İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

AKPM´nin gündemi azınlık raporu

GÜVEN ÖZALP

BRÜKSEL – Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ilginç bir gelişmenin eşiğinde. AKPM üyesi Türk ve Yunan parlamenterlerin geçen ekim ayında AKPM’ye sundukları iki karşılıklı önergeyle Batı Trakya’daki Müslüman azınlığın durumu ve Türkiye’deki Müslüman olmayan dini azınlıkların insan hakları ve dinsel özgürlükleri hakkında ortak bir rapor hazırlanması gündeme geldi.

AKPM Hukuk İşleri Komisyonu, konuyu 13 Aralık’ta düzenleyeceği toplantıda karara bağlayacak. Olumlu görüş çıkması halinde ilk defa bir Avrupa kurumunda Batı Trakya’daki Türk azınlık sorunu ile Türkiye’deki Müslüman olmayan azınlıklarının durumu ortak bir raporda ele alınmış olacak. Türk heyeti tarafından sunulan “Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığın zor durumu” başlıklı önerge Atina’ya yönelik suçlamalar içeriyor. Türk azınlığa yönelik ayrımcı tutumundan ötürü Yunanistan’ı, Lozan Antlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlayan belgede Müslüman Türk azınlığın dini temsilcilerini seçememesi, mallarına yasadışı yollardan el konulması, etnik kimliklerinin tanınmaması ve 60 bin Türk kökenlinin Yunan vatandaşlığından çıkarılması konuları işleniyor.

Türk heyetinin girişimi üzerine harekete geçip karşı önerge hazırlayan Yunan parlamenterlerin sunduğu ‘Türkiye’de Müslüman olmayan azınlıkların insan hakları ve din özgürlüğü’ başlıklı belge ise Türkiye’ye suçlamalar yöneltiyor. Belgede, Ankara, Patrikhane’nin ‘ekümenik’ yapısını tanımamak, azınlıkların mülkiyet haklarını kısıtlamak, Heybeliada Ruhban Okulu’nu açmamak ve Ortodokslara din adamı eğitme hakkı vermemekle suçlanıyor.

İki konu da Lozan’la ilişkili

Diplomatik kaynaklar önergelere temel oluşturan her iki konunun Lozan Antlaşması’yla ilişkili ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündeminde olmasına dikkat çekiyorlar. Bu durum nedeniyle olası bir ortak rapor her iki başkent açısından da önem taşıyan bir niteliğe bürünme potansiyeli taşıyor.

Yorumlar kapatıldı.