İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Soykırım kozu yargıya takıldı

Avrupa Adalet Divanı bir Ermeni derneğinin “Türkiye soykırımı tanımadan AB aday üyesi olamaz” iddiasıyla açtığı davayı reddetti: “Soykırım iddiası siyasi bir konu, hukuki temeli yok.”

Karar: Soykırım iddiası geçersiz

Ermeniler “Türkiye, üyelikten önce soykırımı kabul etmeli” diyerek Avrupa Adalet Divanı’na gitti Hâkim “İddialar hukuki değil siyasi” diyerek talebi reddetti. Soykırım kozu yargıdan döndü.

Bu davada davacı Avrupa Ermeni Derneği, davalıysa Avrupa Birliği (AB)… Davanın konusuysa Ermeni soykırımı iddiası… Fakat, Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı’nda alınan karar davacı tarafın hiç de beklediği gibi çıkmadı. Avrupa Ermeni Derneği’nin “Türkiye’nin 1915 soykırımını tanımadan, aday ülke olarak tanınması AB hukukunun ihlal edilmesi anlamına geliyor” iddiası Adalet Divanı’ndan geri döndü: Soykırım iddiaları siyasi bir konu. Hukuki bağlayıcılığı yok… Adalet Divanı tarafından alınan bu kararla, Fransa’nın Marsilya kentindeki Avrupa- Ermeni Derneği ile Fransa’da yaşayan Gregoire Krikorian ile Suzanne Krikorian davayı kaybetmiş oldu.

AP KARARI DEĞİŞEBİLİR

Dava duruşmasını yöneten, AB hukuku hakimi ve Belçika Leuven Katolik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Koen Lanaerts aldığı kararda “Ermeni Soykırımı ile ilgili 1987 Avrupa Parlementosu (AP) kararının siyasi nitelik taşıdığı, hukuki alanda ise hiçbir geçerliliği olmadığını” vurguladı. Kararda, Ermeniler’in başvurularının “hiçbir hukuki temeli bulunmadığı”, bu nedenle Mahkeme yönetmeliğinin 111’inci maddesi çerçevesinde, davalıların dinlenmesine lüzum görülmeden, gerekçeli karar açıklandığı belirtildi. Adalet Divanı, AP’nin 1987 tarihli kararının “Sadece ve tamamen siyasi” olduğunu, tavsiye nitelikli bu kararın yaptırım gücü bulunmadığını, AP’nin bu kararı her an değiştirtebileceğini” belirtti.

ÖRNEK OLACAK

Mahkeme, AP’nin bu tür bir kararına güvenerek yasal girişimde bulunmanın yanlışlığı üzerinde durdu. 16 Ocak 2004 tarihinde açılan “C- 18/04 P” nolu davanın diğer davalara da “emsal teşkil edeceği” belirtildi. Davacıların soykırım iddialarının Türk Devleti tarafından tanınmaması nedeniyle manevi zarar gördüklerine ilişkin iddiaları da yersiz bulunarak çürütüldü. Ermeniler, soykırımın AB kurumu olan AP’de karara bağlandığı noktasından hareketle AB’nin karar organı Konsey’inde bu yönde adım atması için AB’yi mahkemeye vermişti. Ermeniler’in talebini reddeden Avrupa Adalet Divanı, masrafların da davacılar tarafından karşılanmasına hükmetti. Oysaki davacılar, AB kurumlarından birer euro sembolik manevi tazminat isterken, mahkeme masraflarını karşılanması için de 30 bin euro talep etmişti.

Yer: Lüksemburg Adalet Divanı

Konu: Ermeni Soykırımı

Davacı: Avrupa-Ermeni Derneği

Davalı: AB-Türkiye

Dava no: C-18/04 P

Başvuru tarihi: 16/01/2004

Karar tarihi: 29/10/2004

Fikret AYDEMİR / BRÜKSEL

Yorumlar kapatıldı.