İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye’de Azınlık Hakları Sorunu: Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli Bir Yaklaşım

ULUSLARARASI KONFERANS

Türkiye’de Azınlık Hakları Sorunu:

Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli Bir Yaklaşım

9-10 Aralık 2005

The Marmara Hotel, Taksim, ISTANBUL

ÖZET PROGRAM

I. Gün 9 Aralık Cuma, 2005

Türkiye’nin Azınlıklar Sorununun Sosyo-Ekonomik Boyutu: Mülkiyet Hakları ve Vatandaşlık

9.00-9.30 Kayıt

9.30-10.15 Açılış Konuşmaları

Sami Selçuk, Bilkent Üniversitesi

Can Paker, TESEV Yönetim Kurulu Başkanı

Baskın Oran, Ankara Üniversitesi

10.15- 10.30 Kahve Molası

10.30- 12.00 I. Oturum: Türkiye’nin Gayrımüslim Vatandaşlarına Yönelik Mülkiyet Politikalarının Gelişimi: Tarihsel Boyut

Oturum Başkanı: Etyen Mahçupyan, TESEV

Baskın Oran, Ankara Üniversitesi – Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mülkiyet Politikaları ve Gayrımüslimler ve 1936 Beyannamesi

Rıdvan Akar, Bilgi Üniversitesi – Tek Parti Dönemi: Varlık Vergisi’nin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasi Boyutları

Dilek Güven, Bochum Üniversitesi – “Bugün Malınıza, Yarın Canınıza”: Etnik ve Ekonomik Homojenleştirme, 6-7 Eylül 1955 Olayları

12.00-13.30 Öğle Yemeği

13.30- 15.00 II. Oturum: Türkiye’nin AB Sürecinde Gayrımüslüm Hayatlar: Mülkiyet Sorununun Günlük Yaşamlara Yansıması

Oturum Başkanı: Ayhan Kaya, Bilgi Üniversitesi

Hrant Dink, AGOS Gazetesi – İnsanı Azaltmanın Diğer bir Yolu: Mülkü Azaltmak

Roni Margulies, Yazar – Yahudilik, Irkçılık ve Göç

Mihail Vasiliadis, APOYEVMATİNİ Gazetesi – Türkiye’de -Dün Bugün, Yarın (?)- Rum Olmak

15.00-15.30 Kahve Molası

15.30-17.00 III. Oturum: Mülkiyetin Vatandaşlık Politikaları Açısından “Ötekileştirici” İşlevselliği

Oturum Başkanı: Dilek Kurban, TESEV

Herkül Millas, Atina Üniversitesi – Vatandaşlık ve ‘Öteki’: Azınlıkların Mülkiyet Sorununun Eşitlik Açısından bir Değerlendirmesi

Ivan Ivanov , Avrupa Roma Enformasyon Bürosu – Türkiye’nin Gayrımüslim Vatandaşlara Yönelik Mülkiyet Politikalarının Avrupa İnsan Hakları Normları Açısından bir Değerlendirmesi

Etyen Mahçupyan, TESEV – Vatandaşlık ve Mülkiyet: Geleceğe Dönük bir Bakış

II. Gün 10 Aralık Cumartesi, 2005

Türkiye’nin Azınlık Sorunun Kültürel Boyutu: Dil ve Din Eğitimi

9.30-10.00 Kahve Molası

10.00-11.30 I. Oturum: Türkiye’nin Eğitim Politikalarının Gelişimi – Tarihsel Boyut

Oturum Başkanı: Arus Yumul, Bilgi Ünivesitesi

Zafer Toprak, Boğaziçi Üniversitesi – Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gayrımüslimler ve “Milli” Eğtim

Mustafa Çapar, Öğretmen – Tek Parti Dönemi: Milli Eğitim, Milli Dil ve Türkleştirme Politikaları

Necdet Subaşı, Muğla Üniversitesi – Modern Türkiye’de Devletin Dinsel Aygıtları: Çok Partili Hayatta Din Politikaları

11.30-12.00 Kahve molası

12.00-13.30 II. Oturum: Dil ve Din Eğitimi Sorununa İçeriden Bir Bakış – Siyasi ve Yasal Boyut

Oturum Başkanı: Ferhat Kentel, Bilgi Üniversitesi

Mesut Yeğen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi – “Müstakbel Türk” ten “Sözde Yurttaş”a: Devlet ve Kürtler

Uğraş Ulaş Tol, Yaşama Dair Vakıf – Alevi Olmak: Gündelik Hayat ve Ayrımcılık Örnekleri

Mustafa Çağrıcı, İstanbul Müftüsü/Marmara Üniversitesi – Bir Din Adamının Din Eğitimi Üzerine Görüşü

13.30-15.00 Öğle Yemeği

15.00-16.30 III Oturum: An Analysis of Turkey’s Identity Policies Within the Framework of Universal Norms

Oturum Başkanı: Emel Kurma, Helsinki Yurttaşlar Derneği

Jim Goldston, Açık Toplum Enstitüsü – Avrupa’da Irk/Etnik Esasa Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Normunun Dönüşümü

Bruno de Witte, Avrupa Üniversitesi Enstitüsü – Azınlıkların Dil ve Din Hakları: Avrupa Standartları ve Avrupa Ülkelerinin Uygulamaları

Dilek Kurban, TESEV – Türkiye Ayrımcılıkla Mücadelede Nerede? Dil ve Din Eğitimi Taleplerini Siyasaldan Yasal Alana Taşımak

16.00- 16.30 Kapanış ve Değerlendirme Konuşması

Etyen Mahçupyan, TESEV Demokratikleşme Programı

*** Bu konferans Türkiye Açık Toplum Enstitüsü, TESEV ve Friedrich Naumann Stiftung Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

*** Türkçe – İngilizce simultane tercüme sağlanacaktır.

Yorumlar kapatıldı.