İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

`Mahkeme yetkisini aştı´

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin ‘Ermeni konferensı’na ilişkin yürütmeyi durdurma kararını Bölge İdare Mahkemesi iptal etti: Konferansın ertelenmesi idari yargının yetki sınırında değil

RADİKAL – İSTANBUL – ‘İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları Konferansı’na ilişkin İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği ‘yürütmeyi durdurma’ kararının Bölge İdare Mahkemesi’nce 26 Eylül’de kaldırıldığı öğrenildi. 24-25 Eylül’de Bilgi Üniversitesi’nde yapılan konferansa ilişkin karar, taraflara önceki gün tebliğ edildi. Bölge İdare Mahkemesi kararında konferansın idari yargının yetki sınırları içinde olmadığını belirtti.

4. İdare Mahkemesi, konferansın yapılmasına bir gün kala Hukukçular Birliği’nin başvurusu üzerine aldığı kararla yüretmenin durdurulmasına karar vermişti. Bir hâkim karara muhalif kalmış ve yürütmeyi durdurmanın mahkemenin yetkisi içinde olmadığını savunmuştu. Konferansı düzenleyen Boğaziçi ve Sabancı üniversiteleri de karara itiraz etmişlerdi. Konferans ise 24-25 Eylül tarihinde Bilgi Üniversitesi’nde yapılmıştı.

‘Hukuki isabet yok’

Atilla Sarp başkanlığında üyeler Yüksel Dağ ile Ö. Vasfi Uçaray’dan oluşan Bölge İdare Mahkemesi, itiraz başvurusuyla ilgili kararını konferansın bitmesinden bir gün sonra yani 26 Eylül’de verdi. Taraflara önceki gün tebliğ edilen kararda yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığı belirtildi.

Kararda, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda idari yetki sınırlarının çizildiği vurgulanarak şöyle denildi: “İdari yargı yerinde dava açılabilmesi için ortada tesis edilmiş bir işlemin mevcut olması, bu işlemin ‘idari’ nitelikte bulunması ve idari yargı yetkisinin sınırları içinde kalmasının gerekli olduğu açıktır. Dosyanın incelenmesinden, davalı idareler tarafından idari davaya konu olabilecek nitelikte bir işlemin tesis edilmediği anlaşılmıştır. Ortada idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte idari bir işlemin bulunmaması karşısında, yasanın 27. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.”

Muhalif üye Danıştay’a

Konferansın yürütmesini durduran 4. İdare Mahkemesi’nin kararına karşı oy kullanan ‘muhalif’ üye Fetih Sayın, Danıştay Tetkik Hâkimliği’ne atandı.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: