İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dini liderler sitemkâr

DHA – HATAY – ‘Hatay 1. Medeniyetler Buluşması’ kapsamındaki ‘Dinlerin Medeniyetlere Katkıları’ paneli, Hıristiyan, Musevi ve Ermeni cemaatlerinin dini liderlerinin sitemlerine sahne oldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun yönettiği dünkü panelde öne çıkan mesajlar şöyle:

Türkiye Musevileri Hahambaşı İzak Haleva: Küresel açlık, başta AIDS olmak üzere salgın hastalıklar arttı. Eşcinsellik giderek yaygınlaşıyor, hatta eşcinsel evliliklere meşruiyet de kazandırılmaya çalışılıyor. Hırsızlık, gasp, ırza geçme, birçok suç türü ve ahlaksızlık aldı başını gidiyor. Peki, medeniyetler ne yapıyor? Her saat başı yüz milyon doları tanka, topa, mermiye harcıyor. Eğer medeniyet buysa, ben medeni olmaktan çoktan vazgeçtim.”

Fener Rum Patriği Bartholomeos: Musevi ve Müslüman kardeşlerimizle diyaloglarımızda ortak noktalarımızı ön plana çıkarmaya çalıştık. Ancak dünyaya diyalog alanında örnek teşkil edebilecek Anadolu’nun birlikte yaşama tecrübesinin gereğince kavranabildiği inancında değiliz.

Ayinlerimizi gövde gösterisi, ziyaretlerimizi misyonerlik olarak algılayan zihniyeti anlamakta güçlük çekiyoruz. Patrikhanemiz ve cemaatimiz üzerinden politika yapmaya çalışanları üzüntüyle karşılıyoruz.”

Türk Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan: Dünya savaşlar, uluslararası nefret kampanyalarıyla dolu, buna karşın insanlar sevgi ve barıştan söz ediyor. Bu çelişki, inancın gereğinin yapılmamasından kaynaklanıyor. Ülkeleri yönetenler yanlıştan dönme yolunu seçmek yerine yanlışı allıyor, pulluyor. Doğru yolun rehberi olan dinler de bu çarpıtmaya alet ediliyor.

Türkiye Süryani Ortodoks Patrik Vekili Yusuf Çetin, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Yusuf Sağ, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Paul Yaigi, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Luigi Padovese ve Türkiye Keldani Asuri Cemaati Patrik Vekili François Yakan da ‘küreselleşme ve din’ konusunu değerlendirdi.

Papa mesaj gönderdi

Medeniyetler Buluşması’na bir mesaj gönderen Papa 16’ncı Benediktus ise şunları söyledi: “Antakya’daki İsa’nın takipçileri ilk adlandırılmış Hıristiyanlardır. Bu da, İncil’in mesajının tüm etnik ve kültürel sınırları aştığının göstergesidir. Bu, tanrının tüm insanlık için planı uyarınca bir uzlaşma ve barış mesajıdır.”

Yorumlar kapatıldı.