İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hatay ve Dünya Kiliseler Birliği!

Kulis Ankara

27.09.2005

Önce Hatay’ın önemine bakalım.

* Hatay Hıristiyan dünyası için ruhani merkezdir.

*İsa’ya inananlara ilk kez bu bölgede Hıristiyan denilmeye başlanmıştır.

*Vatikan tarafından Hac merkezi ilan edilen üç yerden biridir. Diğer ikisi Kudüs ve Efes’tir.

*Halep ve Şam kiliseleri ruhani merkez olarak Hatay’daki St. Pierre Kilisesi’ne bağlıdır.

Şimdi bu bilgileri hafızamızda tutup kafa karıştıran sorulara geçelim:

Dünya Kiliseler Birliği’nden başlayalım. Dünya Kiliseler Birliği ilk defa 1920 yılında Fener Rum Patrikhanesi tarafından gündeme getirilmiştir. Tüzüğünde amacı, “Dini diyalog aracılığıyla her ortamda İncil’in öğretisini yaymak, Ekümenik bilincini geliştirmek ve ekümenik hareketleri desteklemek olarak” belirtilmiştir. Birlik, misyoner faaliyetlerinin arkasındaki merkezdir.

Anadolu’daki ilk ve en büyük misyoner örgütlenmesi olan Amerikan Bord heyeti bu merkeze bağlıdır. Amerikan Bord heyeti Türkiye’de, bir çok misyoner okulu açmıştır. Halen Türkiye’de faaliyet gösteren bazı dernek ve vakıfların perde arkasındaki organizasyondur.

Şimdi soru şu, “Dünya Kiliseler Birliği Hatay’daki Medeniyetler Buluşmasına parasal destek vermiş midir? (Önceki gün Hatay’daki gelişmeleri yakından izleyen ve Medeniyetler Buluşması’na BOP’un kültürel ayağıdır diyen bir AKP milletvekili ile beraberdik. Sohbetimizde söylediğine göre Dünya Kiliseler Birliği bu organizasyon için 1.5 milyon dolar maddi destek sağlamıştır ve sözkonusu para mevzuat engelini aşmak için Arjantin üzerinden gönderilmiştir! Önemli bir iddiadır)

Bir başka soru:

Hatay Medeniyetler Buluşması’nın Türkiye ayağını yürüten heyet, geçtiğimiz aylarda ABD, Brüksel, ve Vakitan’a gitmiş midir? Medeniyetler Buluşması’nın alt yapısı bu ziyaretlerde mi şekillendirilmiştir? Eğer bu buluşma bütün dinleri yakınlaştırmaya yönelik Hıristiyan dünyasının ruhani merkezi Vatikan’a ve siyasi merkezi ABD’ye giden heyet, neden İslâm dünyası ülkelerine de gitmeyi akıl etmemişdir!?

Ve son soru:

Türkiye hakkındaki raporlarında Hatay’ı “Türkiye’nin tartışmalı sınırları içinde!” gösteren Avrupa Birliği, Hatay Medeniyetler Buluşması’na hangi fonlarla, hangi desteği sağlamıştır?

Son söz. BOP’un siyasi, ekonomik, dini boyutu vardır. Hatay Medeniyetler Buluşması, BOP’un dini boyutunun en önemli adımıdır!

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: