İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ermeniler ve biz

Özcan Ünlü

28 Mart 2005 Pazartesi

Nisan ayı yaklaşırken, eskimeyen ‘yeni’ tartışma tekrar alevleniyor. Ermeni lobileri, vakıfları ve derneklerinin bir bidon benzinle ateşe koştukları bugünlerde, Türk medyasının tavrı şaşırtıcı ve hatta ibret verici…

Geçen hafta (22 Mart 2005), Hürriyet gazetesinde “Tarihçilerimiz nerede?” başlıklı bir yazı kaleme alan Oktay Ekşi, makalesini “Bakın üç yıl önce resmen görevlendirilinceye kadar bu konuya eğilmek zahmetine katlanmayan Türk Tarih Kurumu’na söz söylemiyoruz. Çünkü son üç yılda ne yaptıklarını hâlâ göremediğimiz gibi umudumuz da yok” diye bitiriyor.

Hepimizin düştüğü bir yanlışı/yanılgıyı Ekşi de yapıyor; araştırmıyor…

Burada, Türk Tarih Kurumu’nu göklere çıkaracak değilim ancak yapılanları, konuşulanları, ortaya çıkan belgeleri ‘insaf’ ölçüleri çerçevesinde değerlendirmeli, hakkını teslim etmeliyiz.

Ekşi’nin yazısında belirttiği gibi, “80’e yakın üniversitenin bunca tarih kürsüsünde görev yapan çok sayıda akademisyen, kendi tarihine bu kadar uzak ve ilgisiz” davranmamalı; uluslararası arenada Türkler’i sadece Prof. Bernard Lewis, Prof. Stanford Shaw, Prof. Justin McCarthy, Samual Weems, Prof. Heath Lowry gibi isimler savunmamalı ama biz de, en azından, onlara sahip çıktığımız kadar kendi tarihçilerimize ve kurumlarımıza sahip çıkmalıyız.

***

Bugüne kadar Türk tarihçilerinin Ermeni meselesi üzerine dişe dokunur çapta eser ortaya koyamadıklarını kabul etmeliyiz ancak, bu konunun sadece üniversitelerle sınırlı kalmaması gerektiğini de bilmeliyiz.

Geçenlerde, ABD’de bir konferans veren Prof. Türkkaya Ataöv’e, salondan gelen tepkileri kaç gazete yazarı, tarihçi ve siyaset adamı doğru yorumladı ve gerekli notları aldı; yine geçen günlerde Prof. Mehmet Saray’ın sözde Ermeni soykırımı dolayısıyla dile getirdiği önemli bilgileri/ gerçekleri kaç siyaset adamı ajandasına kaydetti?

***

Türkiye’nin Ermeni meselesiyle ilgili akademik çalışmalarını, saha araştırmalarıyla da zenginleştirip gerekli yerlere ulaştıran ve kamuoyuyla paylaşan Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu’na destek vermeliyiz. Sadece kamuoyu desteği olarak değil, ilmi platformlarda ve siyaset dünyasında da kendini sorumlu hisseden insanların desteğiyle ancak meselenin üzerine gidilebileceğini, gidilmelisi gerektiğini bilmeliyiz…

Esat Uras, Kamuran Gürün, Yusuf Halaçoğlu, Mim Kemal Öke, Sadi Koçaş, Şinasi Orel, Bilal N. Şimşir gibi, birçoğu hayatta olmayan değerli tarihçi ve yazarların eserlerine yeniden dönüp bakmalıyız.

***

Ben şahsen, Türk Tarih Kurumu’nun konuyla ilgili hassasiyetini çok yakından biliyor ve ortaya koyduğu belgelerin, yayımladığı eserlerin önemine inanıyorum.

Türkiye’nin, sözde Ermeni soykırımı hakkında geliştireceği ‘resmi’ bakış açısına büyük katkılar sağlayacak bu araştırma ve yayınların dikkatle takip edilmesi ve kamuoyuna duyurulması gerektiğini düşünüyorum.

Tarihi, popüler kültürün tüketim malzemesi ve hatta dolgu unsuru olarak gören günümüz anlayışına karşı haysiyetli bir direniş noktası gibi duran Türk Tarih Kurumu ve onun başkanı Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun kapısının, konuyla ilgili merakı olan herkese açık durduğuna inanıyorum.

Bir de şuna inanıyorum: Ermeni meselesi sadece Türk Tarih Kurumu ve tarihçilerimizin çözebileceği bir konu olmaktan çıkmış, çoktandır, siyasi bir niteliğe bürünmüştür. Her iki ülke politikacılarının, ülkelerindeki tarihçilerle elele verip kangrene dönüşmüş problemin üstesinden gelme kararlığını göstermesi gerekmektedir.

***

Konuyla ilgili olarak Prof. Halaçoğlu’nun kaleme aldığı “Türk Tarihinde Ermeniler”, “Ermeni Tehciri ve Gerçekler”, “Ermeni Meselesiyle İlgili Birkaç Rus Kaynağı”, “Ermeniler: Sürgün ve Göç” (ortak kitap) ve Türk Tarih Kurumu yayınları arasında çıkan Erdal İlter’in “Türk Ermeni İlişkileri Bibliyografyası”, İbrahim Ethem Atnur’un “Osmanlı Yönetiminden Sovyet Yönetimine Kadar Nahçıvan”, Mim Kemal Öke’nin “The Armenian Question”, Halil Aytekin’in “Kıbrıs’ta Monarga (Boğaztepe ) Ermeni Lejyonu Kampı”, Salahi Sonyel’in “The Great War and the Tragedy of Anatolia (Turks and Armenians in the Maelstrom of Major Powers)”, Bilal N. Şimşir’in “Documents Diplomatiques Ottomans: Affaires Armeniennes”, Hasan Dilan’ın “Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları” (vb.) isimli eserlerinde dile getirdikleri gerçekleri herkesin bilmesi gerekiyor.

***

Önemli not: Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Fuat Bol ve politika yazıları ile gündemin nabzını tutan yazarımız İsmail Kapan, bu akşam saat 22.00’de, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu’nu “Çerçeveden Yansımalar” programında konuk ediyor. TGRT HABER kanalından yayınlanacak programda, Halaçoğlu, Ermeni meselesi üzerine Türkiye’nin tavrını, kendi görüşlerini ve kurumun yaptığı çalışmaları anlatacak. Bilgilerinize…

Yorumlar kapatıldı.