İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Avrupa Parlamentosu: Soykırımı tanıyın

AP genel kurulunda Türkiye’nin AB ile imzaladığı gümrük birliğini yeni AB üyelerine genişleten ek protokolün oylaması ertelendi. Türkiye’yi, ‘Ermeni soykırımını tanımaya çağıran’ önerge de kabul edildi. İmtiyazlı ortaklık önergesini reddeden AP, üyelik müzakerelerinin 3 Ekim’de başlamasına yeşil ışık yaktı. AP’nin kararları tavsiye niteliği taşıyor.

(28 Eylül 2005 Çarşamba)

Avrupa Parlamentosu genel kurulu, Türkiye’nin imzaladığı, Gümrük Birliği’nin AB’nin yeni üyelerini de kapsayacak şekilde uygulanmasını öngören Ek Protokolü oylamayı erteledi.

Hıristiyan Demokratların protokolün oylanmamasına ilişkin teklifine, genel kurulda yapılan oylamada, 311 üyeden destek geldi. 285 üye ise protokolün oylanması yönünde oy kullandı.

‘ERMENİ SOYKIRIMI’NI TANI ÇAĞRISI

AP’deki siyasi gruplar tarafından hazırlanan Türkiye ile ilgili karar tasarı, genel kurulda oylanarak kabul edildi. Oylamada tasarı lehinde 356, aleyhinde 181 oy kullanıldı. Bu karar tasarısı çerçevesinde yapılan başka bir oylamada, Türkiye’nin ‘Ermeni soykırımı’nı tanıması çağrısında bulunuldu. Oylamada, bu tanımanın AB üyeliği için önkoşul olması da istendi.

İMTİYAZLI ORTAKLIĞA RET

AP, Türkiye’ye AB’de imtiyazlı ortaklık verilmesini yönündeki önergeyi ise reddetti.

‘SON KOŞULLAR YERİNE GETİRİLDİ’

Hıristiyan Demokratların, müzakerelerin “ucu açık doğası” itibariyle başlamasının hemen ardından, tam üyeliğe paralel “yapıcı olasılıkların” da değerlendirilmesini öngören değişiklik önergesi ise reddedildi. Bu önerge için yapılan oylamada 291 “Hayır”, 235 “Evet” oyu kullanıldı.

Türkiye’nin, AB ile müzakerelere başlaması için son koşulları yerine getirdiği belirtilen, ancak Ankara’nın Kıbrıs deklarasyonunun eleştirildiği karar tasarıyla ilgili oylamada, tasarı lehinde 356, aleyhinde 181 oy kullanıldı. Siyasi partilerin ortak karar tasarısında, “Türkiye’nin müzakerelerin başlaması için bütün resmi koşulları yerine getirdiği” belirtildi.

“Ankara’nın Gümrük Birliği’nin 25 üye ülkeye genişletilmiş bir biçimde uygulanmasını öngören Ek Protokolü onayladığı gün, Rum kesimini tanımadığına dair tek taraflı bir deklarasyon yayımlamasının” eleştirildiği kararda, “Türkiye’nin Rum kesimine ait uçakların ve gemilerin havaalanı ve limanlarına yaklaşmasını engellemesinin Ankara Anlaşması için ihlal teşkil ettiği” ileri sürüldü.

AB Komisyonu’ndan, 2006 yılında Ankara Anlaşması’nın Türkiye tarafından tam uygulanıp uygulanmadığına dair rapor hazırlaması istenen kararda, “Bu anlaşmanın, Türkiye tarafından tam yerine getirilmemesinin, müzakere sürecine ciddi bir biçimde etkileyeceği ve hatta kesilmesine yol açabileceği” kaydedildi.

Kararda, Gümrük Birliği’nin uygulanmasının, 2006 yılında müzakerelerde ele alınacak ilk konular arasında yer alması çağrısında bulunuldu. Kıbrıs sorununa çözüm bulunmamasından üzüntü duyulduğu ifade edilen kararda, Türkiye’den çözüm için yapıcı tavrını sürdürmesi ve Kıbrıs’ta tarafların BM planı çerçevesinde görüşmeleri tekrar başlatması istendi.

“Türkiye’nin Rum kesimini tanımasının, müzakere sürecinin önemli bir parçası olduğu” ifade edilen kararda, “Rum kesiminin tanınmamasının müzakerelerin askıya alınmasına yol açabileceği” kaydedildi.

AP’nin kararları tavsiye niteliği taşıyor.

KKTC’YE YÖNELİK İZOLASYON

AP kararında, AB Konseyi’nin, KKTC’ye yönelik ekonomik izolasyonun kaldırılmasına ilişkin aldığı karara atıfta bulunuldu ve bu konuda verilen sözlerin yerine getirilmesi istendi.

Yazar Orhan Pamuk aleyhine açılan davaya da yer verilen kararda, bu davanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğüyle ilgili bölümünü ihlal teşkil ettiği görüşü savunuldu.

Kararda, müzakerelerin “ucu açık” olduğu vurgulanırken, sonucunun önceden garanti altında olmadığı ve müzakerelerin otomatik olarak üyeliği getirmediği belirtildi.

AP kararının son bölümünde, Kopenhag 1993 zirvesi kararlarına atıfta bulunularak, AB’nin tam üyelik için Türkiye’yi hazmetme kapasitesine de bakılacağı ifade edildi.

EK PROTOKOL OYLAMASI DAHA ÖNCE DE ERTELENMİŞTİ

Ek protokolün, AP’nin 5-8 Eylül’de yaptığı genel kurul toplantılarında tartışılarak oylanması planlanmış, ancak oylama Başkanlık Divanı’nın aldığı karar uyarınca ay sonundaki toplantılara ertelenmişti.

Hıristiyan Demokrat ve Sosyalist Grup, “AB’nin Kıbrıs konusunda yayımlayacağı tek taraflı deklarasyonun içeriğinin tam belli olmadığı” gerekçesiyle Ek Protokolün onaylanmasının ileri bir tarihe bırakılması görüşünü benimsemişti.

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarından oluşan AB Konseyi, geçen 17 Aralık’taki zirvede, Türkiye’nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde tam üyelik müzakerelerinin 3 Ekim’de başlamasını kararlaştırmıştı.

Söz konusu koşulları yerine getiren Ankara, bu çerçevede, Gümrük Birliği’nin AB’ye yeni katılan üyelere de uyarlanması için Ankara Anlaşması Ek Protokolünü 29 Temmuz’da imzalamıştı. Türkiye, ek bir deklarasyonla “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanımadığını belirtmişti.

Yorumlar kapatıldı.