İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

`Ermeni soykırımına dair belge yok´

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Yusuf Halaçoğlu, 50 binden fazla belge incelediklerini ve kesinlikle Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni soykırımı yaptığına dair bir tek belgeye rastlamadıklarını açıkladı.

TTK Başkanı Halaçoğlu, TBMM’de AB Uyum Komisyonu ve uluslararası komisyonların üyelerine Ermeni soykırımı iddialarına karşı belgeler hakkında bir brifing verdi. Brifingi TBMM Başkanı Bülent Arınç ile TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin de izledi.

Halaçoğlu, Ermeni soykırım iddiasında bulunanların 1921 yılından beri herkesin incelemesine açık olan Osmanlı Arşivi’ne bir kez bile girmediklerinin anlaşıldığını söyledi.

Bir bilim adamı tarafsızlığı içinde Ermeni soykırım iddialarını araştırdıklarını belirten Halaçoğlu, bu kapsamda sadece Osmanlı İmparatorluğu değil, iddia sahiplerinin ülkelerindeki arşivlere de girdiklerini ve 50 binden fazla belge incelediklerini ifade etti.

“Osmanlı’nın soykırım yaptığına dair tek bir belge yok”

İLGİLİ YORUMLAR

• Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Hikmet Özdemir, ABD ve Franasa’daki Ermeni diasporasının Türkiye aleyhine propaganda yaptığını söyledi.

• Fransız sağcı parlamenter Jacques Toubon Türkiye’nin sözde Ermeni soykırımınıka bul etmesini istemesine, Türkiye sert tepki gösterdi.

• 2004’te Osmanlı arşivlerini, incelemek için Ermenistan’dan sadece bir araştırmacı gelmiş.

Halaçoğlu, yaptıkları bu araştırma ve incelemeler sonucunda ise Osmanlı İmparatorluğu’nun soykırım yaptığına dair, bunu anımsatacak dahi tek bir belgeye ulaşamadıklarını vurguladı.

Halaçoğlu, Ermenilerin Doğu Anadolu’da bir devlet kurma istek ve çabalarını kanıtlayacak pek çok belge bulunduğunu, İngiltere ve Fransa’nın da bu çabaya katkı verdiklerini, hatta Ermenileri silahlandırdıklarına dair belgelerin bulunduğunu bildirdi.

Halaçoğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nun, askerlerin yollarının sık sık Ermeni çetelerince kesilmesi üzerine 450 ile 500 bin civarında Ermeni’yi ülke toprakları içinde ‘zorunlu göçe tabi’ tuttuğunu belirtti.

Şubat 1916’da zorunlu göçün durdurulduğunu ifade eden Halaçoğlu, dolayısıyla 338 bin Ermeni’nin göç bölgesine ulaştığını, geri kalanlarının da bulundukları bölgelere yerleştirildiğini ifade etti.

Halaçoğlu, yaptıkları araştırmalarda 6 bin 500 civarında Ermeni’nin katliama uğradığını, bir kısım Ermeni’nin de hastalık ve açlık gibi nedenlerle öldüğünü, böylece göç sırasında ölen toplam Ermeni’nin 100 bini aşmadığını söyledi.

Halaçoğlu, aynı dönemde salgın hastalıklar nedeniyle Türk ordusunun ve sivil halkın da büyük kayıpları olduğunu anımsattı.

Uluslararası sağlık ve yardım kuruluşlarının 1916 yılında Osmanlı topraklarında zorunlu göçe tabi tutulan 486 bin Ermeni’ye yardım yaptığının belgelerinin de bulunduğunu belirten Halaçoğlu, ”hiç bir devlet yok etmek istediği bir topluluk için uluslararası yardım ve sağlık kuruluşlarını davet eder mi? Sadece bu belge bile Osmanlı İmparatorluğu’nun soykırım yapmadığını ortaya koyuyor” dedi.

BM’ye başvuralım

TTK Başkanı Halaçoğlu, bazı çarpıcı belgelerle Ermeni soykırımı olmadığını anlatan 15-20 sayfalık broşürler hazırlayacaklarını ve bunu da milletvekilleri ve tüm ilgililere dağıtacaklarını dile getirdi.

Ermeni soykırımı iddiasının bilimsel çalışmaların ötesine geçen bir konu olduğunu, bu nedenle siyasi otoritenin inisiyatifi ele alması gerektiğini dile getiren Halaçoğlu, Türk devletinin bir çıkış yapması gerektiğini söyledi.

Halaçoğlu, Türkiye’nin BM’ye başvurarak başta Türkiye ve Ermenistan olmak üzere İngiltere, Fransa, ABD, Almanya gibi ülkelerin tarihçilerinden, bilim adamalarından oluşacak bir komisyonun Taşnak ve Hıncak dahil tüm arşivleri inceleyerek gerçekleri ortaya koymasını istemesi önerisinde bulundu.

Halaçoğlu, ”böyle bir komisyonun ortaya koyacağı sonuç kesinlikle soykırım olmayacaktır” dedi.

Yorumlar kapatıldı.