündüğünü bildiğini söyledi.
İkinci soru için ise, Başepiskopos Aram Ateşyan Müteşebbis Heyetin çoğunluğunun cemaat kurumları temsilcileri tarafından seçilmiş olduğunu, bu yüzden kendisinin krize çözüm bulmayı cemaat kurumlarının temsilcilerinden beklediğini, aksi takdirde Ruhani Genel Kurul toplantısı yapılabileceğini ve atılacak yeni adımların kararlaştırılacağını söyledi.

EPİSKOPOS SEBUH ÇULCUYAN’IN YANITI
Episkopos Sebuh yanıtlarını bize telefondan sözlü olarak verdi.
*
Eğer ilk baştan Patrik Hazretlerinin vefatına kadar Patrik kalacağı yönünde karar alınmamış olsa, o zaman belki doktorların raporları doğrultusunda, yeni bir Patrik seçimi için başvuruda bulunulabilirdi. Ancak patriklerin tahtan inmediği, ölene kadar patrik kaldığı prensibinden hareket edersek, o zaman Eş Patrik seçimi en iyi ve tek çözümdür ve bizlerin sonuna kadar Eş Patrik seçmek üzere çalışmamız gerekir.
Patrik veya Eş Patrik, her iki durumda yeni seçilecek Patrik kuşkusuz tüm yetkilere sahip bir Patrik olacak. Hepimiz Eş Patrik ne demek gayet iyi biliyoruz. O halde tekrarlayalım, Eş Patrik “Etkin Patrik” demektir ve mührü ve imzasını tam yetki ile kullanmaya hakkı vardır.
Müteşebbis Heyete gelince, ben doğrudan Patrik seçmek üzere yaptıkları ikinci başvurunun gereksiz olduğunu düşünüyorum. Benzeri olayların bazen cemaatleri ikiyi bölmek, ikilik yaratmak için kullanıldığını hepimizi biliriz, bu yüzden bizler, yüzyıllar boyunca ince diplomasi ile sorunlarına çözüm bulmayı başarmasını bilmiş bir cemaat olarak bu türden suni ve ayırımcı adımlardan uzak durmalıyız.
Ben sözlerime bugünlerde İstanbul’u ziyaret edeceğimi de eklemek istiyorum. Bu ziyaretimin başlıca amacı kardeşlik ve birlik ortamını sağlamaya katkıda bulunmak olacaktır. Seçimi kazanmak veya kaybetmek önemli değildir, önemli olan genel huzur ve birbirimize saygı ortamını yaratmak ve onu korumaktır. Bu yüzden ziyaretimin bu amaca katkı getirmesini diliyorum. Sevgili Bay R. Haddeciyan, görüşlerimi cemaate duyurma olanağı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum ve tecrübeli bir aydın olarak size karşı sonsuz saygım olduğunu belirtmek istiyorum.

MARMARA’NIN YORUMU
Ruhani Reislerimize verdikleri yanıtlar için teşekkür ediyoruz. Gazetemiz de zaten ilk andan itibaren Eş Patrik seçimini savunmuştu.
İkinci soruna gelince, Müteşebbis Heyet’in kurumlarımızın temsilcileriyle Pazartesi yaptığı toplantıda topun bir kez daha taca atıldığını, sorunun bir sonraki toplantıya ertelendiğini belirtmekle yetinelim.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: