İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ BASIN SÖZCÜLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI

“Agos” ve “Jamanak” gazetelerinin Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği’ne karşı takındıkları olumsuz tutum cemaatimiz yaşamında yapay bir gündem yaratmıştır. Konuyla ilgilenen bir kısım ulusal basın organları kulaktan dolma bilgilerle ve cemaat yaşamına yabancı olmaları nedeniyle kendilerine yapılan açıklamaları tam kavrayamadan, yanlış ve çelişkili haberler yayınlamışlardır. Bu durum karşısında kamuoyunu aydınlatmak için patriklik basın sözcülüğü aşağıdaki açıklamayı yapmayı uygun görmüştür:

.

Geçtiğimiz günlerde “Agos” ve “Jamanak” gazetelerinde yer alan, amacını aşan yazılarda, ifade özgürlüğü kisvesi altında kişisel haklara saldırı niteliğinde, kamuoyunu kışkırtmaya yönelik, gerçeğe aykırı, uydurma yorumlarla Türkiye Ermenileri Patriği’ne karşı husumet yaratma amacıyla asılsız iddialar öne sürülmüştür.

Ruhani önderimiz her ne kadar bu asılsız iddialara cevap vermemişse de, Türkiye Ermenileri Patrikliği sözü geçen iki basın organının Patrik Hazretleri’ne karşı takındıkları bu olumsuz tutumu tasvip etmemiş ve Kilise Vakıfları’na bir uyarıda bulunarak kiliselerinde Patriğimiz ve Başepiskoposlarımız tarafından yönetilecek ayinler vesilesiyle verilecek ilanların “Agos” ve “Jamanak” gazetelerine verilmemesi hususunda tavsiyede bulunmuştur.

Her iki gazetenin cemaat yaşamımızda yaratmış olduğu bu yapay gündemi tartışmak üzere toplanan kilisemize ait 30 vakfın yöneticileri görüş alışverişinde bulunmuş ve kaleme aldıkları bildiri “Agos” ve “Jamanak” gazetelerinde yayınlanmıştır. Bu bildiride vakıf yöneticileri Patrik Hazretleri’ni desteklediklerini, basın özgürlüğüne saygılı olduklarını ancak basınımızın saygı sınırlarını zorlamaması gerektiğini ve Patrikliğin bağışlayıcı davranarak sözü geçen iki gazeteye karşı tutumunu yumuşatacağını ümit ettiklerini belirtilmişlerdir.

Türkiye Ermenileri Patrikliği özerk bir makam olduğu halde, Patrik Hazretleri vakıf yöneticilerinin görüş ve dileklerini anlayışla karşılamıştır.

Türkiye Ermenileri Patrikliği, vakıf yöneticilerinin gösterdiği hassasiyeti içtenlikle takdir etmekte ve cemaatle ilgili her konuda aynı hassasiyeti göstermelerini beklemektedir. Ancak söz konusu gazetelerin hiçbir etik kaygı taşımadan sürdürdükleri bu karalayıcı ve bölücü tavır değişmemiştir.

Örneğin, “Jamanak” Gazetesi bugünkü başyazısında Patrik Hazretlerine saldırmayı sürdürmüş ve kendisini samimiyetsizlik, yani riyakarlıkla suçlamıştır. Ayrıca, Kilise gelenekleri hiçe sayılarak, Patrik Hazretlerine Kilise’nin verdiği isimle değil, soyadıyla hitap etmiştir. Bir gazetede sevgi sofrasına Patrik Hazretlerinin katılacağını haber veren bir ilanın yanında Patrik Hazretlerini ve Patrikliği karalayıcı bir yazının yer almasının ne kadar doğru olduğunu cemaatimizin takdirlerine bırakıyoruz.

Patrik Hazretleri, “Jamanak” Gazetesinin devam eden tutumu nedeniyle bugün yapması beklenen açıklamayı bir süre daha ertelemiştir.

9 Ağustos 2006

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: