İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri Konferansi Programi Aciklandi

İmparatorluğun
Çöküş Döneminde Osmanlı
Ermenileri :

Bilimsel
Sorumluluk ve Demokrasi
Sorunları

 

 

 

 

23 – 24 – 25
Eylül 2005

 

Boğaziçi
Üniversitesi

Garanti
Kültür Merkezi

Ayhan Şahenk
Salonu

 

 

 

,

Hazırlık Komitesi

 

Murat Belge
(Prof Dr, Bilgi
Üniversitesi Kar
şılaştırmalı
Edebiyat Bölümü
başkanı),

Halil Berktay
(Doç Dr, Sabancı
Üniversitesi Tarih Programı koordinatörü),

Selim Deringil
(Prof Dr, Boğaziçi
Üniversitesi Tarih Bölümü başkanı),

Edhem Eldem
(Prof Dr, Boğaziçi
Üniversitesi Tarih Bölümü),

Çağlar
Keyder (Prof Dr, Boğaziçi
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü),

Cemil
Koçak (Doç Dr, Sabancı
Üniversitesi Tarih Programı),

Nükhet
Sirman (Prof Dr, Boğaziçi
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Akşin Somel (Yard
Doç Dr, Sabanc
ı
Üniversitesi Tarih
Programı)

 

 

Danışma Kurulu

 

Fikret Adanır
(Prof Dr, Bochum Ruhr
Üniversitesi, Almanya)

Engin Akarlı
(Prof Dr, Brown
Üniversitesi, ABD),

Taner
Akçam (Doç Dr, Minnesota
Üniversitesi, ABD),

Ayhan Aktar
(Prof Dr, Marmara
Üniversitesi),

Şeyla Benhabib (Prof
Dr, Yale
Üniversitesi, ABD),

Üstün
Ergüder (Prof Dr, Sabancı
Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü),

Fatma Müge
Göçek (Doç Dr, Michigan
Üniversitesi, ABD)

Nilüfer
Göle (Prof Dr, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Fransa),

Cemal Kafadar
(Prof Dr, Harvard
Üniversitesi, ABD),

Metin Kunt (Prof
Dr, Sabancı
Üniversitesi),

Şerif Mardin (Prof
Dr, Sabanc
ı Üniversitesi),

Oktay Özel
(Yard Doç Dr, Bilkent
Üniversitesi),

İlhan Tekeli
(Prof Dr, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi),

Mete
Tunçay (Prof Dr, Bilgi
Üniversitesi),

Stefan Yerasimos
(Prof Dr, Paris VIII
Üniversitesi, Fransa)

 

 

23
Eylül 2005 Cuma

 

Kayıt                                     
08:30

 

Açılış                                    
09:15

 

Selim
Deringil (Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü
başkanı)

 

1.
Oturum                            
09:30-10:40                        
Sorunlara toplu bakış

 

Şerif
Mardin                                                                         
oturum
başkan
ı    

 

Halil
Berktay                                                                        
Resmî
söylem ne diyor ?

Selim
Deringil                                                                       
Ermeni
meselesi ve Ar
şiv
:
“Belgenin
boğazına sarı
lmak”

Murat
Belge                                                                         
Demokrasi
açısı
ndan
Ermeni sorunu
                                                                

Kahve
molası                       
10:40-11:10

 

2.
Oturum                            
11:10-13:00

                       
Dünya ile Türkiye
arasında, bilgi ve algılama farkları

 

Üstün
Ergüder                                                                     
oturum
ba
şkanı

 

Osman
Köker                                                                       
Tehcir
öncesinde Osmanlı devletinde Ermeni varlığı

Fikret
Adanır                                                                        
yım,
soykırım ve
tarihçilik

Fatma
Müge Göçek                                                             
Bir
bilgi birikimi olarak Chicago-Salzburg süreci

Nazan
Maksudyan                                                              
Genel
dünya ve 20. yüzyıl tarihçilerinde 1915-16 olayları

 

Öğle
yemeğ
i                        
13:00-14:00

 

3.
Oturum                            
14:00-15:40

                       
Balkan Savaşları
öncesi “eski düzen”

 

Hakan
Erdem                                                                        
oturum
başkanı

 

Akşin
Somel                                                                         
Ermeni
okulları ve Abdülhamid  rejimi (1876-1908)

Oktay
Özel                                                                            
Muhacirler,
yerliler ve gayrimüslimler : Osmanlı’nın son döneminde
Karadeniz’de toplumsal
uyumun sınırları üzerine bazı gözlemler

Edhem
Eldem                                                                       
1896
İstanbul Ermeni olayları

Meltem
Toksöz                                                                    
Adana
Ermenileri ve 1909 “iğtişaşı”

 

Kahve
molası                       
15:40-16:10

 

4.
Oturum                            
16:10-18:00                        
Kopma noktası :
1912-1915

 

Mete
Tunçay                                                                       
oturum
başkanı

 

Stefan
Yerasimos                                                
1915’e
gelirken : Ermeni özerkliği, Zeytun ve Van olayları            

Nesim
Şeker                                                                         
Ermeni
meselesi ve “demografi mühendisliği”

Rober
Kopta
ş
                                                                     
Krikor
Zohrab, Vahan Papazyan ve Karekin Past
ırmacıyan’ın

kalemlerinden,
1914 Ermeni reformu ile İttihatçı
-Taşnak

müzakereleri

Elif
Şafak                                                                               
Zabel
Yesayan ve “sakıncalı Ermeni entellektüeller” listesi

 

24
Eylül 2005 Cumartesi

 

Kayıt                                     
09:00

 

5.
Oturum                            
09:30-11:00
                        
Tehcir ve sonrası

 

Taha
Parla                                                                            
oturum
ba
şkanı

 

Fuat
Dündar                                                         
İttihat
ve Terakki’nin iskân politikası (1913-1918)

Taner
Akçam                                                                       
İmha
edilenleri ve kalanlarıyla Osmanlı belgeleri ışığında,

İttihat
ve Terakki yöneticilerinde
soykırım kastı ve soykırımın organizasyonu

Cemil
Koçak                                                                         
Teşkilât-ı
Mahsusa’yı nasıl bilirsiniz ?

 

Kahve
molası                       
11:00-11:30

 

6.
Oturum                            
11:30-13:20                        
Facia ve kurtulu
ş
öyküleri

 

Ferhunde
Özbay                                                                  
oturum
başkanı

 

Sarkis
Seropyan                                                                  
Acı
bir tarihin içinden vicdan manzaraları

Fethiye
Çetin                                                                       
Heranuş’tan
Seher’e, bir “kurtuluş” öyküsü

İrfan
Palalı         
                                                                  
Tehcirin
çocuğu Fatma Ane                                                              

Aykut
Kansu                                                                       
Tehcirden
sağ kalanların hikâyesini düşünmek

 

Öğle
yemeği                        
13:20-14:20

 

7.
Oturum                            
14:20-16:00
                        
Anılar ve
tanıklıklar

               

Ayşe
Öncü                                                                           
oturum
başkan
ı

 

Hülya
Adak                                                                          
Anılarda
Ermeni sorunu

Ahmet
Kuyaş                                                                      
İttihatçılar
ne diyor ?

Gündüz
Vassaf                                                                    
Saatli
Maarif Takvimi’nde Ermeniler

Cevdet
Aykan                                                                     
Anıların
anlamı ve zamanın, politikanın sorumluluğu

 

Kahve
arası                          
16:00-16:30

 

8.
Oturum                            
16:30-18:00                        
Bir yüzleşme eşiğinden,
tabuların oluşmasına

 

Selçuk
Esenbel                                                                    
oturum
başkanı                                                                                                                    
               

Ayhan
Aktar                                                                        
Osmanlı
Meclisi’nde Ermeni meselesi : Kasım-Aralık 1918

Erol
Köroğlu                                                                        
Türk
edebiyatında unutma ve hatırlama örnekleri :

                                                                                               
Suskunluğun
farklı kırılma noktaları

Baskın
Oran                                                         
Bir
tabunun kökenleri : Türkiye kamuoyunun

Ermeni
sorunundaki tarihsel-psikolojik tıkanışı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25
Eylül 2005 Pazar

 

Kayıt                                     
09:00

 

9.
Oturum                            
09:30-11:30                        
Ermenilik halleri

 

Nükhet
Sirman                                                                     
oturum
başkanı

 

Hrant
Dink                                                                            
Dünyada
ve Türkiye’de Ermeni kimliğinin yeni cümleleri

Ferhat
Kentel                                                                       
Türkiye
ve Ermenistan toplumları : Sınırlar ve önyargılar

Karin
Karakaşlı,                                                                   
Türkiye’de
Ermeni olmak : Cemaat, birey, yurttaş

Ferhat
Kentel,

Günay
Göksu Özdoğan,

Füsun
Üstel

Melissa
Bilal                                                                        
Geçmiş
ile bugün arasına sıkıştırılmış bir kimlik :

                                                                                               
Türkiye’de
Ermeni olma deneyimi

Ayşe
Gül Alt
ınay
                                                               
İ
ki
kitap, bir
sergi : Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi

 

Kahve
molası                       
11:30-12:00

 

10.
Oturum                          
12:00-13:40        
              
Ermeni
sorunu ve Türkiye demokrasisi

 

Murat
Belge                                                                         
oturum
başkanı    

                                                                                               

Ali
Bayramoğlu                                                                   
Türkiye
toplumunda Ermeni meselesine bakış ve yaklaşımlar

Etyen
Mahcupyan                                              
               
Türkiye’de millî kimliğin kurucu
ögesi olarak

tarih
algısı
/
zihniyet
ilişkisi

Ahmet
İnsel                                                         
Türk
siyasetinde iç dü
şman
kavram
ı ve
Ermeni
sorunu

Murat
Paker                                                                         
Türkiye’deki
egemen politik kültürün psikanalitik

değerlendirmesi
bağlamında Türk-Ermeni meselesi         

Şahin
Alpay                                                                         
Türk-Ermeni
dostluğunun yeniden tesisi için ne yapılabilir ?

 

Öğle
yemeği                        
13:40-14:40

 

11.
Oturum                          
14:30-16:00                        
Panel : Basın özgürlüğü
ve Ermeni sorunu

 

İsmet
Berkan                                                                        
oturum
başkanı    

 

Yavuz
Baydar                                                                      
(Sabah)                                                                                                 

Kürşat
Bumin                                                                       
(Yeni
Şafak)

Oral
Çalışlar                                                                          
(Cumhuriyet)

Ahmet
Hakan                                                                       
(Hürriyet)

Fehmi
Koru                                                                          
(Yeni
Şafak)

                                                               

Kahve
molası                       
16:00-16:30

 

12.
Oturum                          
16:30-18:30
       
               
Panel : Bugün ve
gelecek
                                 

 

Halil
Berktay                                                                        
oturum
başkanı    

                                                                                                                                                               

Bir
diplomat :                                                                        
Temel
İskit                                                            

Bir
hukukçu :                                                                        
Turgut
Tarhanlı

Bir
yayıncı :                                                                          
Ragıp
Zarakolu

Bir
politikacı :                                                                       
Cem
Özdemir                                                                                        

Bir
tarihçi :                                                                            
Mete
Tunçay

 

 

Hazırlık
Komitesi ve Danışma Kurulu
dışındaki katılımcılar

 

Hülya
Adak                                          
Sabancı
Üniversitesi : Dr (Karşılaştırmalı Edebiyat, Kültürel
Çalışmalar)

Şahin
Alpay                                         
Bahçeşehir
Üniversitesi : Dr (Siyaset Bilimi); Zaman gazetesi yazarı

Ayşe
Gül Altınay                                
Sabancı
Üniversitesi : Dr (Antropoloji, Kültürel
Çalışmalar)

Cevdet
Aykan                                     
Tıp
doktoru, eski Tokat milletvekili ve Sağlık Bakanı

Ali
Bayramoğlu                                   
Yeni
Şafak
gazetesi

Yavuz
Baydar                                      
Sabah
gazetesi

İsmet
Berkan                                        
Radikal
gazetesi

Melissa
Bilal                                        
Chicago
Üniversitesi : doktora öğrencisi (Etnomüzikoloji)

Kürşat
Bumin                                       
Yeni
Şafak
gazetesi

Ahmet
Hakan Coşkun                        
Hürriyet
gazetesi

Oral
Çalışlar                                          
Cumhuriyet
gazetesi

Fethiye
Çetin                                       
avukat,
Anneannem kitabının yazarı

Hrant
Dink                                            
Agos
gazetesi

Fuat
Dündar                                         
Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) : doktora öğrencisi

Hakan
Erdem                                        
Sabancı
Üniversitesi : Dr (Tarih)

Selçuk
Esenbel                                    
Boğaziçi
Üniversitesi : Prof Dr (Tarih)

Ahmet
İnsel                                         
Galatasaray
Üniversitesi : Prof Dr (Ekonomi)

Temel
İskit                                            
emekli
büyükelçi

Aykut
Kansu                                       
Bilgi
Üniversitesi : Doç Dr (Tarih)

Karin
Karakaşlı                                    
Agos
gazetesi

Ferhat
Kentel                                       
Bilgi
Üniversitesi : Dr (Sosyoloji)

Rober
Koptaş                                      
Boğaziçi
Üniversitesi : lisansüstü öğrencisi (Atatürk
Enstitüsü)

Fehmi
Koru                                          
Yeni
Şafak
gazetesi

Osman
Köker                                       
yayın
yönetmeni, Birzamanlar Yayıncılık

Erol
Köroğlu                                        
Sabancı
Üniversitesi : Dr (Edebiyat Tarihi, Kültürel
Çalışmalar)

Ahmet
Kuyaş                                      
Galatasaray
Üniversitesi : Dr (Tarih, Siyaset Bilimi)

Etyen
Mahcupyan                              
Zaman
gazetesi

Nazan
Maksudyan                              
Sabancı
Üniversitesi : doktora öğrencisi (Tarih)

Baskın
Oran                                         
Ankara
Siyasal Bilgiler Fakültesi : Prof Dr (Siyaset Bilimi)

Ayşe
Öncü                                           
Sabancı
Üniversitesi : Prof Dr (Sosyoloji, Kültürel
Çalışmalar)

Ferhunde
Özbay                                  
Boğaziçi
Üniversitesi : Prof Dr (Sosyoloji)

Cem
Özdemir                                        
Yeşiller
partisi milletvekili, Almanya

Günay
Göksu Özdoğan                      
Marmara
Üniversitesi : Prof Dr (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)

Murat
Paker                                         
Bilgi
Üniversitesi : Dr (Psikoloji)

İrfan
Palalı                                            
Ege
Üniversitesi : Doç Dr (Nörofizyoloji)

Taha
Parla                                            
Boğaziçi
Üniversitesi : Prof Dr (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)

Sarkis
Seropyan                                  
Agos
gazetesi

Elif
Şafak                                               
yazar,
edebiyatçı; Arizona Üniversitesi (ABD) : Dr (Yakın Doğu
Etütleri)

Nesim
Şeker                                         
Orta
Doğu Teknik Üniversitesi : Dr (Tarih)

Turgut
Tarhanlı                                   
Bilgi
Üniversitesi : Prof Dr (Uluslararası Hukuk)

Meltem
Toksöz                                    
Boğaziçi
Üniversitesi : Dr (Tarih)

Füsun
Üstel                                         
Marmara
Üniversitesi : Prof Dr (Kamu Yönetimi)

Gündüz
Vassaf                                    
Doç
Dr (Psikoloji); Radikal gazetesi yazarı

Ragıp
Zarakolu                                    
Belge
Yayınları yönetmeni

Yorumlar kapatıldı.