İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye´ye `laiklik´ eleştirisi

YASEMİN ÇONGAR Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yıllık insan hakları raporunda, Türkiye’de “laiklik” adına din özgürlüğünün kısıtlandığı iddia edildi.

Raporda, Anayasa’nın din özgürlüğünü güvenceye aldığı ve devletin genel olarak bu hakkın uygulanmasına saygı gösterdiği ifade edildi.

Raporda, “Ancak devlet, Müslümanlara ve diğer din gruplarına, ayrıca Müslümanlığın devlet dairelerindeki ve üniversiteler dahil kamusal kurumlarındaki dinsel dışavurumuna, genellikle ‘laik devletin’ korunması gerekçesini öne sürerek bazı kısıtlamalar getirmektedir” denildi.

Türkiye’deki gayrimüslim azınlıkların ve Alevilerin şikayetlerini de kapsamına alan raporda, “laiklik” adına yapılan uygulamalar konusunda ABD yönetiminin son birkaç yıldır ortaya koyduğu “eleştirel” tutum sürdürüldü.

“Bürokratik baskı”

Türkiye’de cumhuriyet tarihi boyunca, “devlet bürokrasisinin” laikliği koruma görevini üstlendiği belirtilen raporda “Bazı durumlarda, bürokrasinin unsurları, seçimle işbaşına gelmiş hükümetlerin politikalarına da, laik devleti tehdit ettikleri gerekçesiyle karşı çıkmıştır” sözleri yer aldı. Rapor şu ifadelerle sürdü:

“Ordu, yargı ve bürokrasinin diğer kollarındaki laikçiler İslam köktendinciliğinin yanlısı olarak etiketlediklerine karşı kampanyalarını sürdürdü. Bu gruplar – açıkça tanımlamadıkları ancak şeriat hükümlerini tüm medeni ve cezai alanlarda uygulama çabasında olduğunu iddia ettikleri – dinsel köktenciliği, laik devlete karşı tehdit olarak algılamaktadır. MGK, dinsel köktenciliği, kamu güvenliğine yönelik bir tehdit saymaktadır” diye yazdı.

Cemaat ve tarikatlar

Türkiye’de yasaların tarikat ve cemaatleri yasakladığı da vurgulanan raporda, “Ordu, tarikatları, laikliğe karşı en zararlı tehditler arasında saymaktadır, ancak tarikatlar etkinliklerini ve yaygınlıklarını korumaktadırlar ve bazı siyasi ve toplumsal liderler, tarikatlarla, cemaatlerle ve diğer İslami topluluklarla ilişkilidir” ifadesine yer verildi.

Yorumlar kapatıldı.