İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Adalette Ermeni tahrifatı

TCK’nın 305.Maddesi’nin hükümet gerekçesinde Ermeni soykırımını içeren bölüm, Adalet Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından bastırılan “Gerekçeli Türk Ceza Kanunu”nda yer almadı.

Türk Ceza Kanunu’nun son şekliyle basımını yapan Adalet Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığı, “Temel Milli Yararlara karşı Hareket” suçunu tarif eden 305.’inci maddenin gerekçeli bölümünde Ermenileri atladı (!) Basımı unutulan gerekçede, “Ermenilerin soykırıma uğradıklarının basın yayın yoluyla propogandasının yapılması”nın suç olduğu açıklanıyor…

Bu unutkanlık, büyük bir tesadüf eseri, yabancı gazetelere “Türkler 30 bin kürt ve 1 milyon Ermeni öldürdü” açıklaması yapan yazar Orhan Pamuk’un işine yaradı. Zaten Avrupa Birliği de Türk Adaleti’nin bu maddeye dayanarak Orhan Pamuk hakkında açtığı davanın durdurulmasını ve 305.maddenin TCK’dan çıkarılmasını istiyor.

TCK’nın basımında tahrifat

Büyük tartışmalara neden olduktan sonra, bir aylık bir erteleme sonunda yürürlüğe giren yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun son şekliyle basımını yapan Adalet Bakanlığı’nın, “Temel Milli Yararlara karşı Hareket suçu”nu tarif eden 305.’inci maddenin gerekçeli bölümünde “Ermeni” gerekçesini sakladığı anlaşıldı. Gerekçenin buharlaştırılmasındaki nedenin, AB’nin baskıları sonucu oluştuğu ifade edildi. Tahrifat, suçun oluşmasının anlatıldığı gerekçedeki, “Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesi, Ermenilerin soykırıma uğradıklarının basın yayın yoluyla propogandasının yapılması”şeklindeki bağlayıcı hükmün, yok edilmesiyle gerçekleştirildi.

GENEL KURULDAKİ OYUN

Kanun maddesi üzerinde yapıldığı ileri sürülen tahrifatın ilk ayağının, Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapıldığı ileri sürüldü. Adalet Komisyonu’ndan 306.’ıncı madde olarak çıkan “Temel Milli Yararlara Karşı Hareket Suçu”, Genel Kurul’da 305.’inci madde olarak değiştirildi. Boşta kalan 306.’ıncı maddenin içi ise, “Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama” başlığı altında, 305’inci maddenin anlam ve içeriğinin bir devamı niteliğindeki alıntılarla dolduruldu.

TAHRİFATIN İKİNCİ AYAĞI

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu üzerindeki tahrifat girişiminin ikinci ayağının da, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, Adalet Bakanlığı’nda gerçekleştirildiği iddia edildi. Bakanlığın Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı’nca basılan ve savcılıklara dağıtılan “Gerekçeli Türk Ceza Kanunu”nda, 305.’inci maddenin, en önemli gerekçesine yer verilmedi. Adalet Komisyonu’ndan geçen, Genel Kurul’da kabul edilen kanunun, basım sırasında içinden adeta “cımbızla” çekilen “Hükümet Gerekçesi” aynen şöyleydi:”Keza bu fıkraya göre, basın ve yayın yoluyla propoganda yapmak üzere para veya yarar veya vaat kabul edilmiş ise ceza artırılacaktır. Para, yarar veya vaat kabulü suretiyle bugün Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesi veya bu konuda Türkiye aleyhine bir çözüm yolunun kabulü için veya sırf Türkiye’ye zarar vermek maksadıyla, tarihsel gerçeklere aykırı olarak, Birinci Dünya Savaşı sonrası’nda Ermenilerin soykırıma uğradıklarının basın ve yayın yoluyla propogandasının yapılması gibi”..

Yorumlar kapatıldı.