İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

BIANET: Konferans İçin Yeni Adres Bilgi Üniversitesi

İdare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesi
üzerine açıklandığı tarihte yapılamayan Osmanlı Ermenileri
Konferansı için yeni adres Bilgi Üniversitesi.

Bugün sabah saatlerinde başlayan toplantının ardından, konferansız
Hazırlık Komitesi adına bir açıklama yapan Doç Dr. Halil
Berktay, “Bilgi Üniversitesi’nden yararlanmak için
girişimde bulunmaya karar verdiklerini, diğer yer olanaklarını da
araştırmaya devam ettiklerini” söyledi.

Berktay’ın okuduğu ortak açıklamada, Hazırlık Komitesi, İstanbul
4. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararının “ifade
özgürlüğünün evrensel kurallarını ve bunları
düzenleyen Anayasa maddelerini çiğnediğini” belirtti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin Hukukçular Birliği Derneği’nin
açtığı davada aldığı “yürütmeyi durdurma” kararı
nedeniyle, konferans bugün başlayamadı; Boğaziçi ve Sabancı
Üniversitesi Rektörlükleri, karara itiraz için
bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

“En kısa zamanda yapılmalı”

Prof. Dr. Murat Belge, Doç. Dr. Halil Berktay, Prof. Dr. Selim
Deringil, Prof. Dr. Edhem Eldem, Prof. Dr. Çağlar Keyder,
Doç. Dr. Cemil Koçak, Prof. Dr. Nükhet Sirman ve
Yard. Doç Dr. Akşin Somel’den oluşan Konferans Hazırlık
Komitesi’nin ortak açıklama metni şöyle:

“Bilindiği gibi İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin kararı sonucunda,
“İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı
Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları” konferansı,
planlandığı gün ve yerde yapılamadı. Aşağıda imzası bulunan
konferans düzenleyicileri, mahkemenin yetkisinin dışına
çıkarak bilim alanına ağır şekilde müdahale ettiğini
düşünüyor.

“Katılımcı olarak kimlerin davet edileceği ve bunların bilimsel ve
mesleki yetkinlikleri yargı kapsamında değil. Karar, ifade
özgürlüğünün evrensel kuralarını ve bunu
düzenleyen Anayasa maddelerini çiğniyor.

“Konferansın her türlü engellemeye karşın en kısa zamanda
yapılmasında, demokrasi, bilimsel özgürlük ve
özerklik açısında ihmal edilemeyecek aciliyet
görüyoruz. Bilgi Üniversitesi’nden yararlanmak
için girişimde bulunmaya karar verdik. Diğer yer olanaklarını da
araştırmakta olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.”

Konferansta neler konuşulacaktı?

Konferansın daha önce ilan edilen programında şu oturumlar yer
alıyordu:

Sorunlara toplu bakış

Halil Berktay Resmî söylem ne diyor ?
Selim Deringil Ermeni meselesi ve Arşiv : “Belgenin boğazına sarılmak”
Murat Belge Demokrasi açısından Ermeni sorunu

Dünya ile Türkiye arasında, bilgi ve algılama farkları

Osman Köker Tehcir öncesinde Osmanlı devletinde Ermeni varlığı
Fikret Adanır Kıyım, soykırım ve tarihçilik
Fatma Müge Göçek Bir bilgi birikimi olarak
Chicago-Salzburg süreci
Nazan Maksudyan Genel dünya ve 20. yüzyıl
tarihçilerinde 1915-16 olayları

Balkan Savaşları öncesi “eski düzen”

Akşin Somel Ermeni okulları ve Abdülhamid rejimi (1876-1908)
Oktay Özel Muhacirler, yerliler ve gayrimüslimler :
Osmanlı’nın son döneminde Karadeniz’de toplumsal uyumun sınırları
üzerine bazı gözlemler
Edhem Eldem 1896 İstanbul Ermeni olayları
Meltem Toksöz Adana Ermenileri ve 1909 “iğtişaşı”

Kopma noktası: 1912-1915

Stefan Yerasimos 1915’e gelirken : Ermeni özerkliği, Zeytun ve Van
olayları
Nesim Şeker Ermeni meselesi ve “demografi mühendisliği”
RoberKoptaş Krikor Zohrab, Vahan Papazyan ve Karekin Pastırmacıyan’ın
kalemlerinden, 1914 Ermeni reformu ile İttihatçı-Taşnak
müzakereleri
Elif Şafak Zabel Yesayan ve “sakıncalı Ermeni entelektüeller”
listesi

Tehcir ve sonrası

Fuat Dündar İttihat ve Terakki’nin iskân politikası
(1913-1918)
Taner Akçam İmha edilenleri ve kalanlarıyla Osmanlı belgeleri
ışığında, İttihat ve Terakki yöneticilerinde soykırım kastı ve
soykırımın organizasyonu
Cemil Koçak Teşkilât-ı Mahsusa’yı nasıl bilirsiniz ?

Facia ve kurtuluş öyküleri

Sarkis Seropyan Acı bir tarihin içinden vicdan manzaraları
Fethiye Çetin Heranuş’tan Seher’e, bir “kurtuluş”
öyküsü
İrfan Palalı Tehcirin çocuğu Fatma Ane
Aykut Kansu Tehcirden sağ kalanların hikâyesini düşünmek

Anılar ve tanıklıklar

Hülya Adak Anılarda Ermeni sorunu
Ahmet Kuyaş İttihatçılar ne diyor ?
Gündüz Vassaf Saatli Maarif Takvimi’nde-Ermeniler
Cevdet Aykan Anıların anlamı ve zamanın, politikanın sorumluluğu

Bir yüzleşme eşiğinden, tabuların oluşmasına

Ayhan Aktar Osmanlı Meclisi’nde Ermeni meselesi: Kasım-Aralık 1918
Erol Köroğlu Türk edebiyatında unutma ve hatırlama
örnekleri: Suskunluğun farklı kırılma noktaları
Baskın Oran Bir tabunun kökenleri: Türkiye kamuoyunun Ermeni
sorunundaki tarihsel-psikolojik tıkanışı

Ermenilik halleri

Hrant Dink Dünyada ve Türkiye’de Ermeni kimliğinin yeni
cümleleri
Ferhat Kentel Türkiye ve Ermenistan toplumları: Sınırlar ve
önyargılar
Karin Karakaşlı, Ferhat Kentel, Günay Göksu Özdoğan,
Füsun Üstel Türkiye’de Ermeni olmak : Cemaat, birey,
yurttaş
Melissa Bilal Geçmiş ile bugün arasına sıkıştırılmış bir
kimlik: Türkiye’de Ermeni olma deneyimi
Ayşe Gül Altınay İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin
yeniden keşfi

Ermeni sorunu ve Türkiye demokrasisi

Ali Bayramoğlu Türkiye toplumunda Ermeni meselesine bakış ve
yaklaşımlar
Etyen Mahcupyan Türkiye’de millî kimliğin kurucu öğesi
olarak tarih algısı / zihniyet ilişkisi
Ahmet İnsel Türk siyasetinde iç düşman kavramı ve
Ermeni sorunu
Murat Paker Türkiye’deki egemen politik kültürün
psikanalitik değerlendirmesi bağlamında Türk-Ermeni meselesi
Şahin Alpay Türk-Ermeni dostluğunun yeniden tesisi için ne
yapılabilir ?

Panel: Basın özgürlüğü ve Ermeni sorunu

Yavuz Baydar (Sabah)
Kürşat Bumin (Yeni Şafak)
Oral Çalışlar (Cumhuriyet)
Ahmet Hakan (Hürriyet)
Fehmi Koru (Yeni Şafak)

Panel : Bugün ve gelecek

Bir diplomat: Temel İskit
Bir hukukçu : Turgut Tarhanlı
Bir yayıncı: Ragıp Zarakolu
Bir politikacı: Cem Özdemir
Bir tarihçi: Mete Tunçay

Yorumlar kapatıldı.