İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bugun: Medeniyetler Antakya’da buluşuyor

25-29 Eylül tarihleri arasında birincisi gerçekleşecek
olan “Uluslar arası Hatay (Antakya) medeniyetler buluşması”, Pazar
günü, Sayın Başbakan’ın teşrifleri ve açış
konuşmasıyla başlayacak. Bu geniş katılımlı uluslar arası toplantı,
Avrupa Birliği sürecinde önemli bir dönemeç olan
3 Ekim tarihi öncesinde, Türkiye’nin Avrupa’ya ve
dünyaya vereceği önemli mesajlar içermektedir.
Çalışkan, gayretli ve başarılı Vali, Sayın Abdülkadir
Sarı’nın olağanüstü çabaları; değerli ilim adamı,
saygı değer İl Müftüsü, Mustafa Varlı’nın
büyük azmi; “Hatay Evrensel Değerleri Koruma Derneği”nin
özverili katkılarıyla gerçekleşen bu organizasyonda,
yüz civarında bilim adamı, “medeniyetler çatışması” tezine
karşı geliştirilecek olan “medeniyetler ittifakı” başta olmak
üzere, dünyamızın bugün karşı karşıya bulunduğu pek
çok sorunu tartışacak.

***

Yüz yıllardır, medeniyetlere beşiklik eden, dinlerin ve
kültürlerin buluşma noktası ve Türk- İslam uygarlığının
canlı örneği olan bu güzel yöremizin, geçmişten
günümüze sürüp gelen tarihi tecrübesi
dünyanın gözleri önüne serilecek. Asırlarca farklı
ırklara ve dinlere mensup, değişik dilleri konuşan ve ayrı mezheplere
bağlı insanların, nasıl birbirileriyle kavga etmeden, barış ve
hoşgörü içerisinde bir arada yaşama başarısı
gösterdikleri örnekleriyle anlatılacak.

***

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Rum Ortodoks
Patriği Sayın I. Bertholomeus, Türkiye Musevileri Hahambaşı Sayın
İzak Haleva, Ermeni Gregoryen Patriği Sayın Mesrop Mutafyan, Vatican’ın
Ankara Büyükelçisi, Antakya Süryani Patriği,
Amerika Birleşik Devletleri Süryani Metropoliti, Katolik Kilisesi
Episkoposu başta olmak üzere değişik ülkelerden gelecek din
önderleri, dinler, kültürler ve medeniyetler arası
diyalog ve uyum konularında görüşlerini açıklayacaklar.

***

Bilimsel toplantılar, folklorik etkinlikler, çevre
gezileriyle dört gün boyunca bölgenin tarihi ve
kültürel zenginlikleri gelen misafirlere tanıtılacak. Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi kampusunda gerçekleşecek olan
uluslar arası sempozyumda, “Medeniyetler buluşması”, “uygarlık ve
evrensellik”, “Antakya’da kültür ve kimlik”, “Antakya’da dini
oluşumlar”, “Osmanlı’da birlikte yaşama tecrübesi”, “diyalogun
felsefi arka planı”, “Antakya’da sosyo-kültürel miras”,
“Birlikte yaşamanın teolojik temelleri”, “Antakya’da inançların
sosyal tezahürü” başlıkları altında toplam 35 ayrı bildiri
sunulacak.

***

Asi nehri ile Silpius (Habibü’n-Neccâr) dağı arasındaki
meyilli arazide yer alan Antakya, Büyük İskender’in
komutanlarından Seleukos tarafından babası Antioche adına kurulmuştur.
Roma İmparatorluğu döneminde Suriye eyaletinin merkezi olan
Antakya, Roma ve İskenderiye’den sonra imparatorluğun
üçüncü büyük kenti idi. Hıristiyanlık,
Kudüs’ten sonra ilk defa burada yayıldı, Hz. İsa’ya inanlara ilk
kez burada “Hıristiyan” adı verildi ve ilk Hıristiyan Kilisesi (Saint
Pierre) burada kuruldu. V. yüz yılda Patriklik merkezi haline
getirilen bu kentin Patriği, İstanbul ve İskenderiye Patrikleri ile
aynı seviyede idi.

Yorumlar kapatıldı.