İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

YeniCag: BAŞBAKAN, ERMENİCİLERİ SAVUNDU

Türk adaleti, Türk milletine küfür etmek
için buluşan Ermenicilerin ihanetine “Dur” dedi. Başbakan Tayyip
Erdoğan İstanbul 4.İdare Mahkemesi’nin milli kararını yargıya
müdahale anlamına gelecek şu kelimelerle eleştirdi:
“Özellikle demokratik bir ülkede düşüncenin, fikrin
açıklanacağı bir organizasyonda bu şekilde bir kararın
alınmasını doğrusu tasvip etmem mümkün değil. Hele hele ‘daha
ileri bir demokrasi, daha özgür bir Türkiye’ dediğimiz
bir dönemde. Siz bir düşünceyi beğenmeyebilirsiniz,
tasvip etmeyebilirsiniz, ama bunun açıklanmasını, bu şekildeki
bir engelleme ile giremezsiniz.”

TEPKİLER SONUÇ VERDİ

Ermenicilere yargı tokadı

Büyük tartışmalara neden olan Boğaziçi’ndeki Ermeni
Konferansı ile ilgili olarak İstanbul 4.İdare Mahkemesi
yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Mayıs ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenmesi
düşünülen “İmparatorluğun Çöküş
Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi
Sorunları” başlıklı konferans gelen tepkiler üzerine Eylül
ayına ertelenmişti. Dün de bugün başlaması planlanan Ermeni
Konferansı hakkında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE

İstanbul 4.İdare Mahkemesi, bazı ara kararların yerine getirilmesi ve
davalı Boğaziçi ile Sabancı üniversitelerinden savunma
alınıncaya kadar “İmparatorluğun Çöküş Döneminde
Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları”
başlıklı konferansın yürütmesini durdurdu. Hukukçular
Birliği Derneği ile bazı avukatların yürütmenin durdurulması
istemiyle açtığı davadaki karar, oy çokluğu ile alındı.
Hukukçular Birliği yönetim kurulu adına Avukat Kemal
Kireçsiz tarafından ilgili makamlara gönderilen yazıda
şöyle denildi: “23-24,25 Eylül 2005 tarihleri arasında
düzenlenmesi planlanan Osmanlı İmparatorluğu’nun son
dönemindeki Ermenilerin sorunları isimli konferansınız hakkında
İstanbul 4.İdare Mahkemesi’nin 2005/2282 E sayılı dosyasından 19.9.2005
tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Mahkeme
kararını aynen tatbit etmenizi aksi taktirde, gerekli cezai
yaptırılmarın uygulanması için Cumhuriyet Savcılığı’na
suç duyurusunda bulunacağımızı ihbar ve ihtar ederiz.”

Tayyip’ten yargıya şok eleştiri

İstanbul 4.İdare Mahkemesi’nin kararını değerlendiren Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, “Demokratik bir ülkede düşüncenin,
fikrin açıklanacağı bir organizasyonda bu şekilde bir kararın
alınmasını doğrusu tasvip etmem mümkün değil” dedi. Katıldığı
bir açılışın ardından soruları cevaplayan Başbakan Erdoğan, şu
değerlendirmeyi yaptı: “İdare mahkemesi böyle bir karar vermiş.
Özellikle demokratik bir ülkede düşüncenin, fikrin
açıklanacağı bir organizasyonda bu şekilde bir kararın
alınmasını doğrusu tasvip etmem mümkün değil. Hele hele ‘daha
ileri bir demokrasi, daha özgür bir Türkiye’ dediğimiz
bir dönemde. Siz bir düşünceyi beğenmeyebilirsiniz,
tasvip etmeyebilirsiniz, ama bunun açıklanmasını,
önüne gelip de bu şekildeki bir engelleme ile giremezsiniz.
Kaldı ki daha yapılmamış olan, ne konuşulacağı belli olmayan böyle
bir düşünce platformunu engellemenin, ben demokrasiyle,
özgürlüklerle, çağdaşlıkla bağdaşır olduğuna
inanmıyorum.”

Bilimadamları isyan etmişti

İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi’den de 50
öğretim üyesi, Ermeni konferasının hiçbir bilimsel
yanının bulunmadığına vurgu yapmıştı. Konferansın tamamen siyasi
sebeblerle yapıldığını dikkat çeken bir bildiri yayınlayan
bilimadamları şu görüşleri dile getirmişlerdi:

* Üniversiteler her türlü bilimsel araştırmanın ve
geliştirmenin yapıldığı, her tür konunun ve sorunların bilimsel
olarak tartışıldığı, bilimsel bilginin üretildiği ve
öğretildiği kurumlardır.

* Ortaya çıkan doğrultuda, kamuoyuna, keza dış dünyaya, tek
yönlü görüşlerin siyasi bir malzeme
biçiminde telkin edilecek olmasını, engizisyonvari bir
dayatmadan farklı görmüyor, çok yadırgıyoruz.

* Bu çerçevede, temeli kabul edilmez olarak atılan bir
sempozyumdan çıkacak sonuçların bilimsel bir yansızlığın
gereklerini yerine getirmeye yetmeyeceğine dikkat çekiyoruz.

Şandır: AKP’nin tavrı belirsiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şandır, Başbakan Tayyip Erdoğan,
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile Adalet Bakanı Cemil
Çiçek’in en kısa sürede “Ermeni soykırım”
iddialarını kabul etmediklerini topluma açıklamaları gerektiğini
kaydetti. Şandır, Avrupa ülkesi meclislerinde ve son olarak ABD
Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi’nde, Türklerin
“Ermeni soykırımı” yaptığı yönünde kararlar alındığını ifade
etti. Bu çerçevede, iddiaların Türkiye tarafından
tanınması ve mağdurların yakınlarına tazminat ödenmesinin talep
edildiğini hatırlatan Şandır, şöyle dedi: “Tüm bu gelişmeler
ve bu konuda AKP hükümetinin tepkisiz ve belirsiz tavrı,
hükümetin kapalı kapılar arkasında birilerine ‘Ermeni
soykırımını’ kabul edeceğine söz vermiş olabileceği endişesini
güçlendirmiştir.

Yaşar Okuyan: İhanet toplantısı

Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan, hakkında
yürütmenin durudurulması kararı olan Ermeni konferansının
“ihanet toplantısı” olduğunu belirterek, konferansın tek yanlı olduğunu
söyledi. Okuyan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
(MKYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Okuyan,
“Bu devletin Adalet Bakanı bu toplantıya karşı çıkmıştır. Bu
toplantı kabul edilemez” diye konuştu. Hatay’da “Medeniyetler
Buluşması” toplantısı düzenlenmesini de eleştiren Okuyan,
medeniyetler buluşmasından yana olduklarını ancak Hatay’da yapılacak
toplantının “Başka anlamlar taşıdığını” belirtti.

İP: Cumhuriyete sahip çıkalım

İŞÇİ Partisi Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Semih Koray,
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Ermeni konferansına ilişkin
olarak, “Bilim ve Türkiye adına tüm üniversitelerimizi
ve ilgili kuruluşlarımızı bu konferansa karşı tutum almaya, cumhuriyet
devrimimize sahip çıkmaya çağırıyoruz”
açıklamasında bulunmuştu. Koray, düzenlediği basın
toplantısında daha önce ertelenen konferansın “özgür ve
eleştirel” bir toplantı olacağı yönündeki görüşlere
katılmadıklarını belirtmişti. Toplantının düzenleniş
biçiminden amacın herhangi bir konunun bilimsel düzlemde
tartışılması olmadığını belirten Koray şunları kaydetmişti: Ermeni
sorununa eleştirel olduğu iddia edilen yaklaşımın bu konudaki resmi
söyleme bir meydan okuma girişiminden ibarettir.”

Başoğlu, Bush’a kitap gönderdi

Türkiye Sağlık İşverenleri (Sağlık-İş) Sendikası Genel Başkanı
Mustafa Başoğlu, ABD Başkanı George Bush, Avrupa Parlamentosu Başkanı
Josep Borrel ile uluslararası bazı sivil toplum kuruluşlarına,
Genelkurmay Başkanlığı’nın hazırladığı “Arşiv Belgeleriyle Ermeni
Faaliyetleri” adlı kitabı gönderdi. Başoğlu, uluslararası alanda
sivil toplum örgütlerini bilgilendirerek, “Türklerin
Ermeni soykırımı diye bir suç işlemediğini ve tarihinde
böyle bir şey olmadığını anlatmayı” amaçladıklarını
söyledi. Başoğlu, “Ermeni Konferansı”na davetli olanlara da bu
kitabın Türkçesini göndereceklerini de bildirdi.

Tantan: Konferans dış bağlantılı

Tantan, sözde “Ermeni Soykırımı Konferansı”nın ilk kez 2000
yılında, Ermeni asıllı Amerikalı Profesör Suny önderliğinde
Chicago’da yapıldığını belirtti.

Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan, mahkemenin hakkında
yürütme kararı verdiği Boğaziçi
Üniversitesi’ndeki “İmparatorluğun Çöküş
Döneminde Osmanlı Ermenileri” konulu konferansın, Türk Ulusal
Kurtuluş Savaşı’nı küçük düşürmeye
yönelik bir projenin ilk adımı olduğunu söyledi. Tantan,
Türkiye Cumhuriyeti’nin, soykırım suçlusu ilan edilerek
yıkılmasını amaçlayan bir çalışmanın, yabancı gizli
servisler ve üniversiteler tarafından uzun yıllardır
yürütüldüğünü ifade etti. Yurt Partisi
Genel Başkanı Saadettin Tantan, sözde “Ermeni Soykırımı
Konferansı”nın ilk kez 2000 yılında, Ermeni asıllı Amerikalı
Profesör Suny önderliğinde Chicago’da yapıldığını belirterek,
şunları kaydetti: “5 yıl sonra soykırımcı hocalar, Boğaziçi,
Sabancı ve Bilgi üniversitelerini kullanarak, ‘İstanbul Ermeni
Konferansı’ düzenliyor. Acı olan milli üniversitelerimizin
demokrasi adına oyuna gelmeleridir.” Tantan, Hükümeti bu
konuda devletin elindeki belgeleri ve istihbarat raporlarını
açıklamaya davet etti.

ISMARLAMA

Söz konusu konferansın parayla yapılan ısmarlama bir toplantı
olduğunu ifade eden Tantan. Düzenleyenlerin Amerika, Avrupa
birliği ve George Sorosla olan bağlantıları herkesce bilinmektedir.
Soykırımcı Hocalara paranın nereden geldiğini araştırmak lazım” dedi.
Tantan, Amerikan Ermenilerinin AAA adlı birlik oluşturarak sözde
soykırımı dünyaya kabul ettirebilmek için yılda 15 milyon
dolara yakın bir para harcadıklarını söyledi.

Yorumlar kapatıldı.