İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Soykırım iftiraları çığırından çıktı

Tufan TÜRENÇ

1915-16 yıllarında yaşanan olaylara ait belgeleri içeren arşivleri, ilgili bütün ülkeler açtığı halde, sadece Ermeniler hálá kilit altında tutuyorlar.

Hem Erivan’daki, hem de Boston’daki arşivler tarihçilerin bütün ısrarlarına rağmen bir türlü incelemeye açılmıyor.

Ama buna karşın Ermeniler sürekli olarak Türkler tarafından soykırım yapıldığını iddia ediyorlar.

Türkiye’nin, tarafsız tarihçilerin katılımıyla ortak araştırma yapılması önerilerinden devamlı kaçıyorlar.

Bu nedenle Ermeni iddiaları ciddiye alınamaz.

Ama başta Amerika olmak üzere hemen bütün Batılı ülkeler bu iddiaları bırakın ciddiye almayı, gerçek olarak kabul ediyorlar.

Bir toplantıda Ermeni Patriği Mutafyan’a patrikhane arşivlerinde 1915-16’ya ait belgeler bulunup bulunmadığı sorulmuştu.

Mutafyan da dürüstçe o yıllara ait arşivlerin önce Lübnan’a, oradan da Amerika’ya Boston’daki merkeze götürüldüğünü bildiğini, patrikhanede belge bulunmadığını söylemişti.

O yıllara ait önemli belgelerin Boston’da olduğunu Patrik de doğrulamıştı.

Bir milleti hem insanlık suçu işlemekle suçlayacaksınız, hem de elinizdeki belgeleri açıklamaktan korkacaksınız.

Bu dürüst ve onurlu bir davranış değildir.

* * *

Bugün Ermenilerin soykırım iddialarının en büyük dayanaklarından biri, hatta en önemlisi İngilizler tarafından hazırlatılan ‘Mavi Kitap’tır.

Bu kitabın ilginç öyküsü özetle şöyledir:

1916 yılında Wellington House adlı İngiliz gizli servisine bağlı Savaş Propaganda Bürosu, James Bryce adlı diplomat ile Bizans tarihçisi Arnold Toynbee’ye Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarında yaşayan Ermenilere karşı soykırım yaptığını anlatan bir kitap hazırlatırlar.

Başka yazarlara da, aynı tür bir kitap Almanlar için yazdırılır.

Amaç, İngiltere’nin savaş halinde olduğu Alman ve Osmanlı İmparatorlukları’nın prestijini sarsmak, Amerika Birleşik Devletleri’ni tahrik ederek savaşa sokmak.

Bunda başarılı da olunur. Amerika 1917 yılında savaşa girer.

Savaştan sonra 1925 yılında Almanya’nın isteği üzerine dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı Austin Chamberlain, Lordlar Kamarası’nda Almanlarla ilgili ‘Mavi Kitap’ın düzmece olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin böyle bir isteği olmadığı için Ermeni soykırımı iftirasını içeren ‘Mavi Kitap’ öylece kaldı.

* * *

Kitapta 150 Ermeni soykırıma tanık olduklarını anlatır. Ancak bunların kimlikleri verilmez. Hepsi için kod adı kullanılır.

Yıllar sonra Amerikalı tarihçi Justin McCarthy İngiliz belgelerini incelerken bir rastlantı sonucu bu kodların çözümlerini bulur.

Kodların karşılığı olan kimliklerin tümünün Taşnak Partisi militanlarına ait olduğunu belirler.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İstanbul’u işgal eden İngilizler tutuklayıp Malta’ya sürdükleri Osmanlı milletvekillerini yargılamak için Ermeni soykırım iddialarını kullanmak isterler.

El koydukları Osmanlı arşivlerini didik didik etmelerine karşın bu konuda suçlayıcı bir tek belge bulamazlar. Bu nedenle yargılama da yapılamaz.

Yıllar sonra Toynbee ‘Mavi Kitap’ı hazırlarken kullanıldıklarını bilmediklerini itiraf eder.

Görüldüğü gibi Türk milleti yıllardan beri sürdürülen aşağılık bir iftira kampanyası ile karşı karşıyadır.

Bunu önlemek için ciddi bir savaş vermek zorundayız.

Yorumlar kapatıldı.