İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Maral Müzik ve Dans Topluluğu’ndan Kamuoyuna Açıklama

Bir yıldan beri, bir tartışma ortamına çekilmeye çalışılan MARAL MÜZİK VE DANS TOPLULUGU, 30.yılını kutlama çalışmalarına, aksama olmadan, elemanları, dostları ve aileleriyle birlikte devam etmektedir. Yaşadığımız bazı olayları, gündemi türlü sorunlarla meşgul olan cemaatimiz nezrinde tatsızlık yaratmamak amacıyla bugüne kadar açıklamamıştık. Ancak son gelişmeler karşısında grubumuzun daha fazla zarar görmemesi ve 30. yıla layıkıyla girebilmesi adına bu açıklamayı yapmak zaruret halini almıştır… 

Bilindiği üzere, Maral Müzik Ve Dans Topluluğu 1980 yılında Ermeni Halk Danslarını ve Müziğini sergilemek üzere kurulmuştur. Çalışmalarını 1992 yılından bugüne…17 yıldır ESAYAN OKULUNDAN YETİŞENLER DERNEĞİ (EOYD)’nin çatısı altında sürdürmüş, cemaatimiz yanı sıra , bu kurumun sağladığı maddi manevi destek, huzurlu ve bağımsız ortam sayesinde, bugünkü parlak şeklini almıştır. 

2008 yılının Mayıs ayında EOYD genel kurulunda, Bazı kişiler, Maral Müzik ve Dans Topluluğu Yönetmeni Garbis Çapkan ve başka birkaç ismi usule ve etik kurallara aykırı biçimde Dernek yönetim kurulundan uzaklaştırma girişiminde bulunmuştur. 

Aynı arkadaşlar takip eden süreçte, topluluğumuza yönelik olarak, EOYD bünyesinde Maral Topluluğunun “hiçbir şey yapmadığı” ve “yönetim kadrosuna girmek için Esayan Okulunda okuma şartı konulduğu” gibi gerçek dışı ve asılsız bazı iddialarla kamuoyunu etkilemeye çalışmışlardır. Oysa Maral yöneticilerinin Esayan okulundan mezun olmaları gibi bir şart olamaz. Halihazırda, Maral yönetiminde olup, Esayan yönetiminde olmayan ya da tam tersi durumda kişiler mevcuttur. 

GeçmişteTopluluğumuzda bulunmuş ve kendi istekleriyle ayrılmış bazı arkadaşlar, 2008 yılı Aralık ayında , bir toplantımızı ziyaret ederek, haklı bir gerekçe sunmaksızın Maral Müzik Ve Dans Topluluğu’nun ” Maral isim hakkı patentini almış olduklarını”“asıl hak sahiplerinin kendileri olduğunu”, “mevcut Topluluk yönetimini tanımadıklarını”, “ yapılacak faaliyetlerden öncelikle kendilerinin haberdar edilmesini” ve “bundan sonra Maral ismini kullanamayacağımızı” belirterek, uyarı mektubu göndermişlerdir. Topluluğumuz da bu yasal uyarılara yasal cevaplar vermiştir.
Ardından, söz konusu arkadaşlar, kamuoyuna gerçek dışı ifadelerle, kendilerinin ortak bir yol bulma amacıyla EOYD yönetimine defalarca gittiklerini ancak “çok kötü davranışlarla karşılaştıklarını” ve hatta “kovulduklarını” dile getirmişlerdir. Yine bu kişiler, basından takip ettiğimiz kadarıyla, bir dans grubu kurmaya girişerek halen EOYD’de faaliyet gösteren Maral Müzik Ve Dans Topluluğu’nda dans eden gençlerimizden bazılarını arayıp, “kendilerinin Getronagan derneğinde çalışacaklarını, bundan sonra kendilerinin gerçek Maral olduğunu, marka hakkını aldıklarını ve artık kendilerine katılmaları gerektiğini, Garbis Çapkan’ın kendilerine iyi davranmadığını, kendi ortamlarında her şeyin daha güzel olacağını ” gibi asılsız sözler söyleyerek, mevcut Topluluğumuzu dağıtmaya yönelik girişimlerde bulunmuşlardır. 

Ayrıca Getronagan derneğinin yıllardır kökleşmiş bir Maral’ı bilmesine rağmen böyle bir harekete, hiç sorgulamadan, bizlerle hiçbir temas kurmadan kapılarını açması düşündürücüdür.
Bununla birlikte, yaklaşık bir ay önce, basından öğrendiğimiz üzere, Harbiye Çimen Sokak’ta, Maral Müzik ve Dans Topluluğu” adı altında bir Dernek kurulmuştur. Altını çizerek belirtmek isteriz ki, bu dernek Topluluğumuzu temsil etmemektedir.Topluluğumuzun uzun yıllardan beri kullandığı adının ve logosunun bu dernek tarafından kullanılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. 

Yine basından öğrendiğimiz üzere, “son derece demokratik bir örgütlenmeye sahip olduğunu” iddia eden bu dernek, genel kurul seçimini yapmış, yönetim kadrosunu seçmiş ve bu oluşumdan Maral Müzik ve Dans Topluluğunda yıllardır aktif olarak faaliyet gösteren hiç kimsenin haberi olmamıştır. Nihayet 15 Mayıs tarihli Agos gazetesinde ise kendilerinin EOYD ile protokol imzalayacakları veya entegrasyonla ilgili planları olduğu yönündeki açıklamalarını şaşkınlıkla okumuş bulunmaktayız. 

Bu vesileyle soruyoruz “PROBLEMİMİZ KİŞİLERLE DEĞİL SİSTEMLE” diyen bu arkadaşlar, hangi sebeple burada bunca yıl emek veren insanlara ne bu derneği kurma aşamasında, ne de yönetim kurulunu seçme aşamasında haber verip paylaşmamışlardır? Böyle bir tavır problemin sistemle değil kişilerle olduğundan başka şekilde yorumlanabilir mi? Şu anda “kapımız herkese açıktır” ! “Herkes üye olabilir” diyerek açık davet sunan arkadaşlar…..Derneği kurarken, kurucu üyeleri seçerken, genel kurul yaparken, Maral derneğinin tüzüğünü hazırlarken neden kimseleri haberdar etmemişlerdir? 

Eğer iddia edildiği gibi Maral Müzik Ve Dans Topluluğu bugün yok olmuş olsaydı, 17 yıl önce başladığı noktada kalmış olsaydı, türlü iddialar altında ezilmiş, zor durumda çaresiz kalmış olsaydı, bir müdahale mantıklı olabilirdi. Ancak takdir edileceği üzere, şayet böyle bir sorun varsa bunu aşmanın yolu onca yıllık emeği alaşağı edip, yıllardır özveriyle çalışan onca kişiyi karalamak ve suni gündemler yaratmak değildir. Bu denli parlak, başarılı olduğu bir dönemde, yıllar zarfında tecrübelenmiş elemanlarıyla, bu seviyeye gelmiş ve sürmekte olan bir grubu huzursuz etmek Maral sevgisi olarak tanımlanabilir mi? 

Öte Yandan, EOYD bünyesinde faaliyet gösteren bu topluluktan gurur duymaktadır. Maral, EOYD derneğinde vücut bulan aile ortamında son derece rahat ve huzurludur..Ve çalışmalarına aynı güzellikte devam edecektir. 

Güzelliğini koruyan bir değeri, bilinçli veya bilinçsiz bozabilme, dağıtabilme ihtimalini asla düşünmeden, hareket eden bu arkadaşları sanata, emeğe, sevgiye, alın terine ve çalışmaya saygı duymaya davet eder ulusal ve hatta uluslararası kamuoyuna mal olmuş Maral Dans Topluluğunun faaliyetlerini herhangi bir şekilde engelleyecek her türlü girişimden imtina etmenin vicdani bir sorumluluk olduğunu hatırlatmayı bir borç biliriz. 

MARAL MÜZİK VE DANS TOPLULUĞU

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: