İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

TOPKAPI OKULUNUN GELECEĞİ HAKKINDA GÖRÜŞME

ISTANBUL (Lraper Kilise Bülteni – 17/03/2005) –

Ermeni toplumunun yönetici ve hayıreverlerinden 48 kişi
16 Mart 2005 Çarşamba saat 17:00’de Kumkapı’daki Türkiye Ermenileri Patrikliği merkez binasında istişarede bulunmak üzere bir araya geldi.

Topkapı Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi Vakfı yöneticilerinin ve Topkapı Levon-Vartuhyan İlköğretim Okulu kurucu temsilcisi Dr. Yetvart Harput’un talep ettikleri istişari mahiyetteki toplantıya Patrik Mesrob II Hazretlerinin riyaset etti.
Toplantıyı başkanlığını Hayk Aslanyan’ın, sekreterliğini ise Krikor Döşemeciyan ile Raffi Bilal’in yaptıkları divan kurulu yönetti.

Yaklaşık ikibuçuk saat süren toplantıda, Topkapı Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mıgırdiç Avedikyan, Topkapı Okulu kurucu temsilcisi Dr. Yetvart Harput, okul müdiresi Ani Akşehirli ve iki kadrolu öğretmenden okulun sorunları, misyonu ve bugünkü durumu hakkında geniş bilgiler edinildi.

Efrim Bağ, Avedis Özgül, Mıgırdiç Timurcuoğlu, Baron Nalbant, Bedros Şirinoğlu, Hariton Muradoğlu, Boğos Hecinoğlu, Hosrof Köletavitoğlu, Dikran Gülmezgil, Dr. Takvor Anan, İrma Polat, Dr. Mardiros Yeniyorgan, Daniyel Antikacıyan, Anto Parunakyan, Mihran Ulikyan, Nazaret Binatlı, Dt. Vartan Erkol, Masis Yontan, Elmas Boz, Raffi Bilal, Kirkor Döşemeciyan, toplantıda söz aldılar, tespit ve değerlendirmelerde bulundular, düşüncelerini ifade ettiler.

Uzun ve kapsamlı müzakereler sonucunda Topkapı Levon-Vartuhyan İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören ve dördü dışında tümü diğer semtlerden taşınan öğrencilerin aynı güzergah üzerindeki diğer azınlık cemaat okullarında öğrenime devam etmeleri, okuldaki öğretmen kadrosunun ise diğer cemaat okullarına yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Kararı uygulamak üzere, koordinasyonunu Dikran Gülmezgil’in yapacağı altı kişilik bir heyet oluşturuldu.

“Kiliselerimizden veya okullarımızdan herhangi birinin kapa- tılması beni çok üzer,” diyen Patrik Hazretleri, sözlerini şöyle noktaladı: “Kilisemiz, inanç, örf ve adetlerimizin yanı sıra dil, edebiyat ve kültürümüzün bekası için de şartlar dahilinde, hatta şartları zorlayarak gerekeni her zaman yapmıştır. Ancak okul yöneticilerinin bu heyete sundukları kesin veriler işte ortada. Toplumumuzun verilerini iyi değerlendirmek, dikkatlı ve akılcı adımlar durumundayız.

Bu nedenle, bu heyetin kararına saygı duyuyorum. Bu kararı isteksizce onaylarken öğrenci ve öğretmenlerden herhangi birinin mağdur durumda kalmaması için gereken uygulamaların titizlikle yapılmasını rica ediyorum.”

Toplantıdan sonra Melkonyan ile Topkapı okullarının karşılaştırılmasından kaygı duyan bir yöneticiyi yanıtlayan Patrik Hazretleri şöyle dedi, “Gönül isterdi ki, Topkapı tedrisata devam edebilsin, ancak o başka bir mesele.

Melkonyan Enstitüsü ile Topkapı İlköğretim Okulu arasında ne gibi bir alaka olabilir ki? Melkonyan, Avrupa Birliği sınırları dahilinde kolej niteliğindeki tek Ermeni Lisesi’dir ve milyonlarca dolara varan bir fonu mevcuttur.

Topkapı İlköğretim Okulu ise İstanbul’daki 17 Ermeni cemaat okullarından birisidir, cemaatimizin gönüllü bağışları dışındaki herhangi bir kaynaktan yoksundur, okuldaki öğrenciler de, öğretmenler diğer semtlerden taşınarak Topkapı’ya getirilmektedir. Cemaatimiz bu tarihi okulu açık tutabilecek durumda olsaydı, şüphesiz tutardı.

“Ancak öyle görünüyor ki, biraz mevzuat biraz da sivil yöneticilerimiz arasındaki koordinasyon eksikliği nedeniyle vakıflarımızın mal varlığı gerekli düzeyde değerlendirilemediği için Topkapı’nın yanı sıra daha birçok okulumuz kaynak sıkıntısı çekmektedir. Yöneti- cilerimiz bir araya gelebilmeli ve ortak sorunlarına ortak çözümler üretme kararlılığını ve becerisini gösterebilmelidirler.”

Yorumlar kapatıldı.