İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

AB DELEGASYONU TBMM KOMİSYONU VE AZINLIK TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Hélène Flautre (http://www.les-verts.org/) başkanlığındaki İnsan Hakları Alt Komisyonu üyelerinden oluşan Avrupa Parlamentosu delegasyonu, 6 Ekim 2005, Perşembe günü Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

Delegasyon ilk olarak AK Parti Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış başkanlığındaki TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/insanhaklari.htm) ile bir araya gelerek Türkiye’deki azınlıkların sorunları konusunda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi edindiler.

Daha sonra, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Ankara’daki Temsilciliği’ne (http://www.deltur.cec.eu.int/main-t.html) geçen delegasyon üyeleri, burada Türkiye Ermenileri Patrikliği danışmanlarından Av. Luiz Bakar, İstanbul Rum Ortodoks Patrikliği vekilleri Av. Kezban Hatemi ve Av. Ali Hatemi, Türkiye Musevi Hahambaşılığı hukuk müşaviri Av. Ester Zonana, Süryani Protestan cemaati vekili Av. Erol Dora, Süryani Katolik Vakfı Başkanı Zeki Basademir ve Vatikan Büyükelçiliği temsilcisi Rahip Patrice Julien de Pommerol ile bir araya geldiler.

Delegasyon başkanı Hélène Flautre’ın sorularını cevaplayan cemaat temsilcileri, azınlıkları ilgilendiren yeni yasalardan doğan olumlu değişiklikleri dile getirdikten sonra, hala devam eden bazı sorunların çözüm beklediğini ifade ettiler. Çözüm bekleyen sorunların başında patrikliklerin ve hahambaşılığın hükmi şahsiyetlerinin hala tanınmamış olmasının geldiğini işaret eden temsilciler, TBMM’ye sevk edilen yeni yasa tasarısındaki azınlık vakıflarının yaşamını zorlaştırıp dini vecibelerin gerçekleştirilmesini kısıtlayacak olan maddelerin değişmesini ümit ettiklerini belirttiler.

Yeni yasaların öngördüğü şartlar dahilinde, Ermeni cemaatine ait değişik vakıfların tasarrufları altında bulunun malların tapuya tescili için yapılan yaklaşık 400 müracaattan sadece 58 gayrı menkulün vakfı adına tescil edilebildiğini söyleyen Av. Luiz Bakar, azınlık okullarındaki bazı aksaklıkların giderilmediğini, Müdür başyardımcısının sicil amirliğinin kaldırılmasının beklendiğini, din görevlisi yetiştirmek için üniversitelerin birinde bir kürsü kurulmasını arzu ettiklerini, Üsküdar Surp Haç Lisesi ile ilgili sorunun da çözüm beklediğini, bazı mahkemelerin hala yeni yasalar yokmuşçasına hareket edip gayrı menkul davalarında azınlık vakıfları aleyhinde karar vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

Mazbuta alınan Rum vakıflarının mazbutiyetinin kaldırılmasını, üçüncü kişilere geçen mallarının iade edilmesini, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını beklediklerini ifade eden Av. Kezban Hatemi, Lozan Antlaşmasına rağmen bu okula Devlet’in hiçbir yardımı dokunmadığı halde Müdür Başyardımcısının maaşının da okul tarafından ödendiğini sözlerine ekledi.

Musevi cemaati temsilcisi Av. Ester Zonana ise cemaatinin en önemli problemlerinin başında mezarlıklarla ilgili sorunun yer aldığını ve basındaki anti-semitik söylemlerin giderek çoğalmasının yarattığı huzursuzluğu dile getirdi.

Süryani cemaati temsilcileri ise azınlık statüsüne sahip olmalarına rağmen, Lozan Antlaşması’nın diğer azınlıklara tanıdığı haklardan istifade edemediklerini dolayısıyla dinî vecibelerini yerine getiremediklerini söylerken, Vatikan Büyükelçiliği temsilcisi yurtdışından gelen din adamlarına oturma izni verilmediğinden yakındı.

AP İnsan Hakları Alt Komisyonu’nun Ankara temaslarına katılan üyelerin listesi:

AP üyesi Simon Coveney (http://www.simoncoveney.ie/),

AP üyesi Richard Howitt (http://www.richardhowittmep.com/),

Józef Pinior (http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/view.do?language=EN&id=28392),

AP üyesi Sajjad Karim (http://www.sajjadkarim.org.uk/),

AP üyesi Inese Vaidere (http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/view.do?language=EN&id=28617),

AB İnsan Hakları Alt Komisyonu yöneticisi Michael Rupp (http://www.europarl.eu.int/comparl/afet/droi/secretariat.htm),

AB Politikaları bölümünden Karsten Mecklenburg (http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/intro/),

ALDE Sekreteryası’ndan Rune Glasberg,

Yeşiller Sekreteryası’ndan Mychelle Rieu,

Zeynep Bekdik (çevirmen),

Yiğit Bener (çevirmen),

Belgin Dolay (çevirmen).

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: