İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

YeniCag: Azınlıklar Mutlu edildi… – NECDET SEVİNÇ

Türkiye”de Türk egemenliğine ağır darbeler indiren AKP iktidarının, son 200
yıldan beri Türk Devleti”ne karşı ecnebilerin işbirlikçisi ve düşman gizli
servislerinin 5.kolu gibi çalışan azınlıklar üzerindeki millî denetim
mekanizmasını nasıl felç ettiğini arzetmeden şu satırları okumanız gerekiyor.

PKK”ya karşı verdiği amansız mücadeleleriyle tanıdığımız Orgeneral Sayın Sabri
Yirmibeşoğlu, "Askerî ve Siyasî Anılar" isimli eserinde diyor ki:"…

olaylar tırmanmaya başlayınca Cumhurbaşkanı Özal 28 Mart 1990 günü muhalefet
liderleriyle terör zirvesi düzenlemeye karar vermişti.

İçişleri Bakanı ve Olağanüstü Hal Valisi ile birlikte liderleri bekliyorduk,
özel kalemde.

Diyarbakır”da kepenk indirme eylemi vardı.

Toplantı devam ederken İçişleri Bakanı Aksu "oranın lisanıyla" Diyarbakır”la
konuştu ve kepenkler kaldırıldı." N”olmuş, n”olmuş?İçişleri Bakanı Aksu, "oranın
lisanıyla konuşmuş ve kepenkler kaldırılmış!" Gördünüz mü, Keko”nun eylemciler
üzerindeki nüfuzunu?Bu Keko çoktandır gene İçişleri Bakanlığı koltuğunda
oturuyor.

Vah Türkiye”m, vah! Kimlerin eline kaldın sen.

Şimdi bu zat, "Türkiye Türklerindir" özdeyişini yanlış bulan Recep Tayyip”ten
aldığı güçle Azınlıklar Tâlî Komisyonu”nu lağvediverdi.

Neden?Azınlıkları ve Avrupa”yı memnun etmek için.

1962”den beri vatanımızın güvenliği için fevkâlede önemli görevler yapan
Azınlıklar Tâlî Komisyonu; Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Genel
Kurmay Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet
Genel Müdürlüğü”nün temsilcilerinden oluşuyordu.

12 Ocak 2005”te çıkarılan yönetmelikle yukarıda sıraladığım, devletin bu çok
önemli kurumları dışlandı.

Yeni yönetmelik, azınlıkların takibi gibi uzmanlık gerektiren, ondan önce mutlak
suretle vatansever olmayı icapettiren bir görevi şehirlerde İller İdaresi”ne,
ilçelerde de özel bürolara havale ediyor.

Şimdi sormak istiyoruz.

1-Böyle bir yönetmeliğin hazırlanmasına ve evvela Azınlıklar Tâlî Komisyonu”nu
lağvedilmesine sonra da koordinasyon görevinin Emniyet Genel Müdürlüğü yerine
İller İdaresi Genel Müdürlüğü”ne verilmesinin sebebi nedir?2-Ortaya çıkan bu
durumun azınlıklara ait patrikhâne ve ortaya çıkan diğer kuruluşların
faaliyetlerinin takibinde bir merkezî kontrol boşluğu yaratacağı hususu neden
dikkate alınmamıştır?3-Merkezî idare ve kontrol mekanizmasının kaldırılması,
misyonerlik faaliyetlerini arttırmayacak mıdır?4-Başbakanlığın Lozan Antlaşmasın
auygun olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sevk ve idare edilen
azınlıkların, patrikhâne, kilise, havra, cemaat vakfı gibi kuruluşların iş ve
işlemlerini İller İdaresi Genel Müdürlüğü seviyesine kadar indirmesi Lozan”a
aykırı değil midir? Bu durum, gerek ermeni patrikhânesinin, gerek rum ortodoks
patrikhânesinin Lozan”ın şartları yerine Osmanlı dönemi nizamnamelerinin
yürürlükte olması taleplerini destekler faaliyette olmayacak mıdır?

Yorumlar kapatıldı.