İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ÜÇ HORAN VAKFI SEÇİMİNİN GEÇERSİZ SAYILMASIYLA İLGİLİ VAKIFLAR YAZISI

T.C.
Başbakanlık
Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü
SAYI: B.02,1.VGM 1.13.02/55-1034
KONU: Yönetim Kurulu Seçimi İadeli Taahhütlü 24.04.2009

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kuruluna
Sahne sokak No. 24/41 Beyoğlu-İstanbul

İLGİ: a) 04.03.2009 tarihli yazınız.
b) 24.03.2009 tarihli yazınız.

Bölge Müdürlüğümüz hizmet alanında kurulu bulunan, Vakfınız ilgi (a) yazınızla yönetim kurulu seçimi yapacağına dair Bölge Müdürlüğümüze bildirimde bulunulmuştur.

22.03.2009 tarihinde vakfınızca seçim yapılmış ve sonuçlar ilgi (b) yazınızla Bölge Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Vakıflar Yönetmeliğinin 29. maddesinde Cemaat hayratının bulunduğu ilçe seçim çevresi olarak belirtilmiştir. Ancak vakfın müracaatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün uygun görmesi halinde seçim çevresinin İl veya Ülke genelinde Cemaati en fazla olan çevre il olabileceği hükme bağlanmıştır.

Vakfınızca ilgili madde gereği Bölge Müdürlüğümüze herhangi bir müracaat olmamıştır. Bu nedenle vakfınızın seçim çevresi hayratın bulunduğu Beyoğlu ilçesidir. Ancak bu ilçede ikamet eden vakfınız cemaat mensupları seçmen olarak yönetim kuruluna oy kullanabilecektir.

İlgi (b) yazınız ekinde gönderilen seçim tutanaklarının incelenmesi ve Bölge Müdürlüğümüzce yapılan araştırmada listenizde bütün seçmenlerinizin Beyoğlu’nda ikamet ettiği gösterilmesine rağmen İstanbul genelinde ikamet eden Cemaat mensuplarına oy kullandırıldığı ve seçmen listesine yazıldığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle Vakıflar Yönetmeliğinin Cemaat Vakıflarının yönetim kurulu seçimleriyle ilgili 33. Maddelerinin (i) fıkrası gereğince Bölge Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde seçmen listeleri kullandırıldığı tespit edildiğinden seçiminiz geçersiz sayılmıştır.

Yazımızın tarafınıza tebliğinden itibaren 60 (Altmış) gün içerisinde Vakıflar Yönetmeliğinin 29, 30, 31, 32 ve 33. maddeleri uyarınca yeni yönetim kurulu seçimi yapmanız hususunda gereğini rica ederim.
Celal ALTUNTAŞ
Vakıf Hizmetleri Şube Müdürü
Adres: Gümüşsuyu Mahallesi
İnönü Caddesi No. 12 Taksim- Beyoğlu/İstanbul

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: