İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Arslan Tekin: Taşnakçı komite reisleri Belge, Berktay, Deringil çok memnundur şimdi – YeniCag

ABD”nin Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonunda
Ermenilerin iki tasarısı 7-40 ve 11-35 oranıyla geçti. Hem de
Başbakan Tayyip Erdoğan New York”tayken… Bu oran çok
yüksektir ve Temsilciler Meclisinde de tasarıların kabul
edileceğini göstermektedir. G. W. Bush artık zor engel olur.

ABD”de büyük farkla Ermeni iddialarının kabul edilmesi,
Türkiye”de Taşnakçı-Hınçakçı komitelerin
reisleri Halil Berktay, Murat Belge, S. Deringil ve gibilerini
ziyadesiyle sevindirmiştir. Çünkü bu
Taşnakçı-Hınçakçı reisler devlete de nüfuz
etmişler, devletin üniversitesi Boğaziçi”nde “Türkler
Ermenileri kesmiştir.” neticesini önceden ilân ettikleri bir
sempozyum düzenlemişlerdir.

Sempozyum 23-25 Eylül tarihleri arasında… Boğaziçi
Üniversitesinin rektörünün işbirlikçisi
Türkiye”nin en zengininin Türk halkından kazandığı parayla
kurduğu Sabancı Üniversitesinin rektörüdür.

Halkımızın nasıl kuşatıldığı, nasıl çaresiz bırakılmak, nasıl
boğulmak istendiğini anlayın!…

ABD”de tasarının komisyonda dahi olsa büyük farkla kabul
edilmesi bu sempozyumu daha önemli kılmaktadır.

***

Hükûmetin, bir devlet üniversitesiyle, bu topraklarda
kurulu bir vakıf üniversitesinin işbirlikçiliğiyle
yapılacak Türk milleti aleyhine bir sempozyuma izin vermesi, hatta
teşvik etmesi (Başbakan Erdoğan mayısta yapılacakken Türk
milletinin kararlı tutumuyla ertelenen sempozyumun eylülde
yapılmasını bizzat Boğaziçi dekanından istemişti.) devletin
kendisini inkârı demektir.

Tayyip Erdoğan, New York”ta Yahudi lobisinden Ermeni tasarısının
engellenmesi için yardım talep etti. Ama beri tarafta kendi
ülkesinde Taşnakçı-Hınçakçı komitelerin
reislerinin at koşturmasına, “Türkler Ermenileri kesmiştir.”
sempozyumu düzenlenmesine izin veriyor ve hatta teşvik ediyor. “Bu
ne perhiz bu ne lahana turşusu!” demezler mi?

Erdoğan”ın çelişkilerine alıştık…

İsveç”te, “Kürt sorunu yoktur.” derken, Ankara”da eski
komünistler (İçlerinde askere silâh çeken,
insanlarımızı katleden de var.) ve dolgu maddesi yeni
İslâmcılarla yaptığı skandal toplantıda “Kürt sorunu
vardır.” demiş, tarihle yüzleşmekten bahsetmiştir.

Talabanî, Erdoğan”a sormuş: “Öcalan İmralı”dıan PKK”yı
nasıl yönetiyor?”

Bizimki cevap vermiş: “Bu demokrasidir.”

Ermeni tasarısı Temsilciler Meclisinden geçerse
hükûmetin Bush”a söyleyeceği hiçbir
sözü yoktur.

Çünkü Bush: “Siz kendi topraklarınızda, kendi
üniversitenizde Ermenilerin iddialarını kabul ettiktan sonra ben
Temsilciler Meclisini nasıl ikna ederim!” diyecektir.

Öcalan”ın İmralı”dan PKK”yı yönetmesi, askerimizi,
insanlarımızı öldürtmesi demokrasinin gereğidir!…
“Türkler Ermenileri kesmiştir.” sempozyumu düzenlenmesi de
demokrasi gereğidir!….

Eh… Ermeni tasarının Temsilciler Meclisinden geçmesi de
demokrasi gereğidir!

***

Hükûmetten umudumuzu kestik… Hükûmet nerede
duracağını, nerede yürüyeceğini bilmiyor.

Tek dayanağımız halkımızdır… Temsilin ne manaya geldiğini,
demokrasinin sınırlarının ne olduğunu halkımız öğretecektir.

23 Eylülde hepimiz Boğaziçi Üniversitesindeyiz… Her
ilden temsilciler gelmelidir. İstanbul”da her semtten otobüs
kaldırılmalıdır. Taşnakçı-Hınçakçı komite
reislerine sempozyumun nasıl yapılacağı öğretilmelidirler!

Halkımızın irfanı, komite reislerinin ilimlerinin çok
çok önünde!

Yorumlar kapatıldı.