İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

`Dini isteyen okusun´

‘Din ve eğitim’ raporu hazırlayan ‘Eğitim Reformu Girişimi’, din dersinin zorunlu veya seçmeli değil, isteğe bağlı ders olarak okutulmasını önerdi

RADİKAL – İSTANBUL – Eğitim Reformu Girişimi’nde (ERG) yer alan kurumlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri, din ve eğitim konusunu tartışarak ortak sonuca vardı: Din eğitimi zorunlu veya seçmeli değil, velilerin talebi doğrultusunda isteğe bağlı ders olarak okutulsun, ders saatleri dışında verilsin, sınıf geçmeyi etkilemesin.

Eğitim politikaları ve karar verme süreçlerini izlemek, araştırma yapmak için Sabancı Üniversitesi’nin İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde çalışan Eğitim Reformu Girişimi, AB’ye tam üyelik sürecinde zorluk çıkarabilecek ‘din ve eğitim’ konusunda çalışma yaptı. Mayıs 2004’te bir araya gelen, TESEV’den TÜSİAD’a, Agos gazetesinden İstanbul Müftülüğü’ne, Marmara İlahiyat Fakültesi’nden Cem Vakfı’na kadar birçok kurumun uzmanı, din eğitimini tartıştı ve varılan ortak öneriler dün açıklandı.

Avrupa’dan örnekler

ERG’den Batuhan Aydagül, din eğitiminin literatürde ‘Tek bir dine inanç ve bağlılığı oluşturmayı amaçlar, belli bir dinin vecibeleri, doktrini ve ibadetini aktarır’ diye geçtiğini, ancak dinler eğitiminin tam tersine çeşitli dinleri tanıttığını belirtti. Aydagül, “Avusturya, Kıbrıs Rum kesimi ve İrlanda’da ‘din’ eğitimi zorunlu, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya’da seçmeli. ‘Dinler’ eğitimi Danimarka, İngiltere, İsveç’te zorunlu. Arnavutluk, Fransa, Karadağ gibi ülkelerde din dersi yok. Çeşitli derslerde dinler hakkında bilgi veriliyor” dedi.

ERG’in Türkiye’deki din eğitimiyle ilgili önerileri ise şöyle:

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın öğretim programları yenileme çalışması kapsamında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programı, ülkemizdeki inanç çeşitliliğini yansıtan katılımcı bir süreçle hazırlanmalı.

Yeni din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programının uygulamaya geçmesi için destek ve izleme mekanizmaları oluşturulmalı.

Din eğitimi isteğe bağlı olmalı. Zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulmamalı.

İsteğe bağlı din eğitiminin içeriği, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin içerik ve felsefesiyle çelişmeyecek şekilde uygulanmalı.

Dersler üniversite mezunu pedagojik formasyon almış din bilgisi öğretmenlerince verilmeli.

İsteğe bağlı din dersi veren öğretmenlerin maaşı için devlet bütçesinden pay ayrılmamalı.

İsteğe bağlı din eğitiminin uygulaması, örgün eğitim kurumları, ibadet yerleri ve halk eğitim merkezlerinde, yaz kurslarında veya televizyonda verilebilir.

Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi, devletin her dine ve mezhebe eşit uzaklıkta durduğu bir laiklik anlayışına oturtulmalı.

İlk ve ortaöğretimde zorunlu din dersinin programı, belirli bir dini benimsemeye zorlayacak şekilde olmamalı.

Yorumlar kapatıldı.