İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLERÝN 60. YIL ONURUNA PUL SERGÝSÝ

Yuri Gevorgyan’ýn pullarý da sergide yer almakta

Ermenistan Filatelistler Birliði Bþk. Jan Gülbenkyan, BM’in 60. yýlý dolayýsýyla BM temalý bir pul sergisi yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

Bilindiði gibi BM, 1991 yýlýndan bu yana, BM Posta servislerinin olduðu, New York’ta Ýngilizce, Cenevre’de Fransýzca ve Viyana’da almanca BM faaliyetlerine iliþkin pullar yayýmlamaktalar.

BM 2000 yýlýnda ilk defa, ABD’ye son zamanlarda yerleþmiþ olan Yuri Gevorgyan’a tematik pullar hazýrlamak üzere sipariþ verdi. 2004 yýlýnda Ermenistanlý ressam olarak (Ýnsan haklarý temalý) pullar hazýrlamak üzere sipariþ aldý.

Bilindiði gibi BM Posta hizmetleri sadece tanýnmýþ resssamlara benzeri sipariþler vermektedir.

Aðavni Harutyunyan

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: