İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

YIL BAȘI ÇAM AĞACI !!!!

YIL BAȘI ÇAM AĞACI !!!!

Yılbașı veya Yıl sonu için çam ağacı süsleme geleneği , bize çok tanrılı pagan
döneminden gelir:

Çok eski dönemlerden beri, insanlık Mezopotamya coğrafyasında ,ÇAM AĞAC ını
“IȘIK”veya “NUR” ağacı olarak tanımaktadır.
Ansiklopedi Britanika nın verilerine göre , ilk defa Yeni Yıl , İsa dan 2000 yıl önce
Babilon’da , kıșın değil ilkbahar aylarında kutlanmıș, eski Mısır da ise Eylül ayında
kutlanmıș.
Ermeniler ,Yeni Yılı , önceleri Vartavar zamanında , daha sonraları Navasart
ayında , diğer bir deyișle Kuzey yarım küresinin yaz aylarında tarlanın
“HASAT” zamanından sonra veya tarlanın “Ekim”i takip eden ayın bașında
kutlarlarmıș.
Ermeniler, eski takvimlerine göre coșkulu “Șükran” törenleri düzenlerler,
bunlardan en görkemlisi de “Yıl Dönümü” veya “Yıl Bașı” törenleri olurmuș.
Yeni Roma takviminin,dünyaca kabulünden hemen sonra yeni Yıl Ocak ayının ilk
gününde kutlanmaya bașlandı:
Hristiyanlik öncesi dönemlerden günümüze gelen , Yeni Yıl da Çam Ağacı süsleme
geleneği , Hıristiyanlıktan hemen sonra Asya dan , Uzak Doğu’ya, Mısır’ a, İran’ a,
Anadolu ya, oradan Avrupa ya ve tüm Dünya ya hızla yayılmıștır.
Hristiyanlik öncesi dönemlerden beri , yapraklarını hiç dökmeyen , devamlı yeșil
yapraklı çam ağacı , insanlık için bir “İbadet” unsuru olmuștur, daha sonraki
dönemlerde ise “Doğa Sevgisi ve Saygısı” veya “Doğayı Koruma” ișareti olmuș,
“Ebediyeti” (Sonsuzluğu) ve “Bereketi” simgelemiștir..
Eski zaman Ermeni yașamında , Yıl Dönümü veya Yıl Bașı gecesi kilise ayinleri ve
görkemli sivil törenlerle ve coșkulu eğlencelerle kutlanır, yoksullar ve muhtaçlar
sevindirilmeye, mutlu edilmeye, imkanlar ölçüsünde çalıșılırdı: Yeni Yılın ilk
saatlerinde dostlar birbirlerine , “Nar” yararak, “Bereket”in simgesi olduğuna
inandıkları “NAR TANELERİ” dağıtırlardı.
Günümüzde Yeni Yıl, değișik bir anlayıșla görkemli ziyafetlerle ve coșkulu
eğlencelerle kutlanmaktadır.
Yeni Yıl da, Dünyamıza barıș ve refah, İnsanlığa esenlik, sağduyu, huzur, bașarı ve
daha çok sevgi temennisi ile, Her șey Gönlünüzce olsun.
Dr.med.Sarkis Adam

Yorumlar kapatıldı.