İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

DÜNYA ERMENİLERİ BAŞPATRİĞİ VE KİLİKYA KATOĞİKOSU HEYETLERİNİN ORTAK TOPLANTISI

4-5 Mart 2005 tarihlerinde Başpatrik Karekin II ve Kilikya Katoğikosu Aram I’in direktifleriyle oluşturulan iki katoğikosluk heyetlerinin “Ermeni Kilisesi’nin Yenilenme Güncelliği” temalı günde taslağının oluşturulmasına yöneli danışma toplantısı gerçekleştirildi.

Heyetlere Dünya Ermenileri Başpatrikliğini temsilen Başpiskopos Hajak Barsamyan ve Kilikya katoğikosluğunu temsilen Başpiskopos Oşakan Çoloyan başkanlık etmekteydiler.

4 Martta Başpatrik Karekin II heyetleri kabul edip onları kusarken, toplantı esnasında; kilise hayatı, Ermeni Kilisesinin kimliği ve temel gündem maddeleri olan Ermeni Kilisesi tüzüğünin durumu, kilise idare ve tüzüğüne ilişkin tanımlamalar, ritüeller ve ayin hayatı, ruhanilerin hazırlanması, kiliselerarasıu ve dinlerarası ilişkiler, günümüz ahlaki ve sosyal sorunlarına karşı tavır, Ermeni halkının haklarının takipçiliği konuları 9 başlıkta değerlendirildi.

Toplantı sonunda oluşturulan taslağın Başpatrik Karekin II ve Kilikya Katoğikos’u Aram I’e sunulmasına karar verildi.

M.B.

Yorumlar kapatıldı.